Đại lý Donaldson - Thiên Phú tuyển dụng Sales

Đại lý Donaldson - Thiên Phú tuyển dụng Sales

12/09/2022

Công ty TNHH Kỹ Thuật Dịch Vụ Thiên Phú luôn rộng mở tuyển dụng sales ngành lọc công nghiệp và nước làm mát. Ưu tiên tốt nghiệp ngành kỹ thuật hoặc đã có kinh nghiệm ngành kỹ thuật. Vui lòng liên hệ trực tiếp với công ty.