LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc thuỷ lực Donaldson P551054

  • SKU - Mã sản phẩm: P551054
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P551054
# Thông số Chi tiết
1 OUTER DIAMETER 100.1 mm (3.94 inch)
2 INNER DIAMETER 59.44 mm (2.34 inch)
3 LENGTH 210.1 mm (8.27 inch)
4 EFFICIENCY BETA 2 14 micron
5 EFFICIENCY BETA 20 25 micron
6 STYLE Cartridge
7 MEDIA TYPE Cellulose
8 PRIMARY APPLICATION KOMATSU 0706301054
Model Year Type Options Engine Engine option
KOMATSU 10HQ-2 - EXCAVATOR - KOMATSU 4D94 -
KOMATSU 10HT - EXCAVATOR - KOMATSU 4D94 -
KOMATSU 10HW-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94 -
KOMATSU 518 - LOADER WHEELED - KOMATSU 610T -
KOMATSU 518B - LOADER WHEELED - - - -
KOMATSU 525 - LOADER WHEELED - KOMATSU 610T -
KOMATSU CD60R-1A - CARRIER TRACKED - KOMATSU S6D95L-1SS -
KOMATSU CD60R-1A - CARRIER TRACKED - KOMATSU S6D102E-1DD -
KOMATSU CD60R-1B - CARRIER TRACKED - KOMATSU S6D95L-1SS -
KOMATSU CD60R-1B - CARRIER TRACKED - KOMATSU S6D102E-1DD -
KOMATSU D155AX-3 - DOZER TRACKED D SERIES KOMATSU SA6D140E-2A-7 -
KOMATSU D155AX-5 - DOZER TRACKED D SERIES KOMATSU SA6D140E-2B-7 -
KOMATSU D155AX-5 - DOZER TRACKED - KOMATSU SA6D140E-3C-7 -
KOMATSU D155AX-5 - DOZER TRACKED - KOMATSU SA6D140E-3J-7 -
KOMATSU D155AX-5B - DOZER TRACKED - KOMATSU SA6D140E -
KOMATSU D155AX-5SL - DOZER TRACKED - KOMATSU SA6D140E -
KOMATSU D275AX-5 - DOZER TRACKED - KOMATSU SDA6D140E-3H-9 -
KOMATSU D275AX-5E0 - DOZER TRACKED - KOMATSU SAA6D140E-5H-01 -
KOMATSU D355C-3 - PIPE LAYER - KOMATSU S6D155-4 -
KOMATSU D40 - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D105 -
KOMATSU D40-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105 -
KOMATSU D40-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105-5 -
KOMATSU D40-5 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105-1 -
KOMATSU D40-5 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105-5 -
KOMATSU D40A-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105 -
KOMATSU D40P-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105 -
KOMATSU D40PL-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105 -
KOMATSU D40PLL-3 - DOZER TRACKED - - - -
KOMATSU D41-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105 -
KOMATSU D41-5 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105-1 -
KOMATSU D41A-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105-1L -
KOMATSU D41E-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105-1 -
KOMATSU D41P-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105-1L -
KOMATSU D41Q-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105-1 -
KOMATSU D41S-3 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D105-1N -
KOMATSU D445A-1 - DOZER TRACKED - CUMMINS VTA1710 -
KOMATSU D455A-1 - DOZER TRACKED - CUMMINS VTA1710 -
KOMATSU D45A - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D105-3 -
KOMATSU D45A-1 - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D105-3 -
KOMATSU D45S-1 - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D105 -
KOMATSU D45S-1 - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D105-3 -
KOMATSU D50F - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D125 -
KOMATSU D50F-16 - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D130 -
KOMATSU D50F-17 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D125 -
KOMATSU D50P-17 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D125 -
KOMATSU D60-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D125-1 -
KOMATSU D60F-7 - DOZER TRACKED - CUMMINS NTO6 -
KOMATSU D60F-7A - DOZER TRACKED - CUMMINS NTC743 -
KOMATSU D60F-8A - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D125 -
KOMATSU D60P-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D125-1AF -
KOMATSU D61E-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D114E-1A-W -
KOMATSU D61EX-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D114E-1A-W -
KOMATSU D61EX-15 - DOZER TRACKED - - - -
KOMATSU D61EX-15E0-BW - DOZER TRACKED - KOMATSU SAA6D107E-1KB-W -
KOMATSU D61PX-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D114E-1A-W -
KOMATSU D61PX-15 - DOZER TRACKED - - - -
KOMATSU D61PX-15E0-BW - DOZER TRACKED - KOMATSU SAA6D107E-1KB-W -
KOMATSU D63E-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU SA6D114E-2 -
KOMATSU D65E-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D125E-2A-45 -
KOMATSU D65EX - DOZER TRACKED - KOMATSU 56D125-1 -
KOMATSU D65EX - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D125E-2 -
KOMATSU D65EX-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D125-1AG-FA -
KOMATSU D65EX-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D125E-2A-6 -
KOMATSU D65EX-15 - DOZER TRACKED - KOMATSU SA6D125E-3C-7L -
KOMATSU D65EX-15 - DOZER TRACKED - KOMATSU SA6D125E-3C-7A -
KOMATSU D65EX-15E0 - DOZER TRACKED - KOMATSU SAA6D114E-3B-WT -
KOMATSU D65P-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU 6D125-1 -
KOMATSU D65P-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU 56D125-1 -
KOMATSU D65P-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D125E-2 -
KOMATSU D65PX-12 - DOZER TRACKED - - - -
KOMATSU D65PX-15 - DOZER TRACKED - KOMATSU SA6D125E-3C-7A -
KOMATSU D65PX-15E0 - DOZER TRACKED - KOMATSU SAA6D114E-3B-WT -
KOMATSU D65WX-15 - DOZER TRACKED - KOMATSU SA6D125E-3C-7A -
KOMATSU D65WX-15E0 - DOZER TRACKED - KOMATSU SAA6D114E-3B-WT -
KOMATSU D68ESS-12 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D114E-1-KB -
KOMATSU D80E-12 - DOZER TRACKED - - - -
KOMATSU D80P-12 - DOZER TRACKED - CUMMINS NTO6 -
KOMATSU D85A-12 - DOZER TRACKED - CUMMINS NH-220-CI-2L -
KOMATSU D85E-12 - DOZER TRACKED - CUMMINS NH220 -
KOMATSU D85E-SS-2 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D125E-2G-6 -
KOMATSU D85E-SS-2 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D125-1AK-FW -
KOMATSU D85E-SS-2A - DOZER TRACKED - - - -
KOMATSU D85P-12 - DOZER TRACKED - - - -
KOMATSU DA85A-12 - DOZER TRACKED - CUMMINS NH220 -
KOMATSU GD505A-3 - GRADER - KOMATSU S6D105-1JJ -
KOMATSU GD505A-3A - GRADER - KOMATSU S6D102E-1M -
KOMATSU GD510R-1 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1Q -
KOMATSU GD510R-2 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU GD511A-1 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1L -
KOMATSU GD511R-1 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU GD513A-1 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU GD513R-1 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU GD515A-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD521A-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1QQ -
KOMATSU GD521R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1QQ -
KOMATSU GD521R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD523A-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD523R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD525 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD555-5 - GRADER - KOMATSU SAA6D107E -
KOMATSU GD600R-5 - GRADER - KOMATSU 6D125-1 -
KOMATSU GD611A-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1PP -
KOMATSU GD611R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD613A-1 - GRADER - KOMATSU 6D125-1 -
KOMATSU GD613R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD615A - GRADER - - - -
KOMATSU GD615A-1 - GRADER - KOMATSU S6D110 -
KOMATSU GD615R-1 - GRADER - - - -
KOMATSU GD621A-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD621R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD623A-1 - GRADER - KOMATSU 6D125-1Z-EW -
KOMATSU GD623R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD625A-1 - GRADER - KOMATSU 6D125-1Y -
KOMATSU GD661A-1 - GRADER - - - -
KOMATSU GD663A-1 - GRADER - KOMATSU 6D125-1 -
KOMATSU GF615A-1 - GRADER - - - -
KOMATSU LW160-1 - CRANE - - - -
KOMATSU LW200L-1 - CRANE - KOMATSU S6D105-1W -
KOMATSU PC03 - EXCAVATOR - YANMAR 2TNE68 -
KOMATSU PC03-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 1D84-1A -
KOMATSU PC04-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 2D94 -
KOMATSU PC04-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 2D94-1 -
KOMATSU PC04-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 2D94-2 -
KOMATSU PC10-5 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D75-2C -
KOMATSU PC10-5 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D75-2 -
KOMATSU PC12 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOMATSU PC15 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOMATSU PC15-1 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D78-1C -
KOMATSU PC15-1 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D78-1 -
KOMATSU PC15-2 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D78-1 -
KOMATSU PC20 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC20-2 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-1 -
KOMATSU PC20-2 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D75-1 -
KOMATSU PC20-3 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-1 -
KOMATSU PC20-3 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D75-1 -
KOMATSU PC20-5 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-1 -
KOMATSU PC20-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84-1F -
KOMATSU PC20-6 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-1 -
KOMATSU PC20-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84-1FA -
KOMATSU PC25-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84E-3B -
KOMATSU PC25-1 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84N-2 -
KOMATSU PC25-1 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D82E-3 -
KOMATSU PC25-7 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84E -
KOMATSU PC25-R - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-2DH -
KOMATSU PC30 - EXCAVATOR - YANMAR 3TNE84 -
KOMATSU PC30 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-2 -
KOMATSU PC30 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-3 -
KOMATSU PC30-1 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-1 -
KOMATSU PC30-3 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-1 -
KOMATSU PC30-5 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-1 -
KOMATSU PC30-6 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-1 -
KOMATSU PC30-6 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-1GA -
KOMATSU PC30-7 - EXCAVATOR TRACKED PC SERIES KOMATSU 3D84-2 -
KOMATSU PC30-7 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-2E -
KOMATSU PC30-7 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84E-3A -
KOMATSU PC30-8 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84E-3 -
KOMATSU PC30-R - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-2E -
KOMATSU PC30R-8 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84E-3F -
KOMATSU PC35 - EXCAVATOR - YANMAR 3TNE84 -
KOMATSU PC35R-8 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84E-3F -
KOMATSU PC35R-8E - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC38 - EXCAVATOR - YANMAR 3TNE84 -
KOMATSU PC381 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84-1GA -
KOMATSU PC381 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84-1 -
KOMATSU PC382 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84-2 -
KOMATSU PC38UU-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84-1GA-U -
KOMATSU PC38UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84E-3C -
KOMATSU PC38UU-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84E-3M -
KOMATSU PC40 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84 -
KOMATSU PC40-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2A -
KOMATSU PC40-1 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D94-2 -
KOMATSU PC40-2 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D94-2 -
KOMATSU PC40-3 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D94-2 -
KOMATSU PC40-5 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOMATSU PC40-5 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D95S-W-1 -
KOMATSU PC40-6 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOMATSU PC40-6 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D95S-W-1C -
KOMATSU PC40-6 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D95S-W-1 -
KOMATSU PC40-7 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3C -
KOMATSU PC40-7 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 4D84E-3 -
KOMATSU PC40-7 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 4D82-2 -
KOMATSU PC40-8 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 4D84M -
KOMATSU PC40MR-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D88E-3H -
KOMATSU PC40R - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 4D84-2A -
KOMATSU PC40R-8 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOMATSU PC45 - EXCAVATOR - YANMAR 4TNE84 -
KOMATSU PC45-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2B -
KOMATSU PC45-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3B -
KOMATSU PC45-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3 -
KOMATSU PC45-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2 -
KOMATSU PC45-8 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3D -
KOMATSU PC45R - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D34-2B -
KOMATSU PC45R - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2B -
KOMATSU PC45R-8 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3D -
KOMATSU PC50-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D88-3 -
KOMATSU PC50MR-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D88E-5X-AC -
KOMATSU PC50UU-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D95SW-1 -
KOMATSU PC50UU-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D95SW-1D -
KOMATSU PC50UU-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D95SW-1D -
KOMATSU PC50UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2 -
KOMATSU PC50UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2GA -
KOMATSU PC50UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D88E-3C -
KOMATSU PC60 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU PC60 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PC60-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU PC60-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PC60-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU PC60-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PC60-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L -
KOMATSU PC60-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1 -
KOMATSU PC60-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1K -
KOMATSU PC60-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1BB -
KOMATSU PC60-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1 -
KOMATSU PC60-7 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95LE-2A -
KOMATSU PC60-7 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1 -
KOMATSU PC60-7 - EXCAVATOR - KOMATSU 4D95LE -
KOMATSU PC60-7E - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95LE-1B -
KOMATSU PC60D-2 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC60L - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU PC60L - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PC60L-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU PC60L-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PC60L-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU PC60L-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PC60L-5 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC60L-6 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC60N-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-2D -
KOMATSU PC60U-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PC60U-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU PC60U-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PC60U-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU PC60U-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S4D95L-1K -
KOMATSU PC70 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1AA -
KOMATSU PC75 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S4D95L -
KOMATSU PC75-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1Z -
KOMATSU PC75-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L -
KOMATSU PC75-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D96L -
KOMATSU PC75UU-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1Z -
KOMATSU PC75UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1FF -
KOMATSU PC75UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L -
KOMATSU PC75UU-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95LE-2B -
KOMATSU PC78US-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95LE-2B -
KOMATSU PC80-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1 -
KOMATSU PC80LC-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1 -
KOMATSU PC90 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1CC -
KOMATSU PC90-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L-1CC -
KOMATSU PC90-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D95L -
KOMATSU PW60 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU 4D94-2D -
KOMATSU PW60-1 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PW60-1 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU PW60-3 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PW60-3 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU PW60-3 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU 4D95L-1 -
KOMATSU PW60N-1 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU 4D94-3 -
KOMATSU PW60N-1 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU 4D94-2 -
KOMATSU WA-75 - LOADER WHEELED - KOMATSU 4D95L -
KOMATSU WA100-1 - LOADER WHEELED - KOMATSU 6D95L-1L -
KOMATSU WA100-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU 6D95L -
KOMATSU WA100-3A - LOADER WHEELED WA SERIES KOMATSU S4D102E-1H -
KOMATSU WA120 - LOADER WHEELED - KOMATSU 6D95L-1 -
KOMATSU WA120-1 - LOADER WHEELED - KOMATSU 6D95L-1Z -
KOMATSU WA120-2 - LOADER WHEELED - - - -
KOMATSU WA120-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S4D102E-1N-2 -
KOMATSU WA150-1 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D95L-1B -
KOMATSU WA150-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D95L -
KOMATSU WA180 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU WA180-1 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D95L-1M -
KOMATSU WA180-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D95L-1NN-18 -
KOMATSU WA180-3D - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102E -
KOMATSU WA180PT-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102E-1W-6P -
KOMATSU WA200 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102 -
KOMATSU WA200-1 - LOADER WHEELED - KOMATSU 6D105-1Z -
KOMATSU WA200-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102E-1E -
KOMATSU WA250 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU WA250 - LOADER WHEELED - CUMMINS 6BT5.9 -
KOMATSU WA250-1 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D105-1TT -
KOMATSU WA250-1H - LOADER WHEELED - - - -
KOMATSU WA250-1H - LOADER WHEELED - KOMATSU 6D105-1Z -
KOMATSU WA250-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102E-1X-6 -
KOMATSU WA250-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D95L-1PP-25 -
KOMATSU WA250-3L - LOADER WHEELED WA SERIES - - -
KOMATSU WA250-3MC - LOADER WHEELED WA SERIES - - -
KOMATSU WA250PT-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102E-1X-6 -
KOMATSU WR11-1 - LOADER WHEELED - KOMATSU 6D95L-1 -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544