LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc thuỷ lực Donaldson P164375

  • SKU - Mã sản phẩm: P164375
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P164375
# Thông số Chi tiết
1 GASKET ID 63 mm (2.48 inch)
2 GASKET OD 70 mm (2.76 inch)
3 LENGTH 151.64 mm (5.97 inch)
4 THREAD SIZE 1 3/8-12 UN
5 OUTER DIAMETER 97 mm (3.82 inch)
6 EFFICIENCY BETA 2 4 micron
7 EFFICIENCY BETA 200 9 micron
8 EFFICIENCY BETA 1000 11 micron
9 EFFICIENCY TEST STD ISO 16889
10 STYLE Spin-On
11 SERIES HMK04/24
12 BRAND Duramax®
13 MEDIA TYPE Synteq XP
14 PRIMARY APPLICATION CLARK 6630977
Model Year Type Options Engine Engine option
AMMANN ASC110 - COMPACTOR ASC SERIES CUMMINS QSB4.5 -
ATLAS COPCO MT5010 - DRILLING EQUIPMENT - - - -
BOBCAT 325D - EXCAVATOR 300 SERIES - - -
BOBCAT 325G - EXCAVATOR 300 SERIES KUBOTA D1703M -
BOBCAT 328D - EXCAVATOR 300 SERIES - - -
BOBCAT 328G - EXCAVATOR 300 SERIES KUBOTA D1703M -
BOBCAT 329 - EXCAVATOR 300 SERIES KUBOTA D1703ME2B -
BOBCAT 331 - EXCAVATOR 300 SERIES KUBOTA V2203 -
BOBCAT 331 - EXCAVATOR 300 SERIES KUBOTA V2203DI -
BOBCAT 331D - EXCAVATOR 300 SERIES - - -
BOBCAT 331E - EXCAVATOR 300 SERIES KUBOTA V2203M -
BOBCAT 331G - EXCAVATOR 300 SERIES KUBOTA V2203M -
BOBCAT 334C - EXCAVATOR 300 SERIES KUBOTA V2203E -
BOBCAT 334D - EXCAVATOR 300 SERIES - - -
BOBCAT 334G - EXCAVATOR 300 SERIES KUBOTA V2203M -
BOBCAT 430 - EXCAVATOR 400 SERIES KUBOTA V2203M -
BOBCAT 430D - EXCAVATOR 400 SERIES - - -
BOBCAT 430G - EXCAVATOR 400 SERIES KUBOTA V2203M -
BOBCAT 435 - EXCAVATOR 400 SERIES KUBOTA V2203M -
BOBCAT 435D - EXCAVATOR 400 SERIES - - -
BOBCAT 435G - EXCAVATOR 400 SERIES KUBOTA V2203M -
BOBCAT 553 - SKID STEER LOADER 500 SERIES KUBOTA 05 SERIES -
BOBCAT 553AF/BF - SKID STEER LOADER 500 SERIES KUBOTA 05 SERIES -
BOBCAT 553F - SKID STEER LOADER 500 SERIES KUBOTA 05 SERIES -
BOBCAT 653 - SKID STEER LOADER 600 SERIES - - -
BOBCAT 751 - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V1903EB -
BOBCAT 751G - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V1903E -
BOBCAT 752 - SKID STEER LOADER 700 SERIES - - -
BOBCAT 753 - SKID STEER LOADER 700 SERIES - - -
BOBCAT 753 - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V2203DI -
BOBCAT 753 - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V2203MDI -
BOBCAT 753G - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V2203DI -
BOBCAT 753H - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V2203MDI -
BOBCAT 753H - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V2203DI -
BOBCAT 763 - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V2203DI -
BOBCAT 763G - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V2203DI -
BOBCAT 763H - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V2203DI -
BOBCAT 773 - SKID STEER LOADER 700 SERIES - - -
BOBCAT 773 - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V2203DI -
BOBCAT 773G - SKID STEER LOADER 700 SERIES - - -
BOBCAT 773G - SKID STEER LOADER 700 SERIES - - -
BOBCAT 773G - SKID STEER LOADER 700 SERIES KUBOTA V2203DI -
BOBCAT 7753 - SKID STEER LOADER 700 SERIES - - -
BOBCAT 853 - SKID STEER LOADER 800 SERIES - - -
BOBCAT 853 - SKID STEER LOADER 800 SERIES ISUZU 4JB1 -
BOBCAT 853 - SKID STEER LOADER 800 SERIES - - -
BOBCAT 863 - SKID STEER LOADER 800 SERIES - - -
BOBCAT 863 - SKID STEER LOADER 800 SERIES DEUTZ BF4M1011F -
BOBCAT 863G - SKID STEER LOADER 800 SERIES DEUTZ BF4M1011F -
BOBCAT 863H - SKID STEER LOADER 800 SERIES - - -
BOBCAT 864G - SKID STEER LOADER 800 SERIES DEUTZ BF4M1011F -
BOBCAT 873 - SKID STEER LOADER 800 SERIES DEUTZ BF4M1011F -
BOBCAT 873G - SKID STEER LOADER 800 SERIES DEUTZ BF4M1011F -
BOBCAT 873H - SKID STEER LOADER 800 SERIES DEUTZ BF4M1011F -
BOBCAT 883 - SKID STEER LOADER 800 SERIES - - -
BOBCAT 883G - LOADER 800 SERIES DEUTZ BF4M1011F -
BOBCAT 953 - SKID STEER LOADER 900 SERIES - - -
BOBCAT 953 - SKID STEER LOADER 900 SERIES ISUZU C223 -
BOBCAT A220 - LOADER A SERIES DEUTZ BF4M1011F -
BOBCAT A220 - LOADER WHEELED A SERIES - - -
BOBCAT A300 - SKID STEER LOADER A SERIES KUBOTA V3300DI -
BOBCAT S130 - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V2003MDI -
BOBCAT S150 - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V2003MDI -
BOBCAT S160 - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V2203DI -
BOBCAT S160H - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V2003MDI -
BOBCAT S175 - SKID STEER LOADER - KUBOTA V2203-DI -
BOBCAT S175 - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V2003MDI -
BOBCAT S175H - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V2003MDI -
BOBCAT S185 - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V2003MT -
BOBCAT S185H - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V2003MDI -
BOBCAT S205 - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V2403MDI -
BOBCAT S220 - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V3300DIB -
BOBCAT S220 - SKID STEER LOADER S SERIES - - -
BOBCAT S250 - SKID STEER LOADER - KUBOTA V3300-DI-TB -
BOBCAT S250 - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA V3300TE -
BOBCAT S300 - SKID STEER LOADER S SERIES KUBOTA D1005E -
BOBCAT S300 - SKID STEER LOADER - KUBOTA V3300-DI-TB -
BOBCAT T110 - LOADER COMPACT TRACKED T SERIES KUBOTA V2403MDIE3 -
BOBCAT T140 - LOADER COMPACT TRACKED T SERIES KUBOTA V2203M -
BOBCAT T140 - LOADER COMPACT TRACKED T SERIES KUBOTA V2203MDIE2BBC3 -
BOBCAT T180 - LOADER COMPACT TRACKED T SERIES KUBOTA V2403MDIT -
BOBCAT T190 - LOADER COMPACT TRACKED T SERIES KUBOTA V2403MDIT -
BOBCAT T200G - LOADER COMPACT TRACKED T SERIES - - -
BOBCAT T2250 - TELEHANDLER T SERIES KUBOTA V3800DIT -
BOBCAT T250 - LOADER COMPACT TRACKED T SERIES KUBOTA V3300DIT -
BOBCAT T300 - LOADER COMPACT TRACKED T SERIES KUBOTA V3300DITBC -
CASE/CASE IH 1818 - SKID STEER LOADER - - - -
CASE/CASE IH 1825 - SKID STEER LOADER - - - -
CASE/CASE IH 1825B - SKID STEER LOADER - KUBOTA V1505-E -
CASE/CASE IH 6165 CVT - TRACTOR CVT SERIES - STEYR - - -
CASE/CASE IH 6180 CVT - TRACTOR CVT SERIES - STEYR - - -
CASE/CASE IH 6200 CVT - TRACTOR CVT SERIES - STEYR - - -
CASE/CASE IH 6210 CVT - TRACTOR CVT SERIES - STEYR - - -
CASE/CASE IH 770 - BACKHOE LOADER - KIRLOSKAR 4R1040 -
CASE/CASE IH MAXI-SNEAKER C - TRENCHER - KUBOTA V1505E -
CASE/CASE IH MAXI-SNEAKER C - TRENCHER - - - -
CATERPILLAR 725 - DUMP TRUCK ARTICULATED 700 SERIES CATERPILLAR 3176C -
CATERPILLAR 730 - DUMP TRUCK ARTICULATED 700 SERIES CATERPILLAR 3196TAE -
CATERPILLAR 740 - DUMP TRUCK ARTICULATED 700 SERIES CATERPILLAR 3406E -
CATERPILLAR AP1000 - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR AP1000B - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR AP1050 - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR AP1050B - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR AP1055B - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR AP650B - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3054TA -
CATERPILLAR AP800B - PAVER AP SERIES PERKINS T4.236 -
CATERPILLAR AP800C - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3054 DIT -
CATERPILLAR AP800D - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3054C -
CATERPILLAR AP900B - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR BG225C - PAVER BG SERIES CATERPILLAR 3054C -
CATERPILLAR BG230 - PAVER BG SERIES CATERPILLAR 3054 DIT -
CATERPILLAR BG230D - PAVER BG SERIES CATERPILLAR 3054C ATAAC -
CATERPILLAR BG240C - PAVER BG SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR BG2455C - PAVER BG SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR BG245C - PAVER BG SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR BG260C - PAVER BG SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR CB14 - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR C1.1 -
CATERPILLAR CB214C - COMPACTOR CB SERIES HATZ 2M40L -
CATERPILLAR CB214D - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3013 -
CATERPILLAR CB214E - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3013 -
CATERPILLAR CB22 - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR C1.5 -
CATERPILLAR CB224D - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3013 -
CATERPILLAR CB224E - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3013 -
CATERPILLAR CB225D - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3013 -
CATERPILLAR CB225E - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3013 -
CATERPILLAR CB24 - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR C1.5 -
CATERPILLAR CB32 - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR C1.5 -
CATERPILLAR CB334D - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3014 -
CATERPILLAR CB334E - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3024C -
CATERPILLAR CB334E II - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3024C -
CATERPILLAR CB335D - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3013 -
CATERPILLAR CB335E - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3024C -
CATERPILLAR CB335E II - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3024C -
CATERPILLAR CB34 - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR C1.5 -
CATERPILLAR CB34XW - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR C1.5 -
CATERPILLAR CC24 - COMPACTOR CC SERIES CATERPILLAR C1.5 -
CATERPILLAR CC34 - COMPACTOR CC SERIES CATERPILLAR C2.2 -
CATERPILLAR D3G LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T TIER 2
CATERPILLAR D3G LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T -
CATERPILLAR D3G XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T TIER 2
CATERPILLAR D3G XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T -
CATERPILLAR D3K - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR C4.4 ACERT -
CATERPILLAR D4G LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T TIER 2
CATERPILLAR D4G LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T -
CATERPILLAR D4G XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T TIER 2
CATERPILLAR D4G XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T -
CATERPILLAR D4K LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR C4.4 ACERT -
CATERPILLAR D4K XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR C4.4 ACERT -
CATERPILLAR D5G LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T TIER 2
CATERPILLAR D5G LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T -
CATERPILLAR D5G XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T TIER 2
CATERPILLAR D5G XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046T -
CATERPILLAR D5K - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR C4.4 ACERT -
CATERPILLAR D5N LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3126B -
CATERPILLAR D5N XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3126B -
CATERPILLAR D6N LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR C6.6 ACERT -
CATERPILLAR D6N XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR C6.6 ACERT -
CATERPILLAR G3516 - ENGINE - - - -
CATERPILLAR PR1000C - PLANER - CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR RM250C - ROAD STABILIZER RM SERIES CATERPILLAR 3406C DITA -
CATERPILLAR RM300 - ROAD STABILIZER RM SERIES CATERPILLAR C11 ACERT -
CATERPILLAR RM350 - ROAD STABILIZER RM SERIES CATERPILLAR 3406C -
CATERPILLAR RM350B - ROAD STABILIZER RM SERIES CATERPILLAR 3406D DITA -
CATERPILLAR RM500 - ROAD STABILIZER RM SERIES CATERPILLAR C15 ACERT -
CATERPILLAR RR250 - ROAD STABILIZER RR SERIES CATERPILLAR 3406 DITA -
CATERPILLAR RR250B - ROAD STABILIZER RR SERIES CATERPILLAR 3406C -
CATERPILLAR SM350 - ROAD STABILIZER SM SERIES CATERPILLAR 3406B -
CATERPILLAR SS250 - ROAD STABILIZER SS SERIES CATERPILLAR 3406B -
CATERPILLAR SS250B - ROAD STABILIZER SS SERIES CATERPILLAR 3406C -
CLARK 753L - LOADER - KUBOTA V2203DI -
CLARK 843B - SKID STEER LOADER - ISUZU 4JB1 -
CLARK 853H - LOADER - ISUZU 4JB1 -
CLARK 943 - LOADER - PERKINS 4.236 -
CLARK 953 - LOADER - ISUZU C223 -
CLARK 953 - LOADER - PERKINS 4.236 -
DEUTZ-FAHR AGROTRON 100 - TRACTOR - DEUTZ BF4M1012EC -
DEUTZ-FAHR AGROTRON 105 - TRACTOR - DEUTZ BF4M2012C -
DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.100 - TRACTOR - DEUTZ BF4M1012EC -
DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.80 - TRACTOR - DEUTZ BF4M1012E -
DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.85 - TRACTOR - DEUTZ BF4M1012EC -
DEUTZ-FAHR AGROTRON 4.90 - TRACTOR - DEUTZ BF4M1012EC -
DEUTZ-FAHR AGROTRON 6.105 - TRACTOR - DEUTZ BF6M1012E -
DEUTZ-FAHR AGROTRON K110 - TRACTOR - DEUTZ BF6M2012C -
DEUTZ-FAHR AGROTRON K120 - TRACTOR - DEUTZ BF4M2012C -
DEUTZ-FAHR AGROTRON K90 - TRACTOR - DEUTZ BF4M2012C -
DITCH WITCH RT40 - TRENCHER - DEUTZ F3M2011 -
DITCH WITCH RT40 - TRENCHER - DEUTZ F3M2011 -
GOMSELMASH 800 - HARVESTER POLESIE SERIES - - -
JCB 165 - SKID STEER LOADER - PERKINS 104-22 -
JOHN DEERE 110TLB - TRACTOR 100 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4044M - TRACTOR 4M SERIES YANMAR 4TNV88C-MJT -
JOHN DEERE 4044R - TRACTOR 4R SERIES YANMAR 4TNV88C-MJT -
JOHN DEERE 4052M - TRACTOR 4M SERIES YANMAR 4TNV86CT-MJT -
JOHN DEERE 4052R - TRACTOR 4R SERIES YANMAR 4TNV86CT-MJT -
JOHN DEERE 4066M - TRACTOR 4M SERIES YANMAR 4TNV86CHT-MJT -
JOHN DEERE 4066R - TRACTOR 4R SERIES YANMAR 4TNV86CHT-MJT -
JOHN DEERE 4200 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 3TNE78 -
JOHN DEERE 4210 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 3TNE82 -
JOHN DEERE 4300 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 3TNE84 -
JOHN DEERE 4310 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 3TNE84 -
JOHN DEERE 4400 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 3TNE88 -
JOHN DEERE 4410 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 3TNE88 -
JOHN DEERE 4500 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4510 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4600 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4610 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4700 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE88 -
JOHN DEERE 4710 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4710 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE88 -
JOHN DEERE 8110T - TRACTOR 8000T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 8120T - TRACTOR TRACKED 8020T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 8200T - TRACTOR TRACKED 8000T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 8210T - TRACTOR TRACKED 8000T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 8220T - TRACTOR TRACKED 8020T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 8230T - TRACTOR TRACKED 8030T SERIES JOHN DEERE 6090H -
JOHN DEERE 8295RT - TRACTOR TRACKED 8RT SERIES JOHN DEERE 6090H -
JOHN DEERE 8300T - TRACTOR TRACKED 8000T SERIES - - -
JOHN DEERE 8310RT - TRACTOR TRACKED 8RT SERIES JOHN DEERE 6090 -
JOHN DEERE 8310T - TRACTOR TRACKED 8000T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 8320RT - TRACTOR TRACKED 8RT SERIES JOHN DEERE 6090H -
JOHN DEERE 8320T - TRACTOR TRACKED 8020T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 8330T - TRACTOR TRACKED 8030T SERIES JOHN DEERE 6090H -
JOHN DEERE 8335RT - TRACTOR TRACKED 8RT SERIES JOHN DEERE 6090 -
JOHN DEERE 8345RT - TRACTOR 8RT SERIES JOHN DEERE 6090H -
JOHN DEERE 8360RT - TRACTOR TRACKED 8RT SERIES JOHN DEERE 6090 -
JOHN DEERE 8400T - TRACTOR TRACKED 8000T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 8410T - TRACTOR TRACKED 8000T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 8420T - TRACTOR TRACKED 8020T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 8430T - TRACTOR TRACKED 8030T SERIES JOHN DEERE 6090H -
JOHN DEERE 8520T - TRACTOR TRACKED 8020T SERIES JOHN DEERE 6081H -
JOHN DEERE 9300T - TRACTOR TRACKED 9000 SERIES JOHN DEERE 6125H -
JOHN DEERE 9400T - TRACTOR TRACKED 9000 SERIES JOHN DEERE 6125H -
JOHN DEERE 9996 - COTTON PICKER - JOHN DEERE 6081 -
JOHN DEERE R4045 - SPRAYER - JOHN DEERE 6090 -
MASSEY FERGUSON MF7244 - COMBINE MF 7200 SERIES IVECO NEF -
MASSEY FERGUSON MF7245 ACTIVA - COMBINE MF 7200 SERIES IVECO NEF -
MASSEY FERGUSON MF7246 ACTIVA - COMBINE MF 7200 SERIES IVECO NEF -
MASSEY FERGUSON MF7260 - COMBINE MF 7200 SERIES SISU 74CTA-4V -
MASSEY FERGUSON MF7260 - COMBINE MF 7200 SERIES SISU 74ETA -
MASSEY FERGUSON MF7270 - COMBINE MF 7200 SERIES SISU 84ETA -
MASSEY FERGUSON MF7270 - COMBINE MF 7200 SERIES SISU 84CTA -
NEW HOLLAND 100 - TRACTOR - IVECO 8045.25 -
NEW HOLLAND 5640 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND 6640 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND 7740 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND 7840 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND 90 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND 90ECO - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND T6.140 - TRACTOR T6 SERIES, AUTOCOMMAND FPT INDUSTRIAL NEF TIER 4
NEW HOLLAND T6.150 - TRACTOR T6 SERIES FPT INDUSTRIAL NEF TIER 4
NEW HOLLAND T6.160 - TRACTOR T6 SERIES FPT INDUSTRIAL NEF TIER 4
NEW HOLLAND T7070 - TRACTOR T7000 SERIES NEW HOLLAND NEF -
NEW HOLLAND TS110 - TRACTOR - - - -
VERMEER C135A - CHIPPER - - - -
VERMEER CC145 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - - - -
VERMEER D16X20 - DRILLING EQUIPMENT - - - -
VERMEER D16X20A - DRILLING EQUIPMENT - PERKINS 704.30 -
VERMEER D24X40 - DRILLING EQUIPMENT - - - -
VERMEER D50X100 - DRILLING EQUIPMENT - - - -
VERMEER FT75 - TRENCHER - - - -
VERMEER LM42 - TRENCHER - - - -
VERMEER M495 - TRENCHER - - - -
VERMEER M5850 - TRENCHER - - - -
VERMEER M7850 - TRENCHER - - - -
VERMEER PT5800 - TRENCHER - - - -
VERMEER T455SO - TRENCHER - - - -
VERMEER V800B - TRENCHER - - - -
VERMEER V8050 - TRENCHER - - - -
VERMEER VP50 - TRENCHER - - - -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544