Lọc Gió Donaldson
P608675
MÃ DONALDSON P608675
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN LỌC DONALDSON P608675
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Length  319.5 mm (12.58 inch)

Width   131 mm (5.16 inch)

Height   284.8 mm (11.21 inch)

Efficiency            Up to 99.95%

Efficiency Test Std           ISO 5011

Family   PSD

Type      Primary

Style      Obround

Media Brand     PowerCore®

Media Type        Cellulose

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

WIX: 49675, 549675  

CASE: 87720898

VERMEER: 296284124 -

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748