LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc gió Donaldson P181191

  • SKU - Mã sản phẩm: P181191
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P181191
# Thông số Chi tiết
1 OUTER DIAMETER 221.2 mm (8.71 inch)
2 INNER DIAMETER 135.9 mm (5.35 inch)
3 LENGTH 442 mm (17.40 inch)
4 OVERALL LENGTH 454.5 mm (17.89 inch)
5 BOLT HOLE DIAMETER 22.73 mm (0.89 inch)
6 EFFICIENCY 99.9 Percent
7 EFFICIENCY TEST STD ISO 5011
8 PRIMARY APPLICATION MITSUBISHI ME033603
9 TYPE Primary
10 STYLE Round
11 MEDIA TYPE Cellulose
Model Year Type Options Engine Engine option
DAEWOO DH150LC-7 - EXCAVATOR TRACKED - DAEWOO DB58TIS -
DAEWOO DH150W-7 - EXCAVATOR WHEELED - DAEWOO DB58TIS -
DAEWOO DH215-7 - EXCAVATOR TRACKED - DAEWOO DB58TI -
DAEWOO DH220LC-7 - EXCAVATOR TRACKED - DAEWOO DB58TI -
DAEWOO DH225LC-7 - EXCAVATOR TRACKED - DAEWOO DB58TIS -
DOOSAN MEGA 160 - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58 -
DOOSAN MEGA 160TC - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58 -
DOOSAN MEGA 200-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58TIS TIER 1 & 2
DOOSAN MEGA 200-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58TI TIER 1 & 2
DOOSAN MEGA 200TC-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58TIS -
DOOSAN MEGA 200TC-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58TI -
DOOSAN MEGA 250-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB1146T -
DOOSAN MEGA 250-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58TIS -
DOOSAN MEGA 250-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DE08TIS -
DOOSAN SOLAR 130LC-V - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58T -
DOOSAN SOLAR 170LC-V - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58T -
DOOSAN SOLAR 170W-V - EXCAVATOR WHEELED SOLAR SERIES DOOSAN DB58TIS -
DOOSAN SOLAR 175LC-V - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58TIS -
DOOSAN SOLAR 180W-V - EXCAVATOR WHEELED SOLAR SERIES DOOSAN DB58TIS -
DOOSAN SOLAR 200W-V - EXCAVATOR WHEELED SOLAR SERIES DOOSAN DB58TI -
DOOSAN SOLAR 210W-V - EXCAVATOR WHEELED SOLAR SERIES DOOSAN DB58TIS -
DOOSAN SOLAR 220LC-V - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58TI -
DOOSAN SOLAR 220LL - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58TI -
DOOSAN SOLAR 225LC-V - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58TIS -
DOOSAN SOLAR 225LL - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58TIS -
DOOSAN SOLAR 225NLC-V - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58TIS -
HINO 3320 - TRUCK - HINO H06C-TN -
HINO 3320 - TRUCK - HINO H06C-TM -
HINO FA - TRUCK - - - -
HINO FA15 - TRUCK - HINO W04C-TI -
HINO FB - TRUCK - - - -
KAWASAKI 65 ZIII - LOADER WHEELED - ISUZU 6BG1 -
KOBELCO 909LC-2 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D15T -
KOBELCO K220LC-3 - EXCAVATOR - - - -
KOBELCO LK190 - LOADER WHEELED - HINO W06E -
KOBELCO LK550-2 - LOADER WHEELED - - - -
KOBELCO MD240 - EXCAVATOR - - - -
KOBELCO SK09N2 - EXCAVATOR - MITSUBISHI 6D22C -
KOBELCO SK220 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D15T -
KOMATSU 6200LC - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 610T -
KOMATSU 6220LC - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 610TA -
KOMATSU BR210JG-1 - CRUSHER - KOMATSU S6D102E-1C -
KOMATSU BR350JG-1 - CRUSHER - KOMATSU SA6D102E-1C-73 -
KOMATSU CD60R-1A - CARRIER TRACKED - KOMATSU S6D95L-1SS -
KOMATSU CD60R-1A - CARRIER TRACKED - KOMATSU S6D102E-1DD -
KOMATSU CD60R-1B - CARRIER TRACKED - KOMATSU S6D95L-1SS -
KOMATSU CD60R-1B - CARRIER TRACKED - KOMATSU S6D102E-1DD -
KOMATSU D41E-6K - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D102E-1BB-6C -
KOMATSU D41P-6K - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D102E-1BB-6C -
KOMATSU GD405A-2 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1H -
KOMATSU GD461A-1 - GRADER - - - -
KOMATSU GD505A-3 - GRADER - KOMATSU S6D105-1JJ -
KOMATSU GD505A-3A - GRADER - KOMATSU S6D102E-1M -
KOMATSU GD510R-1 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1Q -
KOMATSU GD510R-2 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU GD511A-1 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1L -
KOMATSU GD511R-1 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU GD513A-1 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU GD513R-1 - GRADER - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU GD521A-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1QQ -
KOMATSU GD521R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1QQ -
KOMATSU GD525 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD611A-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1PP -
KOMATSU GD611R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD613R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD615A-1 - GRADER - KOMATSU S6D110 -
KOMATSU GD621A-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD621R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD623R-1 - GRADER - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU GD661A-1 - GRADER - - - -
KOMATSU JV130WH-1 - COMPACTOR - KOMATSU S6D102E-1K -
KOMATSU PC200-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D102 -
KOMATSU PC200-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA6D95LE-1A -
KOMATSU PC200-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1MM -
KOMATSU PC200-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU PC200-6S - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D102E-1C-Z -
KOMATSU PC200LC-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D105-B-1A -
KOMATSU PC200LC-6 - EXCAVATOR - KOMATSU S6D102-1 -
KOMATSU PC200LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L -
KOMATSU PC200LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU PC200LC-6 - EXCAVATOR - KOMATSU S6D102E -
KOMATSU PC200LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA6D95LE-1A -
KOMATSU PC200LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D102E-1C-6C -
KOMATSU PC200LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1MM -
KOMATSU PC200LC-6H - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1MM -
KOMATSU PC200LC-6H - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA6D95LE-1A -
KOMATSU PC200LC-6H - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D102E-1C-6C -
KOMATSU PC200LC-6S - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D102E-1C-Z -
KOMATSU PC200LC-6Z - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA6D95LE-1A-C -
KOMATSU PC200LC-6Z - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D102E-1C-6Z -
KOMATSU PC200LC-6Z - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1MM-C -
KOMATSU PC210-3 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC210-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU PC210-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D102E-1 -
KOMATSU PC210LC-6 - EXCAVATOR TRACKED PC SERIES KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU PC220-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D105-1Z -
KOMATSU PC220-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU PC220-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D102E-1C-7 -
KOMATSU PC220-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L-1J -
KOMATSU PC220-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA6D95LE-1B -
KOMATSU PC220-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95-1 -
KOMATSU PC220-6Z - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA6D95LE-1B -
KOMATSU PC220-6Z - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D102E-1C-7Z -
KOMATSU PC220-6Z - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L-1J-C -
KOMATSU PC220LC-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D105-1Z -
KOMATSU PC220LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95-1 -
KOMATSU PC220LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D102E-1C-7 -
KOMATSU PC220LC-6Z - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA6D95LE-1B -
KOMATSU PC220LC-6Z - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D102E-1C-7Z -
KOMATSU PC220LC-6Z - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA6D95L-1J-C -
KOMATSU PC220NLC-3 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC228US-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D102E-1F-US -
KOMATSU PC228US-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D102E-1F-6S -
KOMATSU PC228UU-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D102E-1F-6 -
KOMATSU PC230-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95-1 -
KOMATSU PC230-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L -
KOMATSU PC230LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D102E -
KOMATSU PC230LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L -
KOMATSU PC230LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95-1 -
KOMATSU PC240-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D105-1Z -
KOMATSU PC250-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D102E-1C-7 -
KOMATSU PC250LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D102E-1C-7 -
KOMATSU PC250LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L-1J -
KOMATSU PC250LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA6D95LE-1B -
KOMATSU PC250LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L -
KOMATSU PC250LC-6L - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC250LC-6LE - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC280-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D102 -
KOMATSU PC280-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D110 -
KOMATSU PC280LC-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D110 -
KOMATSU PC280NLC-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D110 -
KOMATSU PF55L-1 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PW210-1 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU S6D105-1 -
KOMATSU PW210-1 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU S6D105-1VV -
KOMATSU WA180-3D - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102E -
KOMATSU WA180PT-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102E-1W-6P -
KOMATSU WA200-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102E-1E -
KOMATSU WA250 - LOADER WHEELED - CUMMINS 6BT5.9 -
KOMATSU WA250-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102E-1X-6 -
KOMATSU WA250-3L - LOADER WHEELED WA SERIES - - -
KOMATSU WA250-3MC - LOADER WHEELED WA SERIES - - -
KOMATSU WA250PT-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D102E-1X-6 -
KOMATSU WA320-1 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D105-1AJ -
KOMATSU WA350-1 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D110-1G -
MITSUBISHI FH - TRUCK - - - -
MITSUBISHI FH SERIES - TRUCK - - - -
MITSUBISHI FH211 - TRUCK - - - -
MITSUBISHI FK SERIES - TRUCK - - - -
MITSUBISHI FK115 - TRUCK - MITSUBISHI 6D14T -
MITSUBISHI FK215 - TRUCK - MITSUBISHI 6D14T -
MITSUBISHI FK415 - TRUCK - - - -
MITSUBISHI FK455 - TRUCK - - - -
MITSUBISHI FM SERIES - TRUCK - - - -
MITSUBISHI FM555 - TRUCK - - - -
MITSUBISHI K-FK115 - TRUCK - MITSUBISHI 6D14T -
MITSUBISHI K-FK215 - TRUCK - MITSUBISHI 6D15T -
MITSUBISHI P-FK415 - TRUCK - MITSUBISHI 6D14T -
MITSUBISHI P-FK415 - TRUCK - MITSUBISHI 6D14DT -
MITSUBISHI P-FK445 - TRUCK - MITSUBISHI 6D14DT -
MITSUBISHI P-FK445 - TRUCK - MITSUBISHI 6D14T -
MITSUBISHI P-FK515 - TRUCK - MITSUBISHI 6D14DT -
MITSUBISHI P-FK515 - TRUCK - MITSUBISHI 6D14T -
MITSUBISHI P-FK545 - TRUCK - MITSUBISHI 6D14T -
SAKAI SV510 - COMPACTOR - - - -
SAKAI SW900 - COMPACTOR - ISUZU 6BG1T -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544