Lọc Thủy Lực Donaldson
P566497
MÃ DONALDSON P566497
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Thủy Lực P566497
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Seal Material Viton

Outer Diameter 96.2 mm (3.79 inch)

Inner Diameter 53.7 mm (2.11 inch)

Overall Length 328 mm (12.91 inch)

Efficiency Beta 1000 12 micron

Collapse Burst 10.3 bar (149 psi)

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

DONALDSON P566501 DT89001314UM

BALDWIN PT23277-MPG

EPPENSTEINER 168900TH10XLS000V, 168900TH10SLS000V

BEHRINGER BE89001312AV

BOSCH-REXROTH R928016847

DENISON DE2691V4C10

EPPENSTEINER 168900TH10SLS000V

HILCO 384011086C

MP FILTRI MP3607

PTI P89100KFV

PUROLATOR 8900EAL122F2

UFI 15091312V

VICKERS V2691V4C10

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748