Lọc Thủy Lực Donaldson
P567052
MÃ DONALDSON P567052
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Thủy Lực P567052
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Seal MaterialViton

Outer Diameter91.5 mm (3.60 inch)

Inner Diameter55.4 mm (2.18 inch)

Outlet Diameter63 mm (2.48 inch)

Overall Length197.7 mm (7.78 inch)

Efficiency Beta 100023 micron

Collapse Burst10.3 bar (149 psi)

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

DONALDSON P170096

HY-PRO HP310L825MV

PALL HC2253FKT8Z

WIX D03B25GAV

LH11017V

CHELSEA 907234, G01950

KALMAR 9216890007

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748