Lọc Dầu Donaldson
P550181
MÃ DONALDSON DONALDSON P550181
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN LỌC DONALDSON P550181
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Dimensional Specifications
Outer Diameter, Top: 3.47 IN (88.14 MM)

Outer Diameter, Bottom:

Inner Diameter, Top: 0.50 IN (12.70 MM)

Inner Diameter, Bottom: 0.94 IN (23.88 MM)

Length: 7.56 IN (192.02 MM)

Thread: NONE

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

FLEETGUARD: LF584

MANN & HUMMEL: P943X

WIX: 51125, 51150, CW150, CW150M, CW150MP

BALDWIN: PT70, T70P

 

AC: P308 - ALLIS CHALMERS: 12283 - AMERICAN PARTS: 676 - AP LOCKHEED: 574089, FH89 - BALDWIN: PT70, T70P - BARBER GREENE: 376375R91 - BIG A: 676, 92125 - BRIGGS: B70 - BRIGGS & STRATTON: B70 - CARQUEST: 85125, 85150 - CASE: 1133272R1, 355010R91, 360431R91, 376375R91, 39515DA, 46635DA, 63858D - CATERPILLAR: 3I1611 - CHAMP: P150 - CHAMPION LABORATORIES: M150, P150 - CHRYSLER: L120 - COOP: PL117A - COOPERS: GP17, LEB5047 - CROSLAND: 562 - CYCLONE: PMIH15 - DELUXE: 15, WD15 - DIEXA: DXT117 - DRESSER: 1133272R1, 113372R1, 355010R91, 360431R91, 39515DA, 46635DA, 63858D - FIAT: 12283, 70012283 - FILT: BP548 - FILTRAUTO UK: 562 - FLEETGUARD: LF584 - FLEETRITE: LFR8584 - FRAM: C136A - FURUKAWA: 1133272R1, 113372R1, 355010R91, 360431R91, 39515DA, 46635DA, 63858D - GALION: D88590 - GARDNER DENVER: 12280, 9830, S12280 - GM: 5572619, 6438199 - GONHER: G136M - GUD: GP17 - HASTINGS: 306, LF306 - HITACHI: 70012283 - HUTCHENS: S117 - JURA FILTRATION: SO584, SO596 - KNECHT: EN226 - KRALINATOR: L815 - LEE ENGINEERING: LR117 - LUBER-FINER: LM150, LP150, P150 - MAHLE: EM226 - MANN & HUMMEL: P943X - MICROPORE: PM136 - MOBIL OIL: MT117 - MOPAR: L120 - MOTORCRAFT: FL74 - NAPA: 1125, 1150 - NAVISTAR: 355010R91, 376375R91 - NELSON: 88291A - NELSON WINSLOW: IH750, IH750P, IH75O, IH75OP - PERRY: PL15 - PHILLIPS 66: P11 - PUROLATOR: L40011, R11 - QUICKWAY SHOVEL: 360431R91, 63858D - RYCO: R117P - SAVARA: 225820, 92052917 - SOPARIS: CAP32 - STAY READY: SRP1H117, SRPIH117 - UNITED ENGINE LIFE: EP15 - VMC: LF550181 - WGB: S78C, S78CC - WHITE: 303485188 - WINSLOW: 1H750, IH750, IH75O, IH75OP, WCIH75O - WIX: 51125, 51150, CW150, CW150M, CW150MP - WOODGATE: WGL584  

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748