LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc thuỷ lực Donaldson P550388

  • SKU - Mã sản phẩm: P550388
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P550388
# Thông số Chi tiết
1 OUTER DIAMETER 123.5 mm (4.86 inch)
2 THREAD SIZE 1 1/2-16 UN
3 LENGTH 169.2 mm (6.66 inch)
4 GASKET OD 128 mm (5.04 inch)
5 GASKET ID 120 mm (4.72 inch)
6 EFFICIENCY BETA 2 7 micron
7 EFFICIENCY BETA 1000 23 micron
8 STYLE Spin-On
9 SERIES W023, SP50/60, SP80/90, SP100/120
10 MEDIA TYPE Cellulose
Model Year Type Options Engine Engine option
BARBER-GREENE BG220B - PAVER - - - -
BARBER-GREENE BG225B - PAVER - - - -
BARBER-GREENE BG245B - PAVER - - - -
BARBER-GREENE BG260B - PAVER - - - -
BARBER-GREENE BGF240B - PAVER - - - -
BARBER-GREENE RX20 - PLANER - - - -
BLAW KNOX PF115 - FINISHER ROAD - JOHN DEERE 4219D -
BLAW KNOX PF120H - FINISHER ROAD - JOHN DEERE 4276T -
BLAW KNOX PF180H - FINISHER ROAD - DETROIT DIESEL 4-71 -
BLAW KNOX RW100 - ROAD WIDENER - JOHN DEERE 4276T -
BOBCAT 825 - LOADER 800 SERIES PERKINS 4.108 -
CASE/CASE IH 4140 - SKID STEER LOADER - CHRYSLER 4 CYL -
CASE/CASE IH 8820 - WINDROWER - - - -
CASE/CASE IH 8830 - WINDROWER - - - -
CASE/CASE IH 8840 - WINDROWER - CUMMINS 4BT3.9 -
CASE/CASE IH 8850 - WINDROWER - - - -
CASE/CASE IH 8870 - WINDROWER - - - -
CASE/CASE IH W11 - LOADER WHEELED - CASE/CASE IH 207 -
CASE/CASE IH W11B - LOADER - CUMMINS 4B3.9 -
CATERPILLAR 215 - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3402 -
CATERPILLAR 215B - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 215BSA - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 215C - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 215D - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 219 - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 219D - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 350 - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 350L - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3306 ATAAC -
CATERPILLAR 365B - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3196 -
CATERPILLAR 365BL - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3196 -
CATERPILLAR 365BL II - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3196 -
CATERPILLAR 365C - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR C15 ACERT -
CATERPILLAR 365CL - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR C15 ACERT -
CATERPILLAR 374D - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR C15 ACERT -
CATERPILLAR 375 - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3406C ATAAC -
CATERPILLAR 375L - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3406C ATAAC -
CATERPILLAR 385B - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3456 ATAAC -
CATERPILLAR 385BL - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3456 ATAAC -
CATERPILLAR 385C - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR C18 ACERT -
CATERPILLAR 385CL - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR C18 ACERT -
CATERPILLAR 385CMHPU - POWER UNIT 300 SERIES CATERPILLAR C18 ACERT -
CATERPILLAR 422S - FORKLIFT - - - -
CATERPILLAR 5080 - EXCAVATOR TRACKED 5000 SERIES CATERPILLAR 3406C ATAAC -
CATERPILLAR 5090B - EXCAVATOR TRACKED 5000 SERIES CATERPILLAR 3456 -
CATERPILLAR 572R - PIPE LAYER 500 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 572R II - PIPE LAYER 500 SERIES CATERPILLAR 3176C -
CATERPILLAR 769D - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3408TAE -
CATERPILLAR 771D - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3408TAE -
CATERPILLAR 773D - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3412TAE -
CATERPILLAR 773E - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3412TAE -
CATERPILLAR 775D - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3412TAE -
CATERPILLAR 775E - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3412TAE -
CATERPILLAR 776D - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3508TAE -
CATERPILLAR 777D - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3508TAE -
CATERPILLAR 777F - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR C32TA ACERT -
CATERPILLAR 793F - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR C175-16 -
CATERPILLAR 797 - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3516TAE -
CATERPILLAR 797B - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3524B -
CATERPILLAR 797F - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR C175-20 -
CATERPILLAR 953C - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 963C - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 963C II - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3126B ATAAC -
CATERPILLAR AP200B - PAVER AP SERIES HATZ 2M40 -
CATERPILLAR D6H - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H II - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H II LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H II XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H II XR - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6R - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6R II - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR C9 -
CATERPILLAR D6R II LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR C9 -
CATERPILLAR D6R II XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR C9 -
CATERPILLAR D6R II XW - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR C9 -
CATERPILLAR D6R LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6R XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6R XR - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D7R - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR C9 ACERT -
CATERPILLAR D7R II - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3176C -
CATERPILLAR D7R II LGP - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3176C -
CATERPILLAR D7R II XR - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3176C -
CATERPILLAR D7R LGP - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR C9 ACERT -
CATERPILLAR D7R XR - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR C9 ACERT -
CATERPILLAR T40 - FORKLIFT - PERKINS 3.152 -
CATERPILLAR T40B - FORKLIFT - CATERPILLAR 1404 -
CATERPILLAR T50 - FORKLIFT - PERKINS 3.152 -
CATERPILLAR T50B - FORKLIFT - CATERPILLAR 1404 -
CATERPILLAR V40 - FORKLIFT - - - -
CATERPILLAR V40B - FORKLIFT - - - -
CATERPILLAR V50 - FORKLIFT - - - -
CATERPILLAR V50B - FORKLIFT - - - -
CHAMPION ROAD 710 - GRADER - CUMMINS 6BT5.9 -
CHAMPION ROAD 710A - GRADER - CUMMINS 6BT5.9 -
CHAMPION ROAD 715 - GRADER - ALLIS-CHALMERS 3500 MKI -
CHAMPION ROAD 715 - GRADER - ALLIS-CHALMERS 3500 -
CHAMPION ROAD 720 - GRADER - CUMMINS 6CT8.3 -
CHAMPION ROAD 720A - GRADER - CUMMINS 6CT8.3 -
CHAMPION ROAD 726A - GRADER - CUMMINS 6CT8.3 -
CHAMPION ROAD 730 - GRADER - CUMMINS 6CT8.3 -
CHAMPION ROAD 730A - GRADER - CUMMINS 6CT8.3 -
CHAMPION ROAD 736A - GRADER - CUMMINS 6CT8.3 -
CHAMPION ROAD 740 - GRADER - CUMMINS LT10 -
CHAMPION ROAD 740A - GRADER - CUMMINS LT10 -
CHAMPION ROAD 750 - GRADER - CUMMINS LT10 -
CHAMPION ROAD 750A - GRADER - CUMMINS LT10 -
CHAMPION ROAD 780 - GRADER - CUMMINS LT10 -
CHAMPION ROAD 780A - GRADER - CUMMINS LT10 -
CHAMPION ROAD D740 - GRADER - - - -
CHAMPION ROAD D760 - GRADER - - - -
DITCH WITCH 7610 - TRENCHER - DEUTZ F4L912 -
DITCH WITCH HT100 - TRENCHER - PERKINS 6.354 -
DITCH WITCH JT520 - TUNNELING EQUIPMENT - - - -
DITCH WITCH JT920L - TUNNELING EQUIPMENT - - - -
DYNAPAC CA25 - COMPACTOR - - - -
DYNAPAC CA551 - COMPACTOR - DEUTZ F6L913 -
DYNAPAC CC14G - COMPACTOR - - - -
DYNAPAC CC21 - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
DYNAPAC CC42 - COMPACTOR - - - -
DYNAPAC CP132 - COMPACTOR - - - -
FIAT 6450 - TRACTOR - CHRYSLER 6 CYL -
FIAT 6550 - TRACTOR - - - -
FIAT 6610 - TRACTOR - PERKINS 6 CYL -
FIAT 6650 - TRACTOR - PERKINS 6 CYL -
FORD 8260 - TRACTOR - - - -
FORD 8400 - TRACTOR - - - -
FORD 8600 - TRACTOR - - - -
FORD 8700 - TRACTOR - FORD 401D -
FORD 9200 - TRACTOR - - - -
FORD 9260 - TRACTOR - - - -
FORD 9600 - TRACTOR - - - -
FORD FW-40 - TRACTOR - CUMMINS V903 -
FORD TW-24 - TRACTOR - - - -
GEHL HL4700 - SKID STEER LOADER - - - -
HYDRA MAC 12C - SKID STEER LOADER - FORD 98 -
HYDRA MAC 12C - SKID STEER LOADER - PERKINS 4.108 -
HYDRA MAC 18 - SKID STEER LOADER - FORD 172 -
HYDRA MAC 8 - SKID STEER LOADER - - - -
HYDRA MAC 8A - SKID STEER LOADER - - - -
HYDRA MAC 8B - SKID STEER LOADER - - - -
HYDRA MAC 8C - SKID STEER LOADER - - - -
HYDRO-AX 121 - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 211B - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 221B - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 311A - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 311B - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 311C - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 411A - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 411B - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 411BII - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 511A - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 511B - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 520A - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 521A - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 611B - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 611BII - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 6200 - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 621B - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 711A - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 720A - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 721A - STUMP GRINDER - - - -
HYDRO-AX 730 - STUMP GRINDER - - - -
HYSTER C440A - COMPACTOR - - - -
HYSTER C612B - COMPACTOR - - - -
INGERSOLL RAND DD-90HF - COMPACTOR - - - -
INGERSOLL RAND DD65 - COMPACTOR - DEUTZ F4L913 -
INGERSOLL RAND MW-250 - PAVER - - - -
INGERSOLL RAND SD-100 - COMPACTOR - - - -
INGERSOLL RAND SD-100D - COMPACTOR - - - -
INGERSOLL RAND SD-40D - COMPACTOR - - - -
INGERSOLL RAND SP-488D - COMPACTOR - - - -
INGERSOLL RAND SP-56 - COMPACTOR - DEUTZ F6L912 -
INGERSOLL RAND SP-56DH - COMPACTOR - - - -
INGERSOLL RAND SPF-48B - COMPACTOR - - - -
JOHN DEERE 125 - SKID STEER LOADER - - - -
JOHN DEERE 570 - SKID STEER LOADER - - - -
JOHN DEERE 575 - SKID STEER LOADER - - - -
JOHN DEERE 672A - GRADER - JOHN DEERE 6414T -
JOHN DEERE 675 - SKID STEER LOADER - - - -
JOHN DEERE 675B - SKID STEER LOADER - - - -
JOHN DEERE 90 - TRACTOR - ONAN NHC -
JOHN DEERE X575 - TRACTOR X SERIES - - -
MUSTANG 320 - SKID STEER LOADER - - - -
MUSTANG 330 - SKID STEER LOADER - ONAN NHMS -
NEW HOLLAND 1049 - BALER - - - -
NEW HOLLAND 1065 - BALER - - - -
NEW HOLLAND 1078 - AGRICULTURAL EQUIPMENT - - - -
NEW HOLLAND 1079 - AGRICULTURAL EQUIPMENT - - - -
NEW HOLLAND 515 - AGRICULTURAL EQUIPMENT - - - -
NEW HOLLAND 8500 - DRILLING EQUIPMENT - - - -
NEW HOLLAND 95 - TRACTOR - CATERPILLAR 3208 -
NEW HOLLAND HW320 - WINDROWER - - - -
NEW HOLLAND L225 - SKID STEER LOADER L SERIES WISCONSIN TJD -
NEW HOLLAND L325 - SKID STEER LOADER L SERIES - - -
NEW HOLLAND L451 - SKID STEER LOADER L SERIES DEUTZ F2L511 -
NEW HOLLAND L452 - SKID STEER LOADER L SERIES WISCONSIN VH4D -
NEW HOLLAND L454 - SKID STEER LOADER L SERIES CONTINENTAL TM13 -
NEW HOLLAND L455 - SKID STEER LOADER L SERIES KUBOTA D1402 -
NEW HOLLAND L552 - SKID STEER LOADER L SERIES - - -
NEW HOLLAND L554 - SKID STEER LOADER L SERIES - - -
NEW HOLLAND L555 - SKID STEER LOADER L SERIES PERKINS 4.108 -
NEW HOLLAND L781 - SKID STEER LOADER L SERIES DEUTZ F3L912 -
NEW HOLLAND L783 - SKID STEER LOADER L SERIES FORD BSD333 -
NEW HOLLAND L783 - SKID STEER LOADER L SERIES PERKINS 4.203.2 -
NEW HOLLAND L785 - SKID STEER LOADER L SERIES FORD BSD333 -
NEW HOLLAND L785 - SKID STEER LOADER L SERIES PERKINS 4.203.2 -
NEW HOLLAND TF75 - COMBINE - - - -
NEW HOLLAND TR86 - COMBINE TR SERIES CATERPILLAR 3208 -
NEW HOLLAND TR86 - COMBINE TR SERIES FORD 474 -
NEW HOLLAND TR86 - COMBINE TR SERIES FORD 678HT -
NEW HOLLAND TR87 - COMBINE TR SERIES FORD 678HT -
NEW HOLLAND TR89 - COMBINE TR SERIES - - -
NEW HOLLAND TR96 - COMBINE TR SERIES CATERPILLAR 3208 -
NEW HOLLAND TR96 - COMBINE TR SERIES FORD 678HT -
NEW HOLLAND TR97 - COMBINE TR SERIES FORD 678HTA -
NEW HOLLAND TR98 - COMBINE TR SERIES - - -
NEW HOLLAND TR99 - COMBINE TR SERIES - - -
PETERBILT 357 - TRUCK - CATERPILLAR C9 -
RAYGO SK40 - DRILLING EQUIPMENT - CATERPILLAR 3406 -
STEIGER COUGAR - TRACTOR - CATERPILLAR 3406 -
STEIGER COUGAR ST280 - TRACTOR - CATERPILLAR 3406 -
SULLAIR H1300Q - COMPRESSOR - - - -
TOWMOTOR 422S - FORKLIFT - - - -
TOWMOTOR T100C - FORKLIFT - - - -
TOWMOTOR T120C - FORKLIFT - - - -
TOWMOTOR T30 - FORKLIFT - PERKINS D3.152 -
TOWMOTOR T40 - FORKLIFT T SERIES PERKINS D3.152 -
TOWMOTOR T50 - FORKLIFT T SERIES PERKINS D3.152 -
TOWMOTOR T60 - FORKLIFT T SERIES - - -
VERMEER 4150A - CHIPPER - - - -
VERMEER C135A - CHIPPER - - - -
VERMEER CC145 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - - - -
VERMEER D24X40 - DRILLING EQUIPMENT - - - -
VERMEER D24X40A - DRILLING EQUIPMENT - - - -
VERMEER M5850 - TRENCHER - - - -
VERMEER M7850 - TRENCHER - - - -
VERMEER T800B - TRENCHER - - - -
VERMEER T800C - TRENCHER - DETROIT DIESEL 6V-53 -
VERMEER T800HT - TRENCHER - CATERPILLAR 3126TA MUI -
VERMEER T850 - TRENCHER - DETROIT DIESEL 6V-92TA -
VERMEER V120 - TRENCHER - - - -
VERMEER V4150A - TRENCHER - DEUTZ F3L1011 -
VERMEER V5750 - TRENCHER - - - -
VERMEER V8550 - TRENCHER - CUMMINS 4BT3.9 -
VERMEER V8550A - TRENCHER - CUMMINS 4BT3.9 -
VERSATILE 300 - TRACTOR - CUMMINS V140 -
VERSATILE 300 - TRACTOR - - - -
VERSATILE 700 - TRACTOR - CUMMINS V555 -
VERSATILE 800 - TRACTOR - - - -
VERSATILE 825 - TRACTOR - - - -
VERSATILE 850 - TRACTOR - - - -
VERSATILE 900 - TRACTOR - CUMMINS V903 -
VERSATILE 900 - TRACTOR - - - -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544