Lọc Dầu Donaldson
R010053
MÃ DONALDSON R010053
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Dầu Tách Nước R010053
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 108 mm (4.25 inch)

Thread Size 1-14 UN

Length 242 mm (9.53 inch)

Efficiency 99% 10 micron

Efficiency Beta 75 10 micron

Efficiency Test Std ISO 4548-12

Collapse Burst 6.9 bar (100 psi)

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG
ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748