LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc nước Donaldson P552096

  • SKU - Mã sản phẩm: P552096
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P552096
# Thông số Chi tiết
1 GASKET ID 61 mm (2.40 inch)
2 GASKET OD 71 mm (2.80 inch)
3 LENGTH 136 mm (5.35 inch)
4 THREAD SIZE M16 x 1.5
5 OUTER DIAMETER 93 mm (3.66 inch)
6 EFFICIENCY 99% 50 micron
7 EFFICIENCY TEST STD SAE J1985
8 STYLE Spin-On
9 BRAND SCA
10 MEDIA TYPE Cellulose
11 PRIMARY APPLICATION VOLVO 16619645
Model Year Type Options Engine Engine option
HITACHI EH600 - DUMP TRUCK - VOLVO TD164KAE -
HITACHI EH650 - DUMP TRUCK - VOLVO TD164KAE -
MACK CXP612 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK CXP613 - TRUCK - MACK MP8 -
MACK CXP613 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK CXU602 - TRUCK - MACK MP8 -
MACK CXU602 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK CXU603 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK CXU603 - TRUCK - MACK MP8 -
MACK CXU613 - TRUCK - MACK MP8 -
MACK CXU613 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK GU712 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK GU713 - TRUCK - MACK MP8 -
MACK GU714 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK GU803 - TRUCK - MACK MP8 -
MACK GU803 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK GU813 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK GU813 - TRUCK - MACK MP8 -
MACK GU814 - TRUCK - MACK MP8 -
MACK GU814 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK LEU612 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK LEU613 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK LEU802 - TRUCK - MACK MP7 -
MACK MRU602 - TRUCK - - - -
MACK TD713 - TRUCK - MACK MP10 -
PLAXTON ELITE - BUS - VOLVO DH12E420 EURO 4, EURO 5
VOLVO 5000 1999 BUS 5000 SERIES VOLVO D7C290 -
VOLVO 5000 1999 BUS 5000 SERIES VOLVO D7C215 -
VOLVO 5000 1999 BUS 5000 SERIES VOLVO D7C250 -
VOLVO 7000 1998 BUS 7000 SERIES VOLVO D7C -
VOLVO 7450 1999 BUS 7000 SERIES VOLVO D12A -
VOLVO 7500 2006 BUS 7000 SERIES VOLVO D9A -
VOLVO 7700 2005 BUS 7000 SERIES VOLVO D9B EURO 4, EURO 5
VOLVO 7700 2006 BUS 7000 SERIES VOLVO G9A CNG/EURO 4, EURO 5 EEV
VOLVO 7700 HYBRID 2009 BUS 7000 SERIES VOLVO D5E EURO 5 EEV
VOLVO 7700A 2005 BUS 7000 SERIES VOLVO D9B EURO 4, EURO 5
VOLVO 8500 2006 BUS 8000 SERIES VOLVO DH12E EURO 4
VOLVO 8500 1999 BUS 8000 SERIES VOLVO DH12D -
VOLVO 8700 2003 BUS 8000 SERIES VOLVO DH12D -
VOLVO 8700 2004 BUS 8000 SERIES VOLVO DH12D -
VOLVO 8700 2004 BUS 8000 SERIES VOLVO D7C -
VOLVO 8700 2006 BUS 8000 SERIES VOLVO DH12E EURO 4, EURO 5
VOLVO 9500 2011 BUS 9000 SERIES VOLVO D9A -
VOLVO 9700 2001 BUS 9000 SERIES VOLVO DH12D -
VOLVO 9700 2009 BUS 9000 SERIES VOLVO DH13C EURO 5
VOLVO 9700 2006 BUS 9000 SERIES VOLVO DH12E EURO 4, EURO 5
VOLVO 9900 2013 BUS 9000 SERIES VOLVO D11K EURO 6
VOLVO 9900 2009 BUS 9000 SERIES VOLVO DH13C EURO 5
VOLVO 9900 2001 BUS 9000 SERIES VOLVO DH12D -
VOLVO 9900 2006 BUS 9000 SERIES VOLVO DH12E EURO 4, EURO 5
VOLVO B10B - BUS B 10 SERIES VOLVO THD104 -
VOLVO B10B - BUS B 10 SERIES VOLVO THD103 -
VOLVO B10B - BUS B 10 SERIES VOLVO THD101 -
VOLVO B10B - BUS B 10 SERIES VOLVO THD102 -
VOLVO B10M - BUS B 10 SERIES VOLVO DH10A -
VOLVO B10M - BUS B 10 SERIES VOLVO THD101 -
VOLVO B10M - BUS B 10 SERIES VOLVO THD103K -
VOLVO B12 - BUS B 12 SERIES VOLVO TD122 -
VOLVO B12 - BUS B 12 SERIES VOLVO D12A -
VOLVO B12M - BUS B 12 SERIES VOLVO DH12C -
VOLVO B13R - BUS B 13 SERIES VOLVO DH13C460 EURO 5
VOLVO B6LE - BUS B 6 SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO B6LE - BUS B 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO B6LE - BUS B 6 SERIES VOLVO TD63ES -
VOLVO B6R - BUS B 6 SERIES VOLVO TD63ES -
VOLVO B6R - BUS B 6 SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO B6R - BUS B 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO B7F - BUS B 7 SERIES VOLVO D7B -
VOLVO B7L - BUS B 7 SERIES VOLVO D7C -
VOLVO B7R - BUS B 7 SERIES VOLVO D7C -
VOLVO B7R - BUS B 7 SERIES VOLVO D7B -
VOLVO B7RLE - BUS B 7 SERIES VOLVO D7E -
VOLVO B9M - BUS B 9 SERIES VOLVO THD103K -
VOLVO B9M - BUS B 9 SERIES VOLVO THD100 -
VOLVO B9R ELEGANCE - BUS B 9 SERIES VOLVO D9A -
VOLVO B9TL - BUS B 9 SERIES VOLVO D9A -
VOLVO B9TL - BUS B 9 SERIES VOLVO D9B -
VOLVO C10M - BUS C 10 SERIES VOLVO THD101GD -
VOLVO C10M - BUS C 10 SERIES VOLVO THD101KC -
VOLVO CH230 1984 TRUCK - VOLVO TD121GD -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC210B PRIME - EXCAVATOR TRACKED - VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC460B - EXCAVATOR TRACKED - VOLVO D12C -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EX240BLC PRIME - EXCAVATOR TRACKED - VOLVO D7E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220G - LOADER WHEELED - VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT D13H-E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90 - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD61 -
VOLVO F10 1991 TRUCK F 10 SERIES VOLVO TD103ES -
VOLVO F10 1982 TRUCK F 10 SERIES VOLVO TD100G -
VOLVO F10 1985 TRUCK F 10 SERIES VOLVO TD101F -
VOLVO F10 1991 TRUCK F 10 SERIES VOLVO TD103E -
VOLVO F10 1987 TRUCK F 10 SERIES VOLVO TD102F -
VOLVO F12 1991 TRUCK F 12 SERIES VOLVO TD123E -
VOLVO F12 1983 TRUCK F 12 SERIES VOLVO TD121F -
VOLVO F12 1987 TRUCK F 12 SERIES VOLVO TD122 -
VOLVO F16 1987 TRUCK F 16 SERIES VOLVO TD162F -
VOLVO F16 1987 TRUCK F 16 SERIES VOLVO TD162FJ -
VOLVO F16 1987 TRUCK F 16 SERIES VOLVO TD162FS -
VOLVO F16 1987 TRUCK F 16 SERIES VOLVO TD162FL -
VOLVO F16 1991 TRUCK F 16 SERIES VOLVO TD163ES -
VOLVO FH 12 340 1993 TRUCK FH 12 SERIES VOLVO D12 -
VOLVO FH 12 380 1993 TRUCK FH 12 SERIES VOLVO D12 -
VOLVO FH 12 380 2001 TRUCK FH 12 SERIES VOLVO D12D -
VOLVO FH 12 420 1993 TRUCK FH 12 SERIES VOLVO D12 -
VOLVO FH 12 420 2001 TRUCK FH 12 SERIES VOLVO D12D -
VOLVO FH 12 460 1993 TRUCK FH 12 SERIES VOLVO D12 -
VOLVO FH 12 460 2001 TRUCK FH 12 SERIES VOLVO D12D -
VOLVO FH 12 500 2001 TRUCK FH 12 SERIES VOLVO D12D -
VOLVO FH 16 470 1993 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16AB -
VOLVO FH 16 520 1993 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16AB -
VOLVO FH 16 540 2008 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16G -
VOLVO FH 16 540 2006 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16E -
VOLVO FH 16 550 2003 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16C -
VOLVO FH 16 580 2009 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16E -
VOLVO FH 16 580 2006 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16E -
VOLVO FH 16 600 2009 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16G -
VOLVO FH 16 610 2003 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16C -
VOLVO FH 16 660 2009 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16E -
VOLVO FH 16 660 2006 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16E -
VOLVO FH 16 700 2009 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16G -
VOLVO FH 16 750 2012 TRUCK FH 16 SERIES VOLVO D16G -
VOLVO FH 400 2008 TRUCK FH SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FH 400 2005 TRUCK FH SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FH 420 2009 TRUCK FH SERIES VOLVO D13C -
VOLVO FH 420 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FH 420 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D13C -
VOLVO FH 440 2008 TRUCK FH SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FH 440 2005 TRUCK FH SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FH 460 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FH 460 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D13C -
VOLVO FH 460 2009 TRUCK FH SERIES VOLVO D13C -
VOLVO FH 480 2008 TRUCK FH SERIES VOLVO D13A -
VOLVO FH 480 2005 TRUCK FH SERIES VOLVO D13A -
VOLVO FH 500 2007 TRUCK FH SERIES VOLVO D13BC -
VOLVO FH 500 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D13C -
VOLVO FH 500 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FH 520 2005 TRUCK FH SERIES VOLVO D13A -
VOLVO FH 520 2008 TRUCK FH SERIES VOLVO D13B -
VOLVO FH 540 2009 TRUCK FH SERIES VOLVO D13C -
VOLVO FH 540 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D16G -
VOLVO FH 540 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FH 540 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D13C -
VOLVO FH 550 2014 TRUCK FH II SERIES VOLVO D16K EURO 6
VOLVO FH 600 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D16G -
VOLVO FH 650 2014 TRUCK FH II SERIES VOLVO D16K EURO 6
VOLVO FH 700 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D16G -
VOLVO FH 750 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D16K EURO 6
VOLVO FH 750 2013 TRUCK FH II SERIES VOLVO D16G -
VOLVO FL 10 1995 TRUCK FL 10 SERIES VOLVO D10A -
VOLVO FL 10 1985 TRUCK FL 10 SERIES VOLVO TD101F -
VOLVO FL 12 1995 TRUCK FL 12 SERIES VOLVO D12A -
VOLVO FM 10 320 1998 TRUCK FM 10 SERIES VOLVO D10BC -
VOLVO FM 10 360 1998 TRUCK FM 10 SERIES VOLVO D10BC -
VOLVO FM 12 340 2001 TRUCK FM 12 SERIES VOLVO D12D -
VOLVO FM 12 340 1998 TRUCK FM 12 SERIES VOLVO D12C -
VOLVO FM 12 380 1998 TRUCK FM 12 SERIES VOLVO D12C -
VOLVO FM 12 380 2001 TRUCK FM 12 SERIES VOLVO D12D -
VOLVO FM 12 420 2001 TRUCK FM 12 SERIES VOLVO D12D -
VOLVO FM 12 420 1998 TRUCK FM 12 SERIES VOLVO D12C -
VOLVO FM 12 460 2003 TRUCK FM 12 SERIES VOLVO D12D -
VOLVO FM 300 2008 TRUCK FM SERIES VOLVO D9B -
VOLVO FM 300 2005 TRUCK FM SERIES VOLVO D9B -
VOLVO FM 330 2013 TRUCK FM II SERIES VOLVO D11K EURO 6
VOLVO FM 330 2009 TRUCK FM SERIES VOLVO D11C EURO 5 EEV
VOLVO FM 340 2008 TRUCK FM SERIES VOLVO D9B -
VOLVO FM 340 2005 TRUCK FM SERIES VOLVO D9B -
VOLVO FM 360 2005 TRUCK FM SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FM 360 2008 TRUCK FM SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FM 370 2009 TRUCK FM SERIES VOLVO D11C EURO 5 EEV
VOLVO FM 370 2013 TRUCK FM II SERIES VOLVO D11K EURO 6
VOLVO FM 380 2008 TRUCK FM SERIES VOLVO D9B -
VOLVO FM 380 2005 TRUCK FM SERIES VOLVO D9B -
VOLVO FM 380 2009 TRUCK FM SERIES VOLVO D13C EURO 5 EEV
VOLVO FM 390 2008 TRUCK FM SERIES VOLVO D11B -
VOLVO FM 400 2008 TRUCK FM SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FM 410 2013 TRUCK FM II SERIES VOLVO D11K EURO 6
VOLVO FM 410 2009 TRUCK FM SERIES VOLVO D11C EURO 5 EEV
VOLVO FM 420 2009 TRUCK FM SERIES VOLVO D13C EURO 5 EEV
VOLVO FM 420 2013 TRUCK FM II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FM 430 2008 TRUCK FM SERIES VOLVO D11B -
VOLVO FM 440 2005 TRUCK FM SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FM 440 2008 TRUCK FM SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FM 450 2013 TRUCK FM II SERIES VOLVO D11K EURO 6
VOLVO FM 450 2009 TRUCK FM SERIES VOLVO D11C EURO 5 EEV
VOLVO FM 460 2009 TRUCK FM SERIES VOLVO D13C EURO 5 EEV
VOLVO FM 460 2013 TRUCK FM II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FM 480 2008 TRUCK FM SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FM 480 2005 TRUCK FM SERIES VOLVO D13AB -
VOLVO FM 500 2007 TRUCK FM SERIES VOLVO D13B -
VOLVO FM 500 2009 TRUCK FM SERIES VOLVO D13C EURO 5 EEV
VOLVO FM 500 2013 TRUCK FM II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FM 7 230 1999 TRUCK FM 7 SERIES VOLVO D7A -
VOLVO FM 7 250 1998 TRUCK FM 7 SERIES VOLVO D7C -
VOLVO FM 7 260 1999 TRUCK FM 7 SERIES VOLVO D7A -
VOLVO FM 7 290 1998 TRUCK FM 7 SERIES VOLVO D7C -
VOLVO FM 9 260 2002 TRUCK FM 9 SERIES VOLVO D9A -
VOLVO FM 9 300 2002 TRUCK FM 9 SERIES VOLVO D9A -
VOLVO FM 9 340 2002 TRUCK FM 9 SERIES VOLVO D9A -
VOLVO FM 9 380 2002 TRUCK FM 9 SERIES VOLVO D9A -
VOLVO FMX 330 2009 TRUCK FMX SERIES VOLVO D11C EURO 5 EEV
VOLVO FMX 330 2013 TRUCK FMX II SERIES VOLVO D11K EURO 6
VOLVO FMX 370 2009 TRUCK FMX SERIES VOLVO D11C EURO 5 EEV
VOLVO FMX 370 2013 TRUCK FMX II SERIES VOLVO D11K EURO 6
VOLVO FMX 380 2009 TRUCK FMX SERIES VOLVO D13C EURO 5 EEV
VOLVO FMX 410 2009 TRUCK FMX SERIES VOLVO D11C EURO 5 EEV
VOLVO FMX 410 2013 TRUCK FMX II SERIES VOLVO D11K EURO 6
VOLVO FMX 420 2009 TRUCK FMX SERIES VOLVO D13C EURO 5 EEV
VOLVO FMX 420 2013 TRUCK FMX II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FMX 450 2009 TRUCK FMX SERIES VOLVO D11C EURO 5 EEV
VOLVO FMX 450 2013 TRUCK FMX II SERIES VOLVO D11K EURO 6
VOLVO FMX 460 2009 TRUCK FMX SERIES VOLVO D13C EURO 5 EEV
VOLVO FMX 460 2013 TRUCK FMX II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FMX 500 2009 TRUCK FMX SERIES VOLVO D13C EURO 5 EEV
VOLVO FMX 500 2013 TRUCK FMX II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FMX 540 2013 TRUCK FMX II SERIES VOLVO D13K EURO 6
VOLVO FS10 1987 TRUCK FS 10 SERIES VOLVO TD101FD -
VOLVO N10 1986 TRUCK N 10 SERIES VOLVO TD101F -
VOLVO N10 1984 TRUCK N 10 SERIES VOLVO TD101G -
VOLVO N12 1986 TRUCK N 12 SERIES VOLVO TD121F -
VOLVO NH 12 380 1999 TRUCK NH 12 SERIES VOLVO D12C -
VOLVO NH 12 420 1999 TRUCK NH 12 SERIES VOLVO D12C -
VOLVO NH 12 460 1999 TRUCK NH 12 SERIES VOLVO D12C -
VOLVO NL 10 280 1989 TRUCK NL 10 SERIES VOLVO TD100G -
VOLVO NL 10 280 1989 TRUCK NL 10 SERIES VOLVO TD102F -
VOLVO NL 10 280 1989 TRUCK NL 10 SERIES VOLVO TD101G -
VOLVO NL 10 300 1989 TRUCK NL 10 SERIES VOLVO TD101F -
VOLVO NL 10 310 1992 TRUCK NL 10 SERIES VOLVO TD102FT -
VOLVO NL 10 320 1996 TRUCK NL 10 SERIES VOLVO D10A -
VOLVO NL 10 340 1989 TRUCK NL 10 SERIES VOLVO TD102FS -
VOLVO NL 12 360 1996 TRUCK NL 12 SERIES VOLVO TD123E -
VOLVO NL 12 360 1992 TRUCK NL 12 SERIES VOLVO TD122F -
VOLVO NL 12 380 1989 TRUCK NL 12 SERIES VOLVO TD121F -
VOLVO NL 12 400 1989 TRUCK NL 12 SERIES VOLVO TD122FS -
VOLVO NL 12 410 1992 TRUCK NL 12 SERIES VOLVO TD122FR -
VOLVO NL 12 420 1996 TRUCK NL 12 SERIES VOLVO TD123ES -
VOLVO OLYMPIAN - BUS OLYMPIAN SERIES VOLVO TD102KF -
VOLVO OLYMPIAN - BUS OLYMPIAN SERIES VOLVO DH10A245 -
VOLVO SUPER OLYMPIAN - BUS OLYMPIAN SERIES VOLVO D10A285 -
VOLVO TAD1241GE - GENERATOR SET - - - -
VOLVO VT 880 2006 TRUCK VT SERIES VOLVO D16D -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544