LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc gió Donaldson P181088

  • SKU - Mã sản phẩm: P181088
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P181088
# Thông số Chi tiết
1 MEDIA TYPE Cellulose
2 STYLE Round
3 TYPE Primary
4 PRIMARY APPLICATION MANN & HUMMEL C172253
5 EFFICIENCY TEST STD ISO 5011
6 EFFICIENCY 99.9 Percent
7 BOLT HOLE DIAMETER 8.38 mm (0.33 inch)
8 OVERALL LENGTH 352.6 mm (13.88 inch)
9 LENGTH 339.9 mm (13.38 inch)
10 INNER DIAMETER 86.9 mm (3.42 inch)
11 OUTER DIAMETER 164.1 mm (6.46 inch)
Model Year Type Options Engine Engine option
ZETTELMEYER ZL4001 - LOADER - DEUTZ F8L413F -
ZETTELMEYER ZL4000 - LOADER - DEUTZ F8L413 -
ZETTELMEYER ZL4000 - LOADER - DEUTZ F8L413F -
ZETTELMEYER ZL1000 - LOADER - - - -
ZETTELMEYER KL30S - LOADER - - - -
ZETTELMEYER KL30 - LOADER - - - -
ZETTELMEYER KL25S - LOADER - - - -
ZETTELMEYER KL20S - LOADER - - - -
ZETTELMEYER KL20 - LOADER - - - -
ZETTELMEYER 801B - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L1011 -
ZETTELMEYER 801 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
ZETTELMEYER 4000 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F8L413F -
ZETTELMEYER 30-S - CONSTRUCTION EQUIPMENT - - - -
ZETTELMEYER 30 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - - - -
ZETTELMEYER 25-S - CONSTRUCTION EQUIPMENT - - - -
ZETTELMEYER 20 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - - - -
ZETTELMEYER 1000 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - - - -
WIRTGEN W 500 1994 MILLING EQUIPMENT W SERIES IVECO 8045.SU00 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50D - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD40 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L50C - LOADER WHEELED L SERIES VOLVO TD41 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L45B - LOADER WHEELED L SERIES DEUTZ BF4M1013 -
VOLVO CONSTRUCTION EQUIPMENT L40 - LOADER WHEELED L SERIES DEUTZ BF4M1013 -
VOLKSWAGEN P750 - TRUCK - PERKINS 6.354 -
VOLKSWAGEN D900 - TRUCK - PERKINS 6.354 -
VOLKSWAGEN D700 - TRUCK - PERKINS 6.354 -
VOLKSWAGEN 7.140 - TRUCK - GMC V8 318.3 -
VOLKSWAGEN 15.160T - TRUCK - MWM D229-6 -
VOLKSWAGEN 14.140 - TRUCK - MWM D229-6 -
VOLKSWAGEN 13.130 - TRUCK - MWM D229-6 -
VOLKSWAGEN 12.140H - TRUCK - - - -
VOLKSWAGEN 12.140 - TRUCK - MWM D229-6 -
VOLKSWAGEN 11.140 - TRUCK - MWM D229-6 -
VOLKSWAGEN 11.130 - TRUCK - MWM D229-6 -
VIBROMAX W854K - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
VIBROMAX W854 - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
VIBROMAX W554 - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
VIBROMAX W552 - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
VIBROMAX W1101S - COMPACTOR - DEUTZ F6L912 -
VIBROMAX W1101 - COMPACTOR - DEUTZ F6L912 -
VALMET 838 - TRACTOR - - - -
VALMET 820 - TRACTOR - VALMET 420 DW -
TIMBERJACK 910 - FORWARDER 900 SERIES - - -
TIMBERJACK 810A - FORWARDER 800 SERIES PERKINS 1004.4T -
STILL R70-60 - FORKLIFT R SERIES - - -
STEYR-DAIMLER-PUCH PINZGAUER 715 1986 TRUCK - VOLKSWAGEN NY -
STEYR-DAIMLER-PUCH 9S14 1986 TRUCK - STEYR WD612.61 -
STEYR-DAIMLER-PUCH 8S14 1989 TRUCK - STEYR WD612.61 -
STEYR-DAIMLER-PUCH 15S14 1986 TRUCK - STEYR WD612.92 -
STEYR-DAIMLER-PUCH 14S14 1986 TRUCK - STEYR WD612.61 -
STEYR-DAIMLER-PUCH 13S14 1988 TRUCK - STEYR WD612.61 -
STEYR-DAIMLER-PUCH 12S14 1986 TRUCK - STEYR WD612.61 -
STEYR-DAIMLER-PUCH 11S14 1989 TRUCK - STEYR WD612.61 -
STEYR-DAIMLER-PUCH 10S14 1986 TRUCK - STEYR WD612.61 -
SCHOPF 193 - TRACTOR - - - -
RENAULT VI R851-4S - TRACTOR R SERIES - - -
RENAULT VI R651-4 - TRACTOR R SERIES - - -
RENAULT VI R551S - TRACTOR R SERIES - - -
RENAULT VI R421M - TRACTOR R SERIES - - -
RENAULT VI B120.65 MESSENGER 1996 TRUCK - IVECO 8140.43 -
RENAULT VI B120.55 MESSENGER 1996 TRUCK - IVECO 8140.43 -
RENAULT VI B120.35 MESSENGER 1996 TRUCK - IVECO 8140.43 -
RENAULT VI B120 MESSENGER 1991 TRUCK - IVECO 8140.47 -
RENAULT VI B110 MESSENGER 1990 TRUCK - IVECO 8140.27 -
RENAULT VI 95-14 TX - TRACTOR 90 SERIES MWM TD226-4 -
RENAULT VI 95-12 TX - TRACTOR 90 SERIES MWM TD226-4 -
RENAULT VI 85-12 LS - TRACTOR 80 SERIES MWM TD226-4 -
RENAULT VI 75X - TRACTOR CERES SERIES PERKINS 4.236 -
RENAULT VI 70-14 SP - TRACTOR 70 SERIES - - -
RENAULT VI 70-12 SP - TRACTOR 70 SERIES - - -
RENAULT VI 421 - TRACTOR - MWM D327-3 -
RENAULT VI 325X - TRACTOR - JOHN DEERE DPS 4039 -
PEGASO 75.56 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 75 SERIES - - -
PEGASO 75.50 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 75 SERIES - - -
PEGASO 75.46 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 75 SERIES - - -
PEGASO 75.40 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 75 SERIES - - -
PEGASO 75.35 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 75 SERIES - - -
PEGASO 75.32 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 75 SERIES - - -
PEGASO 75.28 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 75 SERIES - - -
PEGASO 5064B - TRUCK 5000 SERIES - - -
PEGASO 5064A/2 - TRUCK 5000 SERIES - - -
PEGASO 5064A/1 - TRUCK 5000 SERIES - - -
PEGASO 5064A - TRUCK 5000 SERIES - - -
PEGASO 1215.9 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES MAN D0226 -
PEGASO 1215.9 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES MAN D0224 -
PEGASO 1215.8 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES MAN D0224 -
PEGASO 1215.8 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES MAN D0226 -
PEGASO 1214 1982 TRUCK 1200 SERIES PEGASO 9130.23 -
PEGASO 1210.6 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES MAN D0226 -
PEGASO 1210.6 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 1200 SERIES MAN D0224 -
PEGASO 1126L - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1126 1980 TRUCK 1100 SERIES PEGASO 9130.19 -
PEGASO 1125L - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1125EL - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1125 - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1121L/5 - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1121L - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1121EL/5 - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1121EL - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1121/5 - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1121 1980 TRUCK 1100 SERIES PEGASO 9130.19 -
PEGASO 1120V - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1120L - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1120EL - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1120 - TRUCK 1100 SERIES - - -
PEGASO 1098/3 - TRUCK 1000 SERIES - - -
PEGASO 1091/3 - TRUCK 1000 SERIES - - -
PEGASO 100.56 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES - - -
PEGASO 100.50 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES - - -
PEGASO 100.46 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES - - -
PEGASO 100.40 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES - - -
PEGASO 100.35 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES - - -
PEGASO 100.32 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES - - -
PEGASO 100.28 - TRUCK SUPERLIGEROS EKUS 100 SERIES - - -
P & H 200M - CRANE - DEUTZ F6L912 -
P & H 200 - CRANE - DEUTZ F6L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL V80B - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL V80 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL V70B - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL V60B - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL V60 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL V50B - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL V50 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL S10 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL L8 - LOADER - DEUTZ F3L912D -
ORENSTEIN & KOPPEL L7 - LOADER - DEUTZ F3L912D -
ORENSTEIN & KOPPEL A80 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL A70 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL A60 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL A50 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL A50 - FORKLIFT - FORD 2712E -
ORENSTEIN & KOPPEL A41 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL 80 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL 70 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL 60 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL 50 - FORKLIFT - DEUTZ F5L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL 41 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F5L912 -
NISSAN P160 - TRUCK - PERKINS 6.3544 -
NISSAN P160 - TRUCK - PERKINS 6.3543 -
NISSAN P137 - TRUCK - PERKINS 6.3543 -
NISSAN P137 - TRUCK - PERKINS 6.3544 -
NISSAN P112 - TRUCK - PERKINS 6.3544 -
NISSAN M140 - TRUCK - PERKINS 6.3544 -
NISSAN M125 - TRUCK - PERKINS 6.3544 -
NISSAN M125 - TRUCK - PERKINS 6.3543 -
NISSAN M100 - TRUCK - PERKINS 6.3544 -
NISSAN M100 - TRUCK - PERKINS 6.3543 -
NISSAN E95 - TRUCK - PERKINS 6.354 -
NISSAN E95 - TRUCK - PERKINS 6.3543 -
NISSAN E125 - TRUCK - PERKINS 6.3543 -
NISSAN E125 - TRUCK - PERKINS 6.354 -
NISSAN E110 - TRUCK - PERKINS 6.354 -
NISSAN E110 - TRUCK - PERKINS 6.3543 -
MWM TGB232-11 - ENGINE - - - -
MWM G232-12 - ENGINE - - - -
MERCEDES-BENZ U90 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 602.941D29 -
MERCEDES-BENZ U90 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 602D29LA -
MERCEDES-BENZ U100L - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 602.948D29 -
MERCEDES-BENZ U100L - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 602D29LA -
MERCEDES-BENZ 900 - TRACTOR MB TRAC SERIES MERCEDES-BENZ OM 314 A -
MERCEDES-BENZ 900 - TRACTOR MB TRAC SERIES MERCEDES-BENZ OM 364 A -
MERCEDES-BENZ 800 - TRACTOR MB TRAC SERIES MERCEDES-BENZ OM 364 -
MERCEDES-BENZ 700 - TRACTOR MB TRAC SERIES MERCEDES-BENZ OM 364 -
MERCEDES-BENZ 1100 - TRACTOR MB TRAC SERIES MERCEDES-BENZ OM 366 -
MERCEDES-BENZ 1000 - TRACTOR MB TRAC SERIES MERCEDES-BENZ OM 366 -
MERCEDES-BENZ 1000 - TRACTOR MB TRAC SERIES MERCEDES-BENZ OM 353 -
MAN 17.136F 1986 TRUCK M SERIES MAN D0226 MF -
MAN 16.136F 1984 TRUCK M SERIES MAN D0226 MF -
MAN 14.136F 1983 TRUCK M SERIES MAN D0226 MF -
MAN 12.136F 1983 TRUCK M SERIES MAN D0226 MF -
MAN 10.136F 1981 TRUCK G SERIES MAN D0226 MF -
LINDE H80 - FORKLIFT - DEUTZ F6L912 -
LINDE H70 - FORKLIFT - DEUTZ F6L912 -
LINDE H60 - FORKLIFT - DEUTZ F6L912 -
LINDE H50 - FORKLIFT - DEUTZ F6L912 -
LINDE H50 - FORKLIFT - DEUTZ BF6M1012E -
LIEBHERR R900 LITRONIC - EXCAVATOR TRACKED R SERIES DEUTZ BF4L913 -
LIEBHERR R900 - EXCAVATOR TRACKED R SERIES DEUTZ F3L912 -
LIEBHERR R900 - EXCAVATOR TRACKED R SERIES DEUTZ F4L912 -
LIEBHERR R312 - EXCAVATOR TRACKED R SERIES DEUTZ BF4M1012 -
LIEBHERR R310B - EXCAVATOR TRACKED R SERIES DEUTZ BF4M1012E -
LIEBHERR LTM1070 - CRANE MOBILE LTM SERIES MERCEDES-BENZ OM 442 A -
LIEBHERR LTM1060 - CRANE MOBILE LTM SERIES MERCEDES-BENZ OM 423 -
LIEBHERR LT1075 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 403 -
LIEBHERR LT1050 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 403 -
LIEBHERR LT1045 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 403 -
LIEBHERR LR621B - LOADER TRACKED - MERCEDES-BENZ OM 352 -
LIEBHERR L524 - LOADER WHEELED L SERIES LIEBHERR D504TI -
LIEBHERR L522 - LOADER WHEELED L SERIES DEUTZ BF4L913 -
LIEBHERR L512 - LOADER WHEELED L SERIES DEUTZ BF4L913 -
LIEBHERR A900 LITRONIC - EXCAVATOR WHEELED A SERIES DEUTZ BF4L913 -
LIEBHERR A900 - EXCAVATOR WHEELED A SERIES DEUTZ F4L912 -
LIEBHERR A900 - EXCAVATOR WHEELED A SERIES DEUTZ F3L912 -
LIEBHERR A312 - EXCAVATOR WHEELED A SERIES DEUTZ BF4M1012 -
LIEBHERR A310B - EXCAVATOR WHEELED A SERIES DEUTZ BF4M1012E -
KRAMER UF1003 - TRACTOR - DEUTZ F6L812D -
KRAMER UF1003 - TRACTOR - DEUTZ F6L912 -
KRAMER UF1001 - TRACTOR - DEUTZ F6L912 -
KRAMER UF1000 - TRACTOR - DEUTZ F6L812D -
KRAMER UF1000 - TRACTOR - DEUTZ F6L912 -
KRAMER 1001 - TRACTOR - DEUTZ F6L912 -
KRAMER 1000 - TRACTOR - DEUTZ F6L912 -
JOHN DEERE 952 - COMBINE - - - -
JOHN DEERE 950 - COMBINE 100 SERIES - - -
JOHN DEERE 6405 - TRACTOR 6000 SERIES JOHN DEERE 4045T -
JOHN DEERE 3350 - TRACTOR 3000 SERIES JOHN DEERE 6359 -
JOHN DEERE 3155 - TRACTOR 3000 SERIES - - -
JOHN DEERE 3055 - TRACTOR 3000 SERIES JOHN DEERE 6359T -
JOHN DEERE 3050 - TRACTOR 3000 SERIES JOHN DEERE 6359 -
JOHN DEERE 2955 - TRACTOR 2000 SERIES - - -
JOHN DEERE 2855N - TRACTOR 2000 SERIES - - -
JOHN DEERE 2850 - TRACTOR 2000 SERIES JOHN DEERE 4239TL -
JOHN DEERE 2650 - TRACTOR 2000 SERIES JOHN DEERE 4239T -
JOHN DEERE 2555 - TRACTOR 2000 SERIES JOHN DEERE 4239T -
JOHN DEERE 2450 - TRACTOR 2000 SERIES - - -
JOHN DEERE 2355 - TRACTOR 2000 SERIES JOHN DEERE 3179D -
JOHN DEERE 2250 - TRACTOR 2000 SERIES JOHN DEERE 3179D -
JOHN DEERE 1850 - TRACTOR 1000 SERIES JOHN DEERE 3179D -
JOHN DEERE 1750 - TRACTOR 1000 SERIES JOHN DEERE 3179D -
JOHN DEERE 1550 - TRACTOR 1000 SERIES JOHN DEERE 3179D -
JOHN DEERE 1155 - COMBINE - - - -
JOHN DEERE 1155 - COMBINE 1000 SERIES - - -
JOHN DEERE 1052 - COMBINE 1000 SERIES - - -
JOHN DEERE 1052 - COMBINE - - - -
IVECO ZETA 55-14 1988 TRUCK - IVECO 8060.05.246 -
IVECO 80-13 1983 TRUCK MK SERIES DEUTZ F6L913 -
IVECO 65-14 1983 TRUCK Z SERIES IVECO 8060.04.620/621 -
IVECO 190-18 1983 TRUCK T SERIES DEUTZ F6L413 -
IVECO 150-18 1983 TRUCK M SERIES DEUTZ F6L413 -
IVECO 130-13 1983 TRUCK MK SERIES DEUTZ F6L913 -
IVECO 109-14 1985 TRUCK ZETA IVECO 8060.05.289 -
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 7 - COMPRESSOR - DEUTZ BF4L1011 -
IRMER & ELZE KOMPRESSOREN 241SL - COMPRESSOR - DEUTZ F2L912 -
INGERSOLL RAND TITAN 410S - PAVER - DEUTZ F6L912 -
HAMM HW2301-S - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
HAMM DV10K - COMPACTOR - DEUTZ F5L912 -
HAMM DV10C - COMPACTOR - DEUTZ F5L912 -
HAMM DV10B - COMPACTOR - DEUTZ F5L912 -
HAMM DV10 - COMPACTOR - DEUTZ F5L912 -
HAMM 8K - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
HAMM 8.4K - COMPACTOR - DEUTZ F4L913 -
HAMM 8.42 - COMPACTOR - DEUTZ F4L913 -
HAMM 8.41 - COMPACTOR - DEUTZ F4L913 -
HAMM 8.22 - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
HAMM 8.21 - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
HAMM 2304S - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
HAMM 2301S - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
HAMM 10K - COMPACTOR - DEUTZ F5L912 -
HAMM 10.22 - COMPACTOR - DEUTZ F5L912 -
HAMM 10.21 - COMPACTOR - DEUTZ F5L912 -
GMC D6000 - TRUCK - - - -
GMC C70 - TRUCK - GMC 6 CYL -
GMC C65 - TRUCK - GMC 6 CYL -
GMC C60 - TRUCK - GMC 6 CYL -
GMC A70 - TRUCK - GMC 6 CYL -
GMC A68 - TRUCK - GMC 6 CYL -
GMC A65 - TRUCK - GMC 6 CYL -
GMC A60 - TRUCK - GMC 6 CYL -
GMC 22000 1985 TRUCK - GMC 4.8L -
GMC 21000 1985 TRUCK - GMC 4.8L -
GMC 19000 1985 TRUCK - GMC 4.8L -
GMC 14000 1985 TRUCK - GMC 4.8L -
GMC 13000 1985 TRUCK - GMC 4.8L -
GMC 12000 1985 TRUCK - GMC 4.8L -
GMC 11000 1985 TRUCK - GMC 4.8L -
FENDT FARMER 312LSA - TRACTOR 300 SERIES MWM D226-B6 -
FENDT FARMER 311LSA - TRACTOR 300 SERIES MWM D226-6 -
FENDT FARMER 310LSA - TRACTOR 300 SERIES MWM TD226-4 -
FENDT FARMER 309LS - TRACTOR 300 SERIES MWM TD226-4 -
FENDT F395GTA - TRACTOR GT SERIES DEUTZ F6L913 -
FENDT F395GHA - TRACTOR GT SERIES DEUTZ F6L913 -
FENDT F390GTA - TRACTOR GT SERIES DEUTZ F6L913 -
FAUN KF60.43/64 - CRANE - DEUTZ F10L814 -
FAUN KF50.42/483 - CRANE - DEUTZ F10L814 -
FAUN KF30-40.41/48 - CRANE - DEUTZ F10L814 -
FAUN KF15.21/30 - CRANE - DEUTZ F6L413 -
FAUN FR1035LC - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F5L912 -
FAUN FM1035 - EXCAVATOR WHEELED - DEUTZ F5L912 -
FAUN F85A - GRADER - DEUTZ F5L912 -
FAUN F85 - GRADER - DEUTZ F5L912 -
FAUN F145P - GRADER - DEUTZ F6L413 -
FAUN F145 - GRADER - DEUTZ F6L413 -
FAUN F115P - GRADER - DEUTZ F6L413 -
FAUN F115 - GRADER - DEUTZ F6L413 -
FAUN 115P - GRADER - DEUTZ F6L413 -
FAUN 1035 - EXCAVATOR WHEELED - DEUTZ F6L912 -
FAUN 1035 - EXCAVATOR WHEELED - DEUTZ F5L912 -
FAUN 1025 - EXCAVATOR WHEELED - DEUTZ F5L912 -
DYNAPAC CH61 - COMPACTOR - DEUTZ F6L413 -
DYNAPAC CH60 - COMPACTOR - DEUTZ F6L912 -
DYNAPAC 61 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F6L912 -
DYNAPAC 60 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F6L912 -
DEUTZ-FAHR M980 - COMBINE - DEUTZ F4L912 -
DEUTZ-FAHR M980 - COMBINE - DEUTZ F3L912 -
DEUTZ-FAHR M770 - COMBINE - DEUTZ F4L912 -
DEUTZ-FAHR M770 - COMBINE - DEUTZ F3L912 -
DEUTZ-FAHR M750 - COMBINE - DEUTZ F3L912 -
DEUTZ-FAHR M1080 - COMBINE - DEUTZ F5L912 -
DEUTZ-FAHR M1002 - COMBINE - DEUTZ F5L912 -
DEUTZ-FAHR INTRAC 2006 - TRACTOR - DEUTZ F4L912 -
DEUTZ-FAHR INTRAC 2005 - TRACTOR - DEUTZ F4L912 -
DEUTZ-FAHR DX6.07 - TRACTOR - DEUTZ F6L912 -
DEUTZ-FAHR DX6.07 - TRACTOR - DEUTZ F6L913 -
DEUTZ-FAHR DX4.17 - TRACTOR - DEUTZ F4L912 -
DEUTZ-FAHR DX4.17 - TRACTOR - DEUTZ F4L913 -
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX6.17 - TRACTOR - DEUTZ F6L913 -
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX4.57 - TRACTOR - DEUTZ BF4L913 -
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX4.47 - TRACTOR - DEUTZ BF4L913 -
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX4.07 - TRACTOR - DEUTZ F4L912 -
DEUTZ-FAHR AGROXTRA DX3.57 - TRACTOR - DEUTZ F3L913 -
DEUTZ-FAHR AGROSTAR 6.88 - TRACTOR - DEUTZ BF6L913T -
DEUTZ-FAHR AGROSTAR 6.88 - TRACTOR AGROSTAR / AGROSTAR DX DEUTZ F6L913 -
DEUTZ-FAHR AGROSTAR 6.38 - TRACTOR - - - -
DEUTZ-FAHR AGROSTAR 6.21 - TRACTOR AGROSTAR / AGROSTAR DX DEUTZ F6L913 -
DEUTZ-FAHR AGROSTAR 4.61 - TRACTOR AGROSTAR / AGROSTAR DX DEUTZ BF4L913 -
DEUTZ 2006 - TRACTOR - - - -
DEMAG V 73 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 352 -
DEMAG HC 400 - CRANE MOBILE - DEUTZ F6L912 -
DEMAG HC 360 - CRANE MOBILE - DEUTZ F6L912 -
DEMAG HC 360 - CRANE MOBILE - DEUTZ F6L413 -
DEMAG HC 320 - CRANE MOBILE - DEUTZ F6L912 -
DEMAG DF120P - PAVER - - - -
DEMAG DF120C - PAVER - - - -
DEMAG DF100P - PAVER - - - -
DEMAG DF100C - PAVER - - - -
DEMAG DF 120 P - PAVER - DEUTZ F6L912 -
DEMAG DF 120 C - PAVER - DEUTZ F6L912 -
DEMAG DF 110 P - PAVER - DEUTZ F6L912 -
DEMAG DF 100 P - PAVER - DEUTZ F4L912 -
DEMAG DF 100 C - PAVER - DEUTZ F4L912 -
DEMAG 73 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 352 -
DEMAG 65 - CRANE MOBILE - - - -
DEMAG 50 - CRANE MOBILE - DEUTZ F3L912 -
DAF FA1900DNT 1986 TRUCK F1900 SERIES DAF DNT620 -
DAF FA1700DNTD 1986 TRUCK F1700 SERIES DAF DNTD620 -
DAF FA1700DNT 1986 TRUCK F1700 SERIES DAF DNT620 -
DAF F1300DNTD 1986 TRUCK F1300 SERIES DAF DNTD620 -
DAF F1300DNT 1986 TRUCK F1300 SERIES DAF DNT620 -
DAF F1100DNTD 1986 TRUCK F1100 SERIES DAF DNTD620 -
COMPAIR RA75 - COMPRESSOR - - - -
COMPAIR RA60 - COMPRESSOR - - - -
COMPAIR 75 - COMPRESSOR - - - -
COMPAIR 60 - COMPRESSOR - - - -
CLAAS DOMINATOR 88SL - COMBINE 78S-118SL SERIES PERKINS 1006.6 -
CLAAS DOMINATOR 88S - COMBINE 78S-118SL SERIES MERCEDES-BENZ OM 352 -
CLAAS DOMINATOR 88S - COMBINE 78S-118SL SERIES PERKINS 6.354.4PR -
CLAAS DOMINATOR 86 - COMBINE 56-106 SERIES PERKINS 6.3724 -
CLAAS DOMINATOR 86 - COMBINE 56-106 SERIES MERCEDES-BENZ OM 352 -
CLAAS DOMINATOR 86 - COMBINE 56-106 SERIES PERKINS 6.3544 -
CLAAS DOMINATOR 86 - COMBINE 56-106 SERIES PERKINS 6.372 -
CLAAS DOMINATOR 85 - COMBINE 5 SERIES MERCEDES-BENZ OM 352 -
CLAAS DOMINATOR 85 - COMBINE 5 SERIES PERKINS 6.3724 -
CLAAS DOMINATOR 78S - COMBINE 78S-118SL SERIES PERKINS 6.354.4PR -
CLAAS DOMINATOR 78S - COMBINE 78S-118SL SERIES MERCEDES-BENZ OM 352 -
CLAAS DOMINATOR 78S - COMBINE 78S-118SL SERIES PERKINS 1006.6 -
CLAAS DOMINATOR 76H - COMBINE 56-106 SERIES MERCEDES-BENZ OM 352 -
CLAAS DOMINATOR 76 - COMBINE 56-106 SERIES PERKINS 6.3724 -
CLAAS DOMINATOR 76 - COMBINE 56-106 SERIES MERCEDES-BENZ OM 352 -
CLAAS DOMINATOR 76 - COMBINE 56-106 SERIES PERKINS 6.3544 -
CLAAS DOMINATOR 76 - COMBINE 56-106 SERIES PERKINS 6.372 -
CLAAS DOMINATOR 68 - COMBINE 38S-68 SERIES PERKINS 6.3544 -
CLAAS DOMINATOR 68 - COMBINE 38S-68 SERIES MERCEDES-BENZ OM 352 -
CLAAS DOMINATOR 68 - COMBINE 38S-68 SERIES MERCEDES-BENZ OM 366 -
CLAAS DOMINATOR 66 - COMBINE 56-106 SERIES PERKINS 6.3544 -
CLAAS DOMINATOR 58 - COMBINE 38S-68 SERIES PERKINS 6.3544 -
CLAAS DOMINATOR 58 - COMBINE 38S-68 SERIES PERKINS 1006.6 -
CLAAS DOMINATOR 56 - COMBINE 56-106 SERIES PERKINS 4.248 -
CATERPILLAR V300 - FORKLIFT - PERKINS 6354 -
CATERPILLAR V250 - FORKLIFT - PERKINS 6354 -
CATERPILLAR V250 - FORKLIFT - CATERPILLAR 3145 -
CATERPILLAR V225 - FORKLIFT - PERKINS 6354 -
CATERPILLAR V200 - FORKLIFT - PERKINS 6354 -
CATERPILLAR V180 - FORKLIFT - PERKINS 6354 -
CATERPILLAR V160 - FORKLIFT - PERKINS 6354 -
CATERPILLAR V160 - FORKLIFT - CATERPILLAR 3145 -
CASE/CASE IH S740 - EXCAVATOR - PERKINS 6.3543 -
CASE/CASE IH S1500B - EXCAVATOR - PERKINS 6.354 -
CASE/CASE IH S1500 - EXCAVATOR - IVECO 9130 -
CASE/CASE IH M9094 - TRACTOR - CASE/CASE IH WD401.85 -
CASE/CASE IH M9086 - TRACTOR - STEYR WD401.83 -
CASE/CASE IH M9078 - TRACTOR - CASE/CASE IH WD401.81 -
CASE/CASE IH CS94 - TRACTOR - CASE/CASE IH WD401.85 -
CASE/CASE IH CS86 - TRACTOR CS SERIES SISU 420.82 -
CASE/CASE IH CS86 - TRACTOR - STEYR WD401.83 -
CASE/CASE IH CS78 - TRACTOR - STEYR WD401.81 -
CASE/CASE IH 956XL - TRACTOR - CASE/CASE IH D358 -
CASE/CASE IH 956 XLA - TRACTOR - CASE/CASE IH D358 -
CASE/CASE IH 955 - TRACTOR - CASE/CASE IH D358 -
CASE/CASE IH 9094 - TRACTOR - CASE/CASE IH WD401.85 -
CASE/CASE IH 9086 - TRACTOR - STEYR WD401.83 -
CASE/CASE IH 9083 - TRACTOR 9000 SERIES STEYR WD401.82 -
CASE/CASE IH 9078 - EXCAVATOR - CASE/CASE IH WD401.81 -
CASE/CASE IH 856XL - TRACTOR - CASE/CASE IH DT239 -
CASE/CASE IH 8140A - TRACTOR - STEYR WD612.40 -
CASE/CASE IH 8140 - TRACTOR - STEYR WD612.40 -
CASE/CASE IH 8130A - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.88 -
CASE/CASE IH 8130A - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.87 -
CASE/CASE IH 8130 - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.87 -
CASE/CASE IH 8130 - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.88 -
CASE/CASE IH 8120A - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.85 -
CASE/CASE IH 8120A - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.86 -
CASE/CASE IH 8120 - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.85 -
CASE/CASE IH 8120 - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.86 -
CASE/CASE IH 8110A - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.42 -
CASE/CASE IH 8110A - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.43 -
CASE/CASE IH 8110 - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.42 -
CASE/CASE IH 8110 - TRACTOR - CASE/CASE IH WD611.43 -
CASE/CASE IH 8100A - TRACTOR - STEYR WD611.40 -
CASE/CASE IH 8100 - TRACTOR - STEYR WD611.40 -
CASE/CASE IH 724 - TRACTOR - - - -
CASE/CASE IH 602PD - COMPACTOR - - - -
CASE/CASE IH 602D - COMPACTOR - - - -
CASE/CASE IH 602BPD - COMPACTOR - - - -
CASE/CASE IH 602BD - COMPACTOR - - - -
CASE/CASE IH 1246A - TRACTOR - CASE/CASE IH DT358 -
CASE/CASE IH 1246 - TRACTOR 1000 SERIES CASE/CASE IH DT358 -
CASE/CASE IH 1102 - COMPACTOR - - - -
CASE/CASE IH 1056XLA - TRACTOR - CASE/CASE IH D358 -
CASE/CASE IH 1056XL - TRACTOR - CASE/CASE IH D358 -
CASE/CASE IH 1056 - TRACTOR 1000 SERIES CASE/CASE IH D358 -
BOMAG BW6S - COMPACTOR - DEUTZ F4P912 -
BOMAG BW6S - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW6A - COMPACTOR - DEUTZ F4P912 -
BOMAG BW6A - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW6 - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW6 - COMPACTOR - DEUTZ F4P912 -
BOMAG BW4S - COMPACTOR - DEUTZ F4P912 -
BOMAG BW4S - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW4A - COMPACTOR - DEUTZ F4P912 -
BOMAG BW4A - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW4 - COMPACTOR - DEUTZ F4P912 -
BOMAG BW4 - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW20R - COMPACTOR - DEUTZ F6L912 -
BOMAG BW202AD - COMPACTOR - DEUTZ F4L913 -
BOMAG BW201AD - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
BOMAG BW201AD - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW200E - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
BOMAG BW200E - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW200 - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
BOMAG BW200 - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW16R - COMPACTOR - DEUTZ F6L912 -
BOMAG BW162A - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW160AS - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW160ADMK3 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW160ADMK2 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW160ADMK1 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW160AD1 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW160A - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW160-66ADMK1 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW154AD2 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW154AD1 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW154AD - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW154AC - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW151ADMK2 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW151AD - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW151AC - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW144D1 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW144ADMK2 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW144ADMK1 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW144AD2 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW141AD - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
BOMAG BW141AC - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
BOMAG BW141AC - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW14166AD - COMPACTOR - DEUTZ F4L912 -
BOMAG BW141 - COMPACTOR - - - -
BOMAG BW10S - COMPACTOR - DEUTZ F4P912 -
BOMAG BW10S - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW10A - COMPACTOR - DEUTZ F4P912 -
BOMAG BW10A - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG BW10 - COMPACTOR - DEUTZ F4P912 -
BOMAG BW10 - COMPACTOR - DEUTZ F3L912 -
BOMAG 160AD-2 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 160AD-1 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F5L912 -
BOMAG 160AC - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 160A-3 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F5L912 -
BOMAG 154AD-2 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 154AD-1 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 154AC - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 151AD - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 151AC - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 144AD-2 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 144AD-1 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 144AC - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 141AD - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 141AC - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
BOMAG 10S - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F34L912 -
BOMAG 10A - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F34L912 -
BOMAG 10 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F34L912 -
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A31 TURBO 1993 TRUCK A LINE ASHOK LEYLAND D421.76.01 EURO 2
AVIA ASHOK LEYLAND MOTORS A21 TURBO 1993 TRUCK A LINE ASHOK LEYLAND D421.76.01 EURO 2
ATLAS COPCO XSS335 - COMPRESSOR - - - -
ATLAS COPCO XASS50D - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO XASS50 - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO XASS40 - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO XAS90DD - COMPRESSOR - - - -
ATLAS COPCO XAS90D - COMPRESSOR - - - -
ATLAS COPCO XAS85DD - COMPRESSOR - - - -
ATLAS COPCO XAS60DD - COMPRESSOR - - - -
ATLAS COPCO XAS55 - COMPRESSOR - DEUTZ F3L1011 -
ATLAS COPCO XAS50D - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO XAS50 - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO XAS40 - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO XA50D - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO XA50 - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO XA40 - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO VSS335 - COMPRESSOR - - - -
ATLAS COPCO VS335 - COMPRESSOR - - - -
ATLAS COPCO SAS50 - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO PR700TD - COMPRESSOR - DEUTZ F10L413 -
ATLAS COPCO PR700DD - COMPRESSOR - DEUTZ F10L413 -
ATLAS COPCO PR700 - COMPRESSOR - - - -
ATLAS COPCO GA30P - COMPRESSOR - - - -
ATLAS COPCO GA237 - COMPRESSOR - - - -
ATLAS COPCO 700DD - COMPRESSOR - DEUTZ F10L413 -
ATLAS COPCO 50D - COMPRESSOR - DEUTZ F2L511D -
ATLAS COPCO 335 - COMPRESSOR - - - -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544