Lọc Dầu Donaldson
R010074
MÃ DONALDSON R010074
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Dầu R010074
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 96 mm (3.78 inch)

Thread Size M22 x 1.5

Length 169 mm (6.65 inch)

Efficiency 50% 4 micron

Efficiency 95% 15 micron

Efficiency Beta 75 15 micron

Efficiency Test Std ISO 4548-12

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

319458400

1331311982010

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748