LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc gió Donaldson P134353

  • SKU - Mã sản phẩm: P134353
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P134353
# Thông số Chi tiết
1 MEDIA TYPE Cellulose
2 STYLE Round
3 TYPE Primary
4 PRIMARY APPLICATION CLARK 1991959
5 EFFICIENCY TEST STD ISO 5011
6 EFFICIENCY 99.9 Percent
7 BOLT HOLE DIAMETER 22.73 mm (0.89 inch)
8 OVERALL LENGTH 393.8 mm (15.50 inch)
9 LENGTH 381.1 mm (15.00 inch)
10 INNER DIAMETER 165.1 mm (6.50 inch)
11 OUTER DIAMETER 275.7 mm (10.85 inch)
Model Year Type Options Engine Engine option
UD TRUCKS UD600T - TRUCK - NISSAN NE6TA -
UD TRUCKS UD3300 - TRUCK - NISSAN FE6TA -
UD TRUCKS UD3300 - TRUCK - NISSAN NE6T -
UD TRUCKS UD3000SD - TRUCK - NISSAN NE6TA -
UD TRUCKS UD3000HD - TRUCK - NISSAN NE6TA -
UD TRUCKS UD3000 - TRUCK - NISSAN NE6TA -
TOYOTA DYNA 110ET - TRUCK - HINO W04D-TP -
TIMBERJACK 520 - SKIDDER - - - -
TIMBERJACK 450 - SKIDDER - - - -
TIMBERJACK 450 - SKIDDER - DETROIT DIESEL 6V-53 -
TIMBERJACK 450 - SKIDDER - DETROIT DIESEL 4-53N -
TIMBERJACK 380B - SKIDDER - - - -
TIMBERJACK 350 - SKIDDER - DETROIT DIESEL 3-53 -
NISSAN PKC212 - TRUCK - NISSAN FE6T -
NISSAN PKC212 - TRUCK - NISSAN FE6TC -
NISSAN PK210 - TRUCK - NISSAN FE6TC -
NISSAN CKB520 - TRUCK - NISSAN RF8 -
NISSAN CKB450 - TRUCK - NISSAN PF6 -
MITSUBISHI W-SR303R - CRANE - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI W-KV208M - CRANE - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI W-KV207M - CRANE - MITSUBISHI 6D24 -
MITSUBISHI W-KS506 - CRANE - MITSUBISHI 8DC10 -
MITSUBISHI W-KS303 - CRANE - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI W-KA606 - CRANE - MITSUBISHI 8DC10 -
MITSUBISHI W-FP445 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI W-FP415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9T -
MITSUBISHI U-MS628 - BUS - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI U-FV419 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI U-FV416 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC10 -
MITSUBISHI U-FV415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9T -
MITSUBISHI U-FV413 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI U-FS411 - TRUCK - MITSUBISHI 8M20 -
MITSUBISHI U-FS410 - TRUCK - MITSUBISHI 6D40T -
MITSUBISHI U-FR415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI U-FP418 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI U-FP415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9T -
MITSUBISHI P-MU525 - BUS - MITSUBISHI 8DC9T -
MITSUBISHI P-MU515 - BUS - MITSUBISHI 8DC9T -
MITSUBISHI P-K602 - CRANE - MITSUBISHI 8DC9T -
MITSUBISHI P-K450 - CRANE - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI P-K303 - CRANE - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI P-K203 - CRANE - MITSUBISHI 6D22T -
MITSUBISHI P-FW445 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9T -
MITSUBISHI P-FW445 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI P-FW429 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI P-FW425 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI P-FV419 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI P-FV418 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC10 -
MITSUBISHI P-FV416 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC10 -
MITSUBISHI P-FV415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI P-FV413 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI P-FU419 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI P-FU416 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC10 -
MITSUBISHI P-FU415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI P-FU413 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI P-FT418 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI P-FT416 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI P-FT415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI P-FT413 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI P-FS416 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC10 -
MITSUBISHI P-FS415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI P-FR415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI P-FP449 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI P-FP445 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9T -
MITSUBISHI P-FP419 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI P-FP418 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI P-FP415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9T -
MITSUBISHI P-FP415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI P-FP414 - TRUCK - MITSUBISHI 10DC11 -
MITSUBISHI P-FP413 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI P-FN428 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI KC-KS509S - CRANE - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI KC-KS305R - CRANE - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI KC-FV519 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI KC-FV419JD - TRUCK - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI KC-FV207 - TRUCK - MITSUBISHI 6D24 -
MITSUBISHI KC-FU519 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI KC-FS412 - TRUCK - MITSUBISHI 8M21 -
MITSUBISHI KC-FS410 - TRUCK - MITSUBISHI 8M20 -
MITSUBISHI KC-FP515 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9T -
MITSUBISHI KC-415 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI KC-411 - TRUCK - MITSUBISHI 8M20 -
MITSUBISHI K-NW419 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC11 -
MITSUBISHI K-NW413 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI K-K253 - CRANE - - - -
MITSUBISHI K-K252 - CRANE - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI K-K203 - CRANE - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI K-K203 - CRANE - MITSUBISHI 6D22T -
MITSUBISHI K-K1302 - CRANE - MITSUBISHI 8CC9 -
MITSUBISHI K-FW315 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI K-FW125 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI K-FV318 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22T -
MITSUBISHI K-FV315 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI K-FV313 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI K-FV215 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI K-FU358 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22T -
MITSUBISHI K-FU353 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI K-FU318 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22T -
MITSUBISHI K-FU315 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI K-FU313 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI K-FT318 - TRUCK MPV MITSUBISHI 6D22T -
MITSUBISHI K-FT318 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI K-FT315 - TRUCK OHC MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI K-FT313 - TRUCK CYCLONE MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI K-FS318 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22T -
MITSUBISHI K-FS313 - TRUCK MPI MITSUBISHI 8DC8 -
MITSUBISHI K-FR113 - TRUCK CYCLONE MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI K-FP318 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI K-FP315 - TRUCK - MITSUBISHI 8DC9 -
MITSUBISHI K-FP313 - TRUCK OHC MITSUBISHI 6D22 -
MITSUBISHI K-FN328 - TRUCK - MITSUBISHI 6D22 -
LINK BELT LS4300C - EXCAVATOR TRACKED - - - -
LINK BELT LS4300 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU WF450T-1 - COMPACTOR LANDFILL - - - -
KOMATSU WA470-DZ-3 - LOADER WHEELED WA SERIES KOMATSU SA6D125E-2 -
KOMATSU WA470-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D125-1AM-FW -
KOMATSU WA470-1 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D125-1KK-FW -
KOMATSU WA450-3LL - LOADER WHEELED - - - -
KOMATSU WA450-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D125-1AM-FW -
KOMATSU WA450-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU SA6D125E-2CT-T7 -
KOMATSU WA450-2 - LOADER WHEELED WA SERIES - - -
KOMATSU WA450-2 - LOADER WHEELED - - - -
KOMATSU WA420-DZ-3 - LOADER WHEELED WA SERIES KOMATSU SA6D114 -
KOMATSU WA420-3MC - LOADER WHEELED WA SERIES - - -
KOMATSU WA420-3L - LOADER WHEELED WA SERIES - - -
KOMATSU WA420-1H - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D110-1H -
KOMATSU WA420 - LOADER WHEELED - CUMMINS 6CT8.3 -
KOMATSU WA380-DZ-3 - LOADER WHEELED WA SERIES KOMATSU S6D114 -
KOMATSU WA380-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S6D114 -
KOMATSU WA380 - LOADER WHEELED - CUMMINS 6CT8.3 -
KOMATSU PC410AV - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D125 -
KOMATSU PC410 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D125-1 -
KOMATSU PC400LC-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D125-1 -
KOMATSU PC400HD-5 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC400-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D125-1 -
KOMATSU PC400 - EXCAVATOR - KOMATSU SA6D125-1 -
KOMATSU PC300LL-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D114E-1 -
KOMATSU PC300LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D114E-1 -
KOMATSU PC300LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA6D108E-2 -
KOMATSU PC300HD-6LE - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D114E-1 -
KOMATSU PC300HD-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D114E-1 -
KOMATSU HD405-6 - HAUL TRUCK - - - -
KOMATSU HD255-5 - HAUL TRUCK - KOMATSU SA6D125E -
KOMATSU 6400LC - EXCAVATOR TRACKED - CUMMINS LTA10 -
KOMATSU 545 - LOADER WHEELED - CUMMINS LTA10 -
KOBELCO SK300LC-3 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D22T -
KOBELCO K916 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOBELCO K912LC-2 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D22CT -
KOBELCO K912LC - EXCAVATOR - MITSUBISHI 6D22T -
KOBELCO K912LC - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOBELCO K912ALC - EXCAVATOR - - - -
KOBELCO K912A - EXCAVATOR - - - -
KOBELCO K912A - EXCAVATOR - MITSUBISHI 6D22T -
KING LONG XMQ670 - BUS - MITSUBISHI 4D33 -
JOHN DEERE 855 - LOADER TRACKED - JOHN DEERE - -
JOHN DEERE 855 - LOADER TRACKED - JOHN DEERE 6619A -
JOHN DEERE 850B - DOZER TRACKED - - - -
JOHN DEERE 850B - DOZER TRACKED 800 SERIES JOHN DEERE 6466A -
JOHN DEERE 850 - DOZER TRACKED 800 SERIES - - -
JOHN DEERE 850 - TRACTOR - - - -
JOHN DEERE 848G - SKIDDER 800 SERIES - - -
JOHN DEERE 848G - SKIDDER - JOHN DEERE 6081 -
JOHN DEERE 792D LC - EXCAVATOR - - - -
JOHN DEERE 790E LC - EXCAVATOR - JOHN DEERE 6068T -
JOHN DEERE 790E - EXCAVATOR - - - -
JOHN DEERE 772A - GRADER - JOHN DEERE 6531 -
JOHN DEERE 770A - GRADER - JOHN DEERE 6531 -
JOHN DEERE 753GL - FELLER BUNCHER 700 SERIES CUMMINS 6CTA8.3 -
JOHN DEERE 753G - FELLER BUNCHER 700 SERIES CUMMINS 6CTA8.3 -
JOHN DEERE 660D - SKIDDER - JOHN DEERE 6081 -
JOHN DEERE 270C LC - EXCAVATOR - JOHN DEERE 6068H -
JOHN DEERE 270C - EXCAVATOR - - - -
JOHN DEERE 230LC RD - EXCAVATOR 200 SERIES - - -
JOHN DEERE 230LC R - EXCAVATOR 200 SERIES - - -
JOHN DEERE 230LC - EXCAVATOR - JOHN DEERE 6068H -
JOHN DEERE 230C LC - EXCAVATOR - JOHN DEERE 6068H -
JOHN DEERE 230C - EXCAVATOR - - - -
JOHN DEERE 200LC - EXCAVATOR - JOHN DEERE 6068T -
JOHN DEERE 200LC - EXCAVATOR - JOHN DEERE 6068HT -
JOHN DEERE 200C LC - EXCAVATOR 200 SERIES JOHN DEERE 6068H -
JOHN DEERE 200C - EXCAVATOR - - - -
ISUZU W7H - TRUCK - - - -
ISUZU W5 - TRUCK - - - -
ISUZU FXR - TRUCK - ISUZU 6HK1T -
ISUZU FVZ1400T - TRUCK - ISUZU 6HK1TCS -
ISUZU FVR - TRUCK - ISUZU 6BG1T -
ISUZU FVR - TRUCK - ISUZU 6SA1T -
ISUZU FTR800T - TRUCK - ISUZU 6HE1T -
ISUZU FTR - TRUCK - ISUZU 6HK1T -
ISUZU FRR - TRUCK - - - -
ISUZU EVR - TRUCK - ISUZU 6BD1T -
ISUZU EVR - TRUCK - ISUZU 6SA1T -
ISUZU EVR - TRUCK - ISUZU 6BG1T -
ISUZU CXG - TRUCK - ISUZU 10PC1N -
ISUZU CVS - TRUCK - ISUZU 10PC1N -
ISUZU CVR146 - TRUCK - ISUZU 10PC1N -
HITACHI SCX900-2 - CRANE TRACKED - MITSUBISHI 6D24T -
HITACHI FH330.3 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1T -
HITACHI FH330.3 - EXCAVATOR TRACKED FH SERIES ISUZU 6SD1 -
HITACHI FH330 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1T -
HITACHI FH300.3 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1T -
HITACHI EX380H-5 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1 -
HITACHI EX370H-5 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1 -
HITACHI EX310H-3C - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1T -
HITACHI EX310H-3C - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1 -
HITACHI EX300LC-3 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SB1 -
HITACHI EX300H-3C - EXCAVATOR TRACKED - - - -
HITACHI EX300-3C - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1 -
HITACHI EX300-3 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1 -
HITACHI EX300-2 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1 -
HITACHI EX300-2 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6SD1T -
HINO RANGER FL236 - TRUCK - HINO P11C-UB -
HINO 500 SERIES US04 FM1A 2008 - 201 TRUCK - HINO 8.9L A09C -
HINO 500 SERIES E5 GH1A GH1835 2011 - TRUCK - HINO 8.9L A09C -
HINO 500 SERIES E5 GH1A GH1832 2011 - TRUCK - HINO 8.9L A09C -
HINO 500 SERIES E5 FM1A FM2635 2011 - TRUCK - HINO 8.9L A09C -
HINO 500 SERIES E5 FM1A FM2632 2011 - TRUCK - HINO 8.9L A09C -
GMC W7 SERIES - TRUCK FORWARD - - -
DYNAPAC CC722 - COMPACTOR - - - -
DONGFENG CWB536HMZ - TRUCK - NISSAN RG8 -
CLARK 668 - SKIDDER - CUMMINS V504 -
CHEVROLET FTR - TRUCK - ISUZU 6HE1T -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544