LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc nhớt Donaldson P550639

  • SKU - Mã sản phẩm: P550639
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P550639
# Thông số Chi tiết
1 OUTER DIAMETER 113 mm (4.45 inch)
2 THREAD SIZE M30 x 2
3 LENGTH 227 mm (8.94 inch)
4 GASKET OD 102.8 mm (4.05 inch)
5 GASKET ID 93 mm (3.66 inch)
6 EFFICIENCY 99% 12 micron
7 TYPE Full-Flow
8 STYLE Spin-On
Model Year Type Options Engine Engine option
ASTRA 42.33 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 8 -
ASTRA 42.36 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 8 -
ASTRA 42.36 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.36 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.40 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.40 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.41 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.44 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.45 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.45 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.48 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.50 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.52 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 42.56 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.33 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 8 -
ASTRA 44.36 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 8 -
ASTRA 44.36 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.36 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.40 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.40 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.41 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.44 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.45 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.45 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.48 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.50 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.52 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 44.56 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.36 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.36 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.40 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.40 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.41 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.41 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.44 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.44 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.45 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.45 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.48 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.48 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.50 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.50 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.52 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.52 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.56 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 64.56 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.36 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.36 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.40 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.40 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.41 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.41 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.44 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.44 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.45 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.45 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.48 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.48 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.50 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.50 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.52 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.52 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.54 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.56 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 66.56 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.36 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.36 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.40 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.40 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.41 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.44 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.44 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.45 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.45 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.48 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.48 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.50 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.50 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.52 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.52 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.54 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.56 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 84.56 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.40 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.40 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.44 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.44 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.45 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.45 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.48 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.48 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.50 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.50 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.52 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.52 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.54 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.56 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 86.56 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.45 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.45 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.48 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.48 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.50 2000 TRUCK HD7-C SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.50 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.52 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.52 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.54 2005 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.56 2012 TRUCK HD9 SERIES IVECO CURSOR 13 -
ASTRA 88.56 2007 TRUCK HD8 SERIES IVECO CURSOR 13 -
CASE/CASE IH 8010 - COMBINE 8000 SERIES CASE/CASE IH 10.3L -
CASE/CASE IH 9010 - COMBINE 9000 SERIES CASE/CASE IH 13.0L -
CASE/CASE IH AFX8010 - COMBINE AFX SERIES CASE/CASE IH 10.3L -
CASE/CASE IH STX380 - TRACTOR STX SERIES IVECO CURSOR 13 -
CASE/CASE IH STX430 - TRACTOR STX SERIES IVECO CURSOR 13 -
CASE/CASE IH STX485 - TRACTOR TRACKED STX STEIGER SERIES - - -
HEULIEZ BUS GX317 - BUS GX SERIES IVECO CURSOR 8 -
HEULIEZ BUS GX327 - BUS GX SERIES IVECO CURSOR 8 F2B EURO 4, EURO 5 EEV
HEULIEZ BUS GX427 - BUS GX SERIES IVECO CURSOR 8 EURO 4, EURO 5 EEV
IRISBUS 10.5 - BUS CITELIS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 10.5 - BUS CITELIS IVECO CURSOR 8 CNG
IRISBUS 10.5 - BUS CITELIS IVECO CURSOR 8 EURO 4, EURO 5 EEV
IRISBUS 10.6 - BUS ARES IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 10.6 - BUS ARWAY IVECO CURSOR 8 EURO 4, EURO 5
IRISBUS 10.6 - BUS CROSSWAY IVECO CURSOR 8 EURO 4
IRISBUS 10.8 - BUS CITYCLASS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 12 - BUS CITELIS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 12 - BUS CITELIS IVECO CURSOR 8 EURO 4, EURO 5 EEV
IRISBUS 12 - BUS CROSSWAY IVECO CURSOR 8 EURO 4
IRISBUS 12 - BUS CREALIS IVECO CURSOR 8 EURO 4, EURO 5 EEV
IRISBUS 12 - BUS CITYCLASS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 12 - BUS CREALIS IVECO CURSOR 8 CNG
IRISBUS 12 - BUS AXER IVECO CURSOR 8 F2B -
IRISBUS 12 - BUS ARWAY IVECO CURSOR 8 EURO 4, EURO 5
IRISBUS 12 - BUS CITELIS IVECO CURSOR 8 CNG
IRISBUS 12 - BUS ARES IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 12.4 - BUS DOMINO HD IVECO CURSOR 10 EURO 4, EURO 5
IRISBUS 12.8 - BUS ARWAY IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 12.8 - BUS AXER IVECO CURSOR 8 F2B EURO 3
IRISBUS 12.8 - BUS CROSSWAY IVECO CURSOR 8 EURO 4
IRISBUS 12.8 - BUS ARES IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 15 - BUS ARWAY IVECO CURSOR 8 EURO 4, EURO 5
IRISBUS 18 - BUS CITELIS IVECO CURSOR 8 EURO 4, EURO 5 EEV
IRISBUS 18 - BUS CITELIS IVECO CURSOR 8 CNG
IRISBUS 18 - BUS CREALIS IVECO CURSOR 8 CNG
IRISBUS 18 - BUS CITYCLASS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 18 - BUS CREALIS IVECO CURSOR 8 EURO 4, EURO 5 EEV
IRISBUS 18 - BUS CITELIS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 389.10.31 - BUS EUROCLASS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 389.10.36 - BUS EUROCLASS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 389.12.31 - BUS EUROCLASS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 389.12.36 - BUS EUROCLASS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 397E.12.35 - BUS EURORIDER IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 491.12.22 - BUS CITYCLASS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 491.12.27 - BUS CITYCLASS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS 956 - BUS RECREO IVECO CURSOR 8 F2B -
IRISBUS AGORA - BUS - IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS B950 - BUS B SERIES IVECO CURSOR 8 F2B EURO 3
IRISBUS B951 IE - BUS B SERIES IVECO CURSOR 8 F2B EURO 3
IRISBUS B952 IE - BUS B SERIES IVECO CURSOR 8 F2B EURO 3
IRISBUS B961 IE - BUS B SERIES IVECO CURSOR 8 F2B EURO 3
IRISBUS CIVIS - BUS CIVIS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS E3 - BUS CITY BUS IVECO CURSOR 8 F2B EURO 3
IRISBUS GX427 - BUS ACCESS BUS IVECO CURSOR 8 EURO 4, EURO 5 EEV
IRISBUS H12 - BUS EVADYS IVECO CURSOR 10 -
IRISBUS H12 - BUS EVADYS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS H12.8 - BUS EVADYS IVECO CURSOR 8 -
IRISBUS HD12 - BUS MAGELYS IVECO CURSOR 10 EURO 4, EURO 5 EEV
IRISBUS HD12 - BUS EVADYS IVECO CURSOR 10 EURO 4
IRISBUS HD12 - BUS EVADYS IVECO CURSOR 10 -
IRISBUS HDH13 - BUS MAGELYS IVECO CURSOR 10 EURO 4, EURO 5 EEV
IRISBUS LC956 - BUS - IVECO CURSOR 8 F2B -
IRISBUS MOOVY - BUS - IVECO CURSOR 8 F2B -
IVECO 380 2004 TRUCK TRAKKER IVECO CURSOR 13 -
IVECO 420 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO 450 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO 500 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROMOVER 250 2005 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO EUROMOVER 270 2005 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO EUROMOVER 310 2005 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO EUROSTAR 180E43 1999 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROSTAR 190E39 1999 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681E -
IVECO EUROSTAR 190E40 2000 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681 -
IVECO EUROSTAR 190E43 1999 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROSTAR 190E46 2001 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROSTAR 190E48 2001 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROSTAR 240E43 1999 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROSTAR 240E46 2001 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROSTAR 240E48 2001 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROSTAR 260E39 1999 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681E -
IVECO EUROSTAR 260E40 2000 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681 -
IVECO EUROSTAR 260E43 1999 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROSTAR 260E46 2001 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROSTAR 260E48 2001 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROSTAR 400E43 1999 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROSTAR 440E39 1999 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681E -
IVECO EUROSTAR 440E40 2000 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681 -
IVECO EUROSTAR 440E43 1999 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROSTAR 440E46 2001 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROSTAR 440E48 2001 TRUCK EUROSTAR IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTECH 180E24 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0618D -
IVECO EUROTECH 180E27 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681C/F -
IVECO EUROTECH 180E31 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681B -
IVECO EUROTECH 180E39 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681E -
IVECO EUROTECH 180E43 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROTECH 190E24 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0618D -
IVECO EUROTECH 190E27 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681 -
IVECO EUROTECH 190E30 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR F2BE0681E -
IVECO EUROTECH 190E31 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681B -
IVECO EUROTECH 190E35 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTECH 190E39 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681E -
IVECO EUROTECH 190E40 2000 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681 -
IVECO EUROTECH 190E43 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROTECH 240E31 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681B -
IVECO EUROTECH 240E35 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTECH 240E39 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681E -
IVECO EUROTECH 240E43 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROTECH 260E24 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0618D -
IVECO EUROTECH 260E27 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681 -
IVECO EUROTECH 260E30 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR F2BE0681E -
IVECO EUROTECH 260E31 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681B -
IVECO EUROTECH 260E35 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTECH 260E39 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681E -
IVECO EUROTECH 260E40 2000 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681 -
IVECO EUROTECH 260E43 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROTECH 400E31 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681B -
IVECO EUROTECH 400E35 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTECH 400E39 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681E -
IVECO EUROTECH 400E43 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROTECH 440E31 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681B -
IVECO EUROTECH 440E35 1998 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTECH 440E39 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681E -
IVECO EUROTECH 440E40 2000 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681 -
IVECO EUROTECH 440E43 1999 TRUCK EUROTECH IVECO CURSOR E0681D -
IVECO EUROTRAKKER 180E24 1999 TRUCK - IVECO CURSOR F2BE0681D -
IVECO EUROTRAKKER 190E24 1999 TRUCK - IVECO CURSOR F2BE0681D -
IVECO EUROTRAKKER 190E31 1999 TRUCK - IVECO CURSOR E0681B -
IVECO EUROTRAKKER 190E35 1999 TRUCK - IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTRAKKER 190E38 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 190E44 2000 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 260E27 1999 TRUCK EUROTRAKKER IVECO CURSOR E0681B -
IVECO EUROTRAKKER 260E31 1999 TRUCK - IVECO CURSOR E0681B -
IVECO EUROTRAKKER 260E35 1999 TRUCK - IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTRAKKER 260E38 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 260E44 2000 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 340E35 1999 TRUCK - IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTRAKKER 340E38 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 340E44 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 380E38 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 380E44 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 400E35 1999 TRUCK - IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTRAKKER 410E35 1999 TRUCK - IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTRAKKER 410E38 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 410E44 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 440E35 1999 TRUCK - IVECO CURSOR E0681A -
IVECO EUROTRAKKER 440E38 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 440E44 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 720E38 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 720E44 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO EUROTRAKKER 720E48 2001 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 190S27 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 190S27CNG 2010 TRUCK - IVECO C78 -
IVECO STRALIS 190S30 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 190S30CNG 2013 TRUCK - IVECO C78 -
IVECO STRALIS 190S31 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 190S33 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 190S33CNG 2013 TRUCK - IVECO C78 -
IVECO STRALIS 190S35 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 190S36 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 190S40 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 190S42 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 190S43 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 190S45 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 190S48 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 190S50 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 260S27 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 260S27CNG 2010 TRUCK - IVECO C78 -
IVECO STRALIS 260S30 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 260S30CNG 2013 TRUCK - IVECO C78 -
IVECO STRALIS 260S31 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 260S33 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 260S33CNG 2013 TRUCK STRALIS IVECO C78 -
IVECO STRALIS 260S35 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 260S36 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 260S40 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 260S42 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 260S43 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 260S45 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 260S48 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 260S50 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 260S54 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 260S56 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 320S36 2007 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 320S42 2007 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 320S45 2007 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 320S50 2007 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 440S30 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 440S31 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 440S33 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 440S33CNG 2013 TRUCK - IVECO C78 -
IVECO STRALIS 440S35 2003 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 440S36 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO STRALIS 440S40 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 440S42 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 440S43 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 440S45 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 10 -
IVECO STRALIS 440S48 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 440S50 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 440S54 2002 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO STRALIS 440S56 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO TRAKKER 270 2004 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO TRAKKER 310 2004 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO TRAKKER 330 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO TRAKKER 350 2004 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO TRAKKER 360 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 8 -
IVECO TRAKKER 410 2006 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO TRAKKER 440 2004 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
IVECO TRAKKER 480 2004 TRUCK - IVECO CURSOR 13 -
NEW HOLLAND CR960 - COMBINE CR SERIES IVECO F2BE0684A -
NEW HOLLAND CR970 - COMBINE CR SERIES FORD 10.3L -
NEW HOLLAND CR980 - COMBINE CR SERIES IVECO F3AE0684D -
NEW HOLLAND FX28 - HARVESTER FX SERIES IVECO - -
NEW HOLLAND FX38 - HARVESTER FX SERIES IVECO - -
NEW HOLLAND FX48 - HARVESTER FX SERIES IVECO - -
NEW HOLLAND T9030 - TRACTOR T9000 SERIES NEW HOLLAND 12.9L -
NEW HOLLAND T9030HD - TRACTOR T9000 SERIES - - -
NEW HOLLAND T9040 - TRACTOR T9000 SERIES NEW HOLLAND 12.9L -
NEW HOLLAND T9040HD - TRACTOR T9000 SERIES NEW HOLLAND 12.9L -
NEW HOLLAND T9050 - TRACTOR T9000 SERIES NEW HOLLAND 12.9L -
NEW HOLLAND T9050HD - TRACTOR T9000 SERIES NEW HOLLAND 12.9L -
NEW HOLLAND T9060 - TRACTOR T9000 SERIES CUMMINS QSX15 -
NEW HOLLAND T9060HD - TRACTOR T9000 SERIES CUMMINS QSX15 -
NEW HOLLAND TJ430 - TRACTOR - NEW HOLLAND 12.9L -
NEW HOLLAND TJ430HD - SCRAPER - - - -
NEW HOLLAND TJ460HD - TRACTOR FWD, POWERSHIFT NEW HOLLAND 12.9L -
RENAULT VI 12 / 12.8 - BUS AXER IVECO CURSOR 8 -
RENAULT VI AGORA - BUS - IVECO CURSOR 8 -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544