LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc gió Donaldson P528708

  • SKU - Mã sản phẩm: P528708
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P528708
# Thông số Chi tiết
1 HEIGHT 72 mm (2.83 inch)
2 GASKET OD 32.3 mm (1.27 inch)
3 GASKET ID 24 mm (0.94 inch)
4 LENGTH 92 mm (3.62 inch)
5 OUTER DIAMETER 88.5 mm (3.48 inch)
6 PRIMARY APPLICATION VOLVO 1082111
Model Year Type Options Engine Engine option
VOLVO N10 1986 TRUCK N 10 SERIES VOLVO TD101F -
VOLVO FL 7 290 1993 TRUCK FL 7 SERIES VOLVO D7A -
VOLVO FL 7 260 1991 TRUCK FL 7 SERIES VOLVO D7B -
VOLVO FL 7 260 1991 TRUCK FL 7 SERIES VOLVO TD73E -
VOLVO FL 7 230 1985 TRUCK FL 7 SERIES VOLVO TD71F -
VOLVO FL 618 250 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 618 250 1994 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO FL 618 230 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 618 210 1994 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 618 180 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 615 250 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 615 230 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 615 210 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 615 180 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 614 250 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 614 250 1991 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO FL 614 230 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 614 210 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 614 180 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 614 1985 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD61F -
VOLVO FL 613 1990 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD61GC -
VOLVO FL 612 250 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 612 250 1991 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO FL 612 230 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 612 210 1991 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 612 180 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 612 1985 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD61F -
VOLVO FL 611 210 1991 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO FL 611 1985 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD61F -
VOLVO FL 610 1985 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD61G -
VOLVO FL 608 1987 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD61G -
VOLVO FL 608 1995 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO D6A -
VOLVO FL 608 1991 TRUCK FL 6 SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO FL 10 1985 TRUCK FL 10 SERIES VOLVO TD101F -
VOLVO FL 10 1995 TRUCK FL 10 SERIES VOLVO D10A -
VOLVO F616 1981 TRUCK - VOLVO TD60B -
VOLVO F614 1980 TRUCK - VOLVO TD60B -
VOLVO F612 1983 TRUCK - VOLVO TD60C -
VOLVO F611 1980 TRUCK - VOLVO TD60C -
VOLVO F610 1980 TRUCK - VOLVO TD60C -
VOLVO F16 1991 TRUCK F 16 SERIES VOLVO TD163ES -
VOLVO F16 1987 TRUCK F 16 SERIES VOLVO TD162FL -
VOLVO F16 1987 TRUCK F 16 SERIES VOLVO TD162FS -
VOLVO F16 1987 TRUCK F 16 SERIES VOLVO TD162FJ -
VOLVO F16 1987 TRUCK F 16 SERIES VOLVO TD162F -
VOLVO F12 1987 TRUCK F 12 SERIES VOLVO TD122 -
VOLVO F12 1983 TRUCK F 12 SERIES VOLVO TD121F -
VOLVO F12 1991 TRUCK F 12 SERIES VOLVO TD123E -
VOLVO F10 1987 TRUCK F 10 SERIES VOLVO TD102F -
VOLVO F10 1991 TRUCK F 10 SERIES VOLVO TD103E -
VOLVO F10 1985 TRUCK F 10 SERIES VOLVO TD101F -
VOLVO F10 1982 TRUCK F 10 SERIES VOLVO TD100G -
VOLVO F10 1991 TRUCK F 10 SERIES VOLVO TD103ES -
VOLVO EC220DL - EXCAVATOR TRACKED - VOLVO D6H -
VOLVO EC220D - EXCAVATOR TRACKED - VOLVO D6H -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90E - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D6A180 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90D - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90C - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L90 - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD61 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70E - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D6A180 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70D - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L70C - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD63E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L60F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L60E - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D6A180 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D5D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50E - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D4D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50D - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD40 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50C - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD41 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L45F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D5D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L350F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D16E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L330E - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D16A520 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L330D - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TWD163 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L330C - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD162 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L250G - LOADER WHEELED - VOLVO D13H-E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220G - LOADER WHEELED - VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT D13H-E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220F - LOADER WHEELED - VOLVO D12D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D12C380 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220E - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D12C380 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L220D - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD122 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180G - LOADER WHEELED - CUMMINS D13H-C -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D12D340 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180E - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D12C380 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180D - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD122 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L180C - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD122 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150G - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D13H-E TIER 4
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D12D340 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150E - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D12D340 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150D - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD101 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L150C - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO THD102 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D7E240 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120E - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D7E240 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120D - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TAD73E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L120C - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TAD73E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L110F - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D7E240 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L110E - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO D7D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G990 - GRADER G SERIES VOLVO D9B -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G976 - GRADER G SERIES VOLVO D9B -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G970 - GRADER G SERIES VOLVO D9B -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G960 - GRADER G SERIES VOLVO D7E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G946 - GRADER G SERIES VOLVO D7E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G940 - GRADER G SERIES VOLVO D7E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT G930 - GRADER G SERIES VOLVO D7E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW210C - EXCAVATOR WHEELED EW SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW180C - EXCAVATOR WHEELED EW SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW160C - EXCAVATOR WHEELED EW SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EW140C - EXCAVATOR WHEELED EW SERIES VOLVO D5E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EL70C - LOADER EL SERIES VOLVO TD48 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EL70 - LOADER EL SERIES VOLVO TD45 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ECR305C - EXCAVATOR TRACKED ECR SERIES VOLVO D7E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ECR235C - EXCAVATOR TRACKED ECR SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT ECR145C - EXCAVATOR TRACKED ECR SERIES VOLVO D4E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC700C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D16E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC700B - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D16E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC480D - EXCAVATOR TRACKED - VOLVO D13H -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC460C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D12D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC460B - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D12D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC360C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D12D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC360B - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D12D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC330C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D12D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC290C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D7E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC290B - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D7D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC250D - EXCAVATOR TRACKED - VOLVO D8H -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC240C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D7E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC240B - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D7E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC235C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC210C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC210B - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D6D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC180C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC180B - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D5A -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC160C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D6E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC160B - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D5A -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140C - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D4E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC140B - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D4D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT EC135B - EXCAVATOR TRACKED EC SERIES VOLVO D4D -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40F-FS - DUMP TRUCK ARTICULATED - VOLVO D16H-A -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40F - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D16A520 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40E - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D16A520 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40D - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D12C420 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40C - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO TD122 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A40 - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO TD122 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35F-FS - DUMP TRUCK ARTICULATED - VOLVO D13H-A -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35F - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D12C460 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35E - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D12C420 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35D - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D12C380 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A35C - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO TD122 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30F - DUMP TRUCK ARTICULATED - VOLVO D11H -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30E - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D9A300 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30D - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D9A340 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30C - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D10A -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A30 - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO TAD103ES -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25F - DUMP TRUCK ARTICULATED - VOLVO D11H -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25E - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D9A -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25D - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D10A -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25D - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO D9A -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25C - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO TAD73ES -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A25 - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO TAD73E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A20C - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO TAD73E -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT A20 - DUMP TRUCK ARTICULATED A SERIES VOLVO TD710 -
VOLVO CH230 1984 TRUCK - VOLVO TD121GD -
TIMBERJACK 1880 - TRACTOR 1000 SERIES VOLVO TD71ACE -
TIMBERJACK 1870 - HARVESTER 1000 SERIES VOLVO TD71ACE -
TIMBERJACK 1840 - HARVESTER 1000 SERIES VOLVO TD71ACE -
LEYLAND FLEETLINE - BUS - GARDNER 6LXB -
VOLVO N12 1986 TRUCK N 12 SERIES VOLVO TD121F -
VOLVO TD100A - ENGINE - - - -
VOLVO TD100B - ENGINE - - - -
VOLVO TD100G - ENGINE - - - -
VOLVO TD101F - ENGINE - - - -
VOLVO TD101G - ENGINE - - - -
VOLVO TD102F - ENGINE - - - -
VOLVO TD103ES - ENGINE - - - -
VOLVO TD120C - ENGINE - - - -
VOLVO TD120D - ENGINE - - - -
VOLVO TD120F - ENGINE - - - -
VOLVO TD120FC - ENGINE - - - -
VOLVO TD120G - ENGINE - - - -
VOLVO TD120GA - ENGINE - - - -
VOLVO TD121F - ENGINE - - - -
VOLVO TD121G - ENGINE - - - -
VOLVO TD122F - ENGINE - - - -
VOLVO TD123ES - ENGINE - - - -
VOLVO TD61F - ENGINE - - - -
VOLVO TD61G - ENGINE - - - -
VOLVO TD61GS - ENGINE - - - -
VOLVO TD63E - ENGINE - - - -
VOLVO TD70F - ENGINE - - - -
VOLVO TD70FS - ENGINE - - - -
VOLVO TD70G - ENGINE - - - -
VOLVO TD71F - ENGINE - - - -
VOLVO TD71FS - ENGINE - - - -
VOLVO TD73ES - ENGINE - - - -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544