LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc gió Donaldson P119778

  • SKU - Mã sản phẩm: P119778
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P119778
# Thông số Chi tiết
1 STYLE Round
2 TYPE Safety
3 FAMILY FHG
4 EFFICIENCY TEST STD ISO 5011
5 LENGTH 381 mm (15.00 inch)
6 INNER DIAMETER 62.9 mm (2.48 inch)
7 OUTER DIAMETER 104 mm (4.09 inch)
Model Year Type Options Engine Engine option
WHITE 8700 - COMBINE - - - -
VERMEER T455SO - TRENCHER - - - -
VERMEER T455 - TRENCHER - JOHN DEERE 4045D -
VERMEER T455 - TRENCHER - JOHN DEERE 4045T -
VERMEER T450 - TRENCHER - JOHN DEERE 4039T -
VERMEER FT115 - TRENCHER - - - -
VERMEER D24X40A - DRILLING EQUIPMENT - - - -
VERMEER D24X26 - DRILLING EQUIPMENT - - - -
TIMBERJACK 520 - SKIDDER - - - -
PEGASO 5032 - TRUCK 5000 SERIES - - -
PEGASO 5031L/4 - TRUCK 5000 SERIES - - -
ORENSTEIN & KOPPEL RH9LC - MISC EQUIPMENT - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL RH9G - EXCAVATOR - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL RH9E - EXCAVATOR - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL RH9-600 - EXCAVATOR - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL RH4LC - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH4E SPECIAL TROPEN - EXCAVATOR - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL RH4 SPECIAL TROPEN - EXCAVATOR - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL RH4 - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH25 - EXCAVATOR - DEUTZ F8L413 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH18HD-600 - EXCAVATOR - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL RH18 - EXCAVATOR - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL MH4E SPECIAL TROPEN - EXCAVATOR - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL MH4AZ - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL MH4 - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL G8 TROPEN - GRADER - DEUTZ F6L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL G12 TROPEN - GRADER - DEUTZ F6L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL G10 - GRADER - DEUTZ F6L912 -
NEW HOLLAND TR70 - COMBINE TR SERIES FORD 361 -
NEW HOLLAND 1085 - BALER - - - -
NEW HOLLAND 1079 - AGRICULTURAL EQUIPMENT - - - -
NEW HOLLAND 1078 - AGRICULTURAL EQUIPMENT - - - -
MASSEY FERGUSON MF850 - COMBINE MF 850 SERIES PERKINS A6.354.4 -
MASSEY FERGUSON MF29 - COMBINE MF 20 SERIES PERKINS AT6.354.4 -
MASSEY FERGUSON MF27 - COMBINE MF 20 SERIES PERKINS AT6.354.4 -
LIEBHERR PR721CM - TRACTOR TRACKED - - - -
LIEBHERR PR721C - TRACTOR TRACKED - MERCEDES-BENZ OM 352 A -
LIEBHERR PR721C - TRACTOR TRACKED PR SERIES - - -
LIEBHERR PR711M - TRACTOR TRACKED - MERCEDES-BENZ OM 352 -
LIEBHERR PR711 - TRACTOR TRACKED PR SERIES MERCEDES-BENZ OM 352 -
LIEBHERR LR621B - LOADER TRACKED - MERCEDES-BENZ OM 352 A -
LIEBHERR LR621 - LOADER TRACKED - - - -
LIEBHERR LR611M - DOZER TRACKED - - - -
LIEBHERR LR611 LH - DOZER TRACKED - - - -
LIEBHERR L541 - LOADER WHEELED L SERIES DEUTZ BF6L913 -
LIEBHERR L531 - LOADER WHEELED L SERIES DEUTZ BF6L913 -
LIEBHERR L521 - LOADER WHEELED L SERIES LIEBHERR D904TB -
LIEBHERR L511 - LOADER WHEELED L SERIES LIEBHERR D904NA -
LANDINI 13500C - TRACTOR 13000 SERIES - - -
KOBELCO SK160-4 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOBELCO SK115 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
JOHN DEERE 965 - COMBINE - - - -
JOHN DEERE 1157 - COMBINE - JOHN DEERE 6359D -
JOHN DEERE 1055 - COMBINE - - - -
INGERSOLL RAND ECM680 - DRILLING EQUIPMENT - - - -
GROVE RT630B - CRANE MOBILE - - - -
FORD 9030 - TRACTOR - - - -
FIATALLIS L2 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS D2900 -
FIATALLIS FL14D - DOZER TRACKED - - - -
FIAT FL14D - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT 7200 - WINDROWER - CATERPILLAR 3208 -
FIAT 14-6 - TRACTOR - FIAT 8205 -
DYNAPAC 61 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F6L912 -
DYNAPAC 60 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F6L912 -
DEUTZ-FAHR D13006A - TRACTOR - - - -
CLARK 45C - LOADER WHEELED - PERKINS 4.59A -
CLARK 35C - LOADER WHEELED - PERKINS 4.58A -
CATERPILLAR M320 - EXCAVATOR WHEELED M SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR M318 - EXCAVATOR WHEELED M SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR 214BFT - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 214BFT - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR 214B - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 213B - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 213 - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES DEUTZ F6L912 -
CATERPILLAR 213 - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES PERKINS 6.354.4 -
CATERPILLAR 212B - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES PERKINS 4.236 -
CATERPILLAR 211B - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES CATERPILLAR 3114 -
CATERPILLAR 206B - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES PERKINS 4.236 -
CASE/CASE IH SCM2 - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH SCM1 - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH SC150L - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L812 -
CASE/CASE IH SC150L - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F5L912 -
CASE/CASE IH SC150L - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH SC150L - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L912 -
CASE/CASE IH SC150K - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L812 -
CASE/CASE IH SC150K - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F5L912 -
CASE/CASE IH SC150K - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L912 -
CASE/CASE IH SC150K - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH SC150 - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH SC150 - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L812 -
CASE/CASE IH SC150 - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F5L912 -
CASE/CASE IH SC150 - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L912 -
CASE/CASE IH S150 - EXCAVATOR - DEUTZ F5L912 -
CASE/CASE IH S150 - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH S150 - EXCAVATOR - DEUTZ F6L912 -
CASE/CASE IH S150 - EXCAVATOR - DEUTZ F6L812 -
CASE/CASE IH RM2 - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH MC100L - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L912 -
CASE/CASE IH MC100L - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F5L912 -
CASE/CASE IH MC100 - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L912 -
CASE/CASE IH MC100 - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F5L912 -
CASE/CASE IH MC - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH M1 - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH B SERIES - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
CASE/CASE IH 880C - EXCAVATOR TRACKED - - - -
CASE/CASE IH 800C - EXCAVATOR TRACKED - - - -
CASE/CASE IH 780B - TRACTOR - - - -
CASE/CASE IH 70CKB - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH 70CK - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
CASE/CASE IH 70 - EXCAVATOR B SERIES - - -
CASE/CASE IH 60PPLB - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH 60PL - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
CASE/CASE IH 60P - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
CASE/CASE IH 60CL - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F4L912 -
CASE/CASE IH 60CKB - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH 60CK - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
CASE/CASE IH 60C - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
BERNARD COMPRESSEURS 181 - COMPRESSOR - - - -
BERNARD COMPRESSEURS 121 - COMPRESSOR - - - -
ATLAS WEYHAUSEN AB2502B - EXCAVATOR - DEUTZ F10L413 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1802ELC - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1702D - EXCAVATOR - DEUTZ F6L912 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1622DLC - EXCAVATOR - - - -
ATLAS WEYHAUSEN AB1622D - EXCAVATOR - - - -
ATLAS WEYHAUSEN AB1622C - EXCAVATOR - - - -
ATLAS WEYHAUSEN AB1604LC - EXCAVATOR - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1604LC - EXCAVATOR - DEUTZ F6L912 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1604 - EXCAVATOR - DEUTZ F6L912 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1604 - EXCAVATOR - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1602 - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1404 - EXCAVATOR - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1304 - EXCAVATOR - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1302C - EXCAVATOR - DEUTZ F4L912 -
ATLAS WEYHAUSEN 1622D - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F5L912 -
ATLAS WEYHAUSEN 1604M - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1604LC - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4M1013 -
ATLAS WEYHAUSEN 1604LC - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1604HD - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4M1013 -
ATLAS WEYHAUSEN 1604 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F6L912 -
ATLAS WEYHAUSEN 1604 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1404M - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1404LC - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1404HD - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1404 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1304M - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1304LC - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1304 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F4L912 -
ATLAS WEYHAUSEN 1304 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF4L913 -
ALLIS-CHALMERS MH2 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 649T -
ALLIS-CHALMERS MH2 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 2900 -
ALLIS-CHALMERS MH2 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 2900 MKII -
ALLIS-CHALMERS MH - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 2900 MKII -
ALLIS-CHALMERS M3 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 649T -
ALLIS-CHALMERS M2 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 649T -
ALLIS-CHALMERS M2 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 2900 -
ALLIS-CHALMERS M2 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 2900 MKII -
ALLIS-CHALMERS M - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 2900 MKI -
ALLIS-CHALMERS M - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 2900 MKII -
ALLIS-CHALMERS M - COMBINE - - - -
ALLIS-CHALMERS L2 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS D2900 -
ALLIS-CHALMERS L2 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 2900 MKII -
ALLIS-CHALMERS L2 - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 649 -
ALLIS-CHALMERS L - COMBINE - ALLIS-CHALMERS 2900 MKII -
ALLIS-CHALMERS L - COMBINE - ALLIS-CHALMERS D2900 -
ALLIS-CHALMERS 8010 - TRACTOR - ALLIS-CHALMERS 433I -
ALLIS-CHALMERS 7045 - TRACTOR - - - -
ALLIS-CHALMERS 7040 - TRACTOR - ALLIS-CHALMERS 3500 MKII -
ALLIS-CHALMERS 7040 - TRACTOR - - - -
ALLIS-CHALMERS 7030 - TRACTOR - ALLIS-CHALMERS 3500 -
ALLIS-CHALMERS 7030 - TRACTOR - - - -
ALLIS-CHALMERS 7020 - TRACTOR - - - -
ALLIS-CHALMERS 7010 - TRACTOR - ALLIS-CHALMERS 301 -
ALLIS-CHALMERS 14C - TRACTOR - - - -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544