Lọc Thủy Lực Donaldson
P566991
MÃ DONALDSON P566991
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Thủy Lực P566991
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Seal Material Viton

Outer Diameter 113.3 mm (4.46 inch)

Inner Diameter 64.6 mm (2.54 inch)

Overall Length 410.7 mm (16.17 inch)

Efficiency Beta 1000 12 micron

Bypass Valve Setting LR 3 bar (44 psi)

Collapse Burst 10.3 bar (149 psi)

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

DONALDSON P566990

BALDWIN PT9403-MPG

HYCO ALABAMA LLC 850R010BNHC2, 850R010BNHC

WIX R52D05GV

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748