LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc gió Donaldson P119374

  • SKU - Mã sản phẩm: P119374
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P119374
# Thông số Chi tiết
1 MEDIA TYPE Safety
2 STYLE Round
3 TYPE Safety
4 FAMILY FHG
5 EFFICIENCY TEST STD ISO 5011
6 LENGTH 330.2 mm (13.00 inch)
7 INNER DIAMETER 88.3 mm (3.48 inch)
8 OUTER DIAMETER 116.4 mm (4.58 inch)
Model Year Type Options Engine Engine option
FIATALLIS HD16B - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS HD16AG - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS HD11ES - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS HD11EP - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS HD11B - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS HD11AG - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS FR15 - LOADER - FIAT 8365T -
FIATALLIS FP60 - PIPE LAYER - - - -
FIATALLIS FL4C - DOZER TRACKED - FIAT 8035 -
FIATALLIS FL14E - LOADER TRACKED - - - -
FIATALLIS FL14C - DOZER TRACKED - FIAT 8205.05 -
FIATALLIS FL10C - DOZER TRACKED - FIAT 8365.05 -
FIATALLIS FL10B - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS FG95A - GRADER - FIAT 8365 -
FIATALLIS FG95 - GRADER - FIAT 8365 -
FIATALLIS FG85A - GRADER - FIAT 8365 -
FIATALLIS FG85 - GRADER - FIAT 8365 -
FIATALLIS FG75A - GRADER - FIAT 8365 -
FIATALLIS FG75 - GRADER - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE40FS - EXCAVATOR - - - -
FIATALLIS FE40 - GRADER - FIAT 8215 -
FIATALLIS FE28MLC - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE28MHD - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE28M - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE28LC - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE28HD - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE28 - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE24 - EXCAVATOR - FIAT 8205 -
FIATALLIS FE24 - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE20MLC - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE20MHD - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE20M - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE20LC - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE20HD - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS FE20 - EXCAVATOR - FIAT 8365 -
FIATALLIS BD10B - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS AD14CTA - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS AD14C - DOZER TRACKED - FIAT 8205.05 -
FIATALLIS AD10B - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS AD10 - DOZER TRACKED - FIAT 8365.05 -
FIATALLIS 95 - AGRICULTURAL EQUIPMENT - FIAT 8365.25 -
FIATALLIS 645B - LOADER - ALLIS-CHALMERS 3500 MKII -
FIATALLIS 200C - GRADER - ALLIS-CHALMERS 11000 -
FIATALLIS 16B - DOZER TRACKED - ALLIS-CHALMERS 16000 -
FIATALLIS 15B - TRACTOR - FIAT 8365T -
FIATALLIS 150C - GRADER - ALLIS-CHALMERS 11000 -
FIATALLIS 14CTA - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS 14C - DOZER TRACKED - FIAT 8205.05 -
FIATALLIS 11B - DOZER TRACKED - ALLIS-CHALMERS 10000 -
FIATALLIS 11B - DOZER TRACKED - ALLIS-CHALMERS 11000 -
FIATALLIS 10CTA - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS 10C CONVERT - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS 10C - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS 100C - LOADER TRACKED - ALLIS-CHALMERS 11000 -
FIATALLIS 10 B - AGRICULTURAL EQUIPMENT - FIAT 8065 -
FIAT S15BLC - EXCAVATOR - - - -
FIAT S15BHD - EXCAVATOR - - - -
FIAT S15B - EXCAVATOR - - - -
FIAT S11HD - EXCAVATOR - - - -
FIAT PL60C - PIPE LAYER - FIAT 8215.02 -
FIAT PL60 - PIPE LAYER - FIAT 8215.02 -
FIAT PL40C - PIPE LAYER - FIAT 8205.02 -
FIAT HD16DP - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT HD16DC - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT HD16D - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT HD16B - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT HD16AG - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT HD11ES - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT HD11EP - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT HD11BDD/PS - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT HD11AG - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT FR15 - LOADER - FIAT 8365T -
FIAT FP60 - PIPE LAYER - - - -
FIAT FL4C - TRACTOR TRACKED - FIAT 8035 -
FIAT FL20 - TRACTOR TRACKED - FIAT 8215.22 -
FIAT FL14E - LOADER TRACKED - - - -
FIAT FL14C - TRACTOR TRACKED - FIAT 8205.05 -
FIAT FL10C - TRACTOR TRACKED - FIAT 8365.05 -
FIAT FL10B - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT FG95A - GRADER - FIAT 8365 -
FIAT FG95 - GRADER - FIAT 8365 -
FIAT FG85A - GRADER - FIAT 8365 -
FIAT FG85 - GRADER - FIAT 8365 -
FIAT FG75A - GRADER - FIAT 8365 -
FIAT FG75 - GRADER - FIAT 8365 -
FIAT FE28MLC - EXCAVATOR TRACKED - FIAT 8365 -
FIAT FE28MHD - EXCAVATOR TRACKED - FIAT 8365 -
FIAT FE28M - EXCAVATOR TRACKED - FIAT 8365 -
FIAT FE28LC - EXCAVATOR TRACKED - FIAT 8365 -
FIAT FE28HD - EXCAVATOR TRACKED - FIAT 8365 -
FIAT FE28 - EXCAVATOR TRACKED - FIAT 8365 -
FIAT BD10B - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT AD10B - TRACTOR TRACKED - - - -
FIAT AD10 - TRACTOR TRACKED - FIAT 8365.05 -
FIAT 645B - LOADER - ALLIS-CHALMERS 3500 MKII -
FIAT 40 - EXCAVATOR - FIAT 8215 -
FIAT 28 - TRACTOR - FIAT 8365 -
FIAT 20 - TRACTOR TRACKED - FIAT 8365 -
FIAT 20 - TRACTOR TRACKED - FIAT 8215 -
FIAT 180-90 - TRACTOR - FIAT 8365.25 -
FIAT 16B - DOZER TRACKED - ALLIS-CHALMERS 16000 -
FIAT 160.9 - TRACTOR - FIAT 8325.25 -
FIAT 15B - TRACTOR - FIAT 8365T -
FIAT 14E - TRACTOR - FIAT 8365T -
FIAT 14CTA - DOZER TRACKED - - - -
FIAT 14C - DOZER TRACKED - FIAT 8205.05 -
FIAT 14C - DOZER TRACKED - - - -
FIAT 14-6 - TRACTOR - FIAT 8205 -
FIAT 11B - TRACTOR TRACKED - ALLIS-CHALMERS 10000 -
FIAT 10CTA - DOZER TRACKED - - - -
FIAT 10C CONVERT - DOZER TRACKED - - - -
FIAT 10C - DOZER TRACKED - - - -
FIAT 10B - DOZER TRACKED - FIAT 8065 -
ELGIN WHIRL WIND - SWEEPER - CATERPILLAR 3208 -
DOOSAN SOLAR 280LC-III - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN D2366 -
DOOSAN SOLAR 220LC-III - EXCAVATOR WHEELED SOLAR SERIES DOOSAN D1146N -
DOOSAN SOLAR 200W-III - EXCAVATOR WHEELED SOLAR SERIES DOOSAN D1146N -
DOOSAN SOLAR 170W-III - EXCAVATOR WHEELED SOLAR SERIES DOOSAN D1146N -
DOOSAN SOLAR 170-III - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58T -
DOOSAN SOLAR 130-III - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58T -
DOOSAN MEGA 300-III - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN D2366T -
DOOSAN MEGA 300 - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN D2366 -
DOOSAN MEGA 250-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN D1146T -
DOOSAN MEGA 250-III - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN D1146T -
DOOSAN MEGA 200TC-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58TI -
DOOSAN MEGA 200TC-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58TIS -
DOOSAN MEGA 200TC-III - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58T -
DOOSAN MEGA 200-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58TI TIER 1 & 2
DOOSAN MEGA 200-V - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58TIS TIER 1 & 2
DOOSAN MEGA 160TC - LOADER WHEELED MEGA SERIES DOOSAN DB58 -
DOOSAN DL160 - LOADER WHEELED DL SERIES CUMMINS QSB4.5 -
DOOSAN DH320 - EXCAVATOR COMPACT - DOOSAN D2366T -
DOOSAN DH130W - EXCAVATOR COMPACT - DOOSAN DB58 -
DOOSAN DD80 - TRACTOR TRACKED - DOOSAN DB58 -
DAEWOO DL220LC-2 - EXCAVATOR TRACKED - DAEWOO D1146 -
DAEWOO DH320 - EXCAVATOR COMPACT - DAEWOO D2366T -
DAEWOO DH280 - EXCAVATOR TRACKED - DAEWOO D2366 -
DAEWOO DH220LC-2 - EXCAVATOR TRACKED - DAEWOO D1146 -
DAEWOO DH130-2 - EXCAVATOR TRACKED - DAEWOO DB58 -
CLARK RANGER 668 - SKIDDER - CUMMINS V504 -
CLARK RANGER 666GR - SKIDDER - DETROIT DIESEL 4-53 -
CLARK RANGER 666 - SKIDDER - DETROIT DIESEL 4-53 -
CLARK RANGER 664GR - SKIDDER - DETROIT DIESEL 3-53 -
CLARK RANGER 664 - SKIDDER - DETROIT DIESEL 3-53 -
CLARK 75B - LOADER WHEELED - - - -
CLARK 45B - LOADER WHEELED - - - -
CATERPILLAR IT12F - INTEGRATED TOOL CARRIER IT SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 910F - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3114T -
CATERPILLAR 315L - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3046T -
CASE/CASE IH TY44TCS - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH TY44E - EXCAVATOR - DEUTZ F4L812D -
CASE/CASE IH TY44 - EXCAVATOR - DEUTZ F4L812D -
CASE/CASE IH TC44 - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH TC - EXCAVATOR - DEUTZ F4L812D -
CASE/CASE IH ST225 - TRACTOR - - - -
CASE/CASE IH ST200 - TRACTOR - - - -
CASE/CASE IH SCM2 - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH SCM1 - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH SC150L - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L812 -
CASE/CASE IH SC150L - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F5L912 -
CASE/CASE IH SC150L - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH SC150L - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L912 -
CASE/CASE IH SC150K - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L812 -
CASE/CASE IH SC150K - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F5L912 -
CASE/CASE IH SC150K - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L912 -
CASE/CASE IH SC150K - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH SC150 - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH SC150 - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L812 -
CASE/CASE IH SC150 - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F5L912 -
CASE/CASE IH SC150 - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ F6L912 -
CASE/CASE IH S150 - EXCAVATOR - DEUTZ F5L912 -
CASE/CASE IH S150 - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH S150 - EXCAVATOR - DEUTZ F6L912 -
CASE/CASE IH S150 - EXCAVATOR - DEUTZ F6L812 -
CASE/CASE IH RC225 - TRACTOR - - - -
CASE/CASE IH RC200 - TRACTOR - - - -
CASE/CASE IH B SERIES - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH AF1440 - HARVESTER - CASE/CASE IH D436 -
CASE/CASE IH 915 - COMBINE - CASE/CASE IH DDT414 -
CASE/CASE IH 915 - COMBINE - CASE/CASE IH DDT407 -
CASE/CASE IH 915 - COMBINE - CASE/CASE IH DT414 -
CASE/CASE IH 9030B - EXCAVATOR TRACKED 9000 SERIES - - -
CASE/CASE IH 9021 - TRACTOR 9000 SERIES ISUZU 6BGT1 -
CASE/CASE IH 815 - COMBINE - CASE/CASE IH DDT414 -
CASE/CASE IH 815 - COMBINE - CASE/CASE IH DDT407 -
CASE/CASE IH 815 - COMBINE - CASE/CASE IH DT414 -
CASE/CASE IH 815 - COMBINE - CASE/CASE IH D414 -
CASE/CASE IH 170B - EXCAVATOR TRACKED - - - -
CASE/CASE IH 160P - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH 160K - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH 160CL - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH 160CK - EXCAVATOR TRACKED - - - -
CASE/CASE IH 1455B - TRACTOR TRACKED - - - -
CASE/CASE IH 1450B - DOZER TRACKED - CASE/CASE IH 504BDT -
CASE/CASE IH 1280B - EXCAVATOR TRACKED - - - -
CASE/CASE IH 1280 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
CASE/CASE IH 125PB - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH 125P - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH 125CK - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH 125B - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH 125 - EXCAVATOR B SERIES - - -
CASE/CASE IH 1187C - FELLER BUNCHER - - - -
CASE/CASE IH 1187B - FELLER BUNCHER - - - -
CASE/CASE IH 1187 - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH 115P - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH 115CL - EXCAVATOR TRACKED - DEUTZ BF6L913 -
CASE/CASE IH 1080B - EXCAVATOR - - - -
CASE/CASE IH 1080 - EXCAVATOR - - - -
ATLAS WEYHAUSEN AB1802E - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1704LC - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1704 - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ATLAS WEYHAUSEN AB1704 - EXCAVATOR - DEUTZ F6L912 -
ATLAS WEYHAUSEN 1704M - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF6L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1704 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF6L913 -
ATLAS WEYHAUSEN 1704 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F6L912 -
ATLAS WEYHAUSEN 1622D - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ F5L912 -
ATLAS COPCO CS1000 P6 - DRILLING EQUIPMENT - - - -
ALLIS-CHALMERS TL645H - LOADER - - - -
ALLIS-CHALMERS TL645B - LOADER - ALLIS-CHALMERS 3500 MKII -
ALLIS-CHALMERS TL645 - LOADER - - - -
ALLIS-CHALMERS M100 - GRADER - ALLIS-CHALMERS 10000 -
ALLIS-CHALMERS M100 - GRADER - ALLIS-CHALMERS 10000 -
ALLIS-CHALMERS HD11E - TRACTOR - ALLIS-CHALMERS 11000 -
ALLIS-CHALMERS HD11AG - TRACTOR - ALLIS-CHALMERS 11000 -
ALLIS-CHALMERS FR15B - MISC EQUIPMENT - - - -
ALLIS-CHALMERS FR15 - MISC EQUIPMENT - - - -
ALLIS-CHALMERS FL14E - MISC EQUIPMENT - - - -
ALLIS-CHALMERS FL14C - MISC EQUIPMENT - - - -
ALLIS-CHALMERS FL10C - MISC EQUIPMENT - - - -
ALLIS-CHALMERS FG95 - GRADER - - - -
ALLIS-CHALMERS FG85 - GRADER - - - -
ALLIS-CHALMERS FG75 - GRADER - - - -
ALLIS-CHALMERS FE28 - MISC EQUIPMENT - - - -
ALLIS-CHALMERS FE20 - MISC EQUIPMENT - - - -
ALLIS-CHALMERS FD14E - TRACTOR - - - -
ALLIS-CHALMERS 645 - AGRICULTURAL EQUIPMENT - ALLIS-CHALMERS 3500 MKII -
ALLIS-CHALMERS 645 - AGRICULTURAL EQUIPMENT - ALLIS-CHALMERS 3500 -
ALLIS-CHALMERS 440 - TRACTOR - - - -
ALLIS-CHALMERS 200C - GRADER - - - -
ALLIS-CHALMERS 150C - GRADER - - - -
ALLIS-CHALMERS 14C - TRACTOR - - - -
ALLIS-CHALMERS 10C - TRACTOR - FIAT 8365 -
ALLIS-CHALMERS 100C - GRADER - - - -
AG CHEM EQUIPMENT 854 - SPRAYER ROGATOR CUMMINS 6BTA5.9 -
AG CHEM EQUIPMENT 844 - SPRAYER ROGATOR CUMMINS 6BTA5.9 -
AG CHEM EQUIPMENT 664 - SPRAYER ROGATOR CUMMINS 6BTA5.9 -
AG CHEM EQUIPMENT 663 - SPRAYER ROGATOR CUMMINS 6BTA5.9 -
FIATALLIS HD16D - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS HD16DC - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS HD16DP - DOZER TRACKED - - - -
FIATALLIS PL40C - PIPE LAYER - FIAT 8205.02 -
FIATALLIS PL60 - PIPE LAYER - FIAT 8215.02 -
FIATALLIS PL60C - PIPE LAYER - FIAT 8215.02 -
FIATALLIS S11 - EXCAVATOR - - - -
FIATALLIS S11HD - EXCAVATOR - - - -
FIATALLIS S11HP - EXCAVATOR - - - -
FIATALLIS S15B - EXCAVATOR - - - -
FIATALLIS S15BHD - EXCAVATOR - - - -
FIATALLIS S15BLC - EXCAVATOR - - - -
FIATALLIS SL11 - EXCAVATOR - - - -
FIATALLIS TL645 - TRACTOR TRACKED - PERKINS 1000 -
FIATALLIS TL645H - TRACTOR TRACKED - PERKINS 1000 -
FURUKAWA 650E - LOADER - CUMMINS LT10 -
FURUKAWA AMK155 - LOADER - DEUTZ F6L413R -
FURUKAWA FL-230 - LOADER - MITSUBISHI 6D20C -
FURUKAWA FL-270 - LOADER - MITSUBISHI 6D16T -
FURUKAWA HCR-C300 - DRILLING EQUIPMENT - MITSUBISHI 6D20CT -
GROVE RT60S - CRANE MOBILE - CUMMINS V504 -
HITACHI EX200 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 4BD1 -
HITACHI EX200 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6B1T -
HITACHI EX200 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI EX200-1 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1T -
HITACHI EX200LC - EXCAVATOR TRACKED - - - -
HITACHI EX33MU - EXCAVATOR COMPACT - - - -
HITACHI EX35 - EXCAVATOR COMPACT - KUBOTA V1505E -
HITACHI EX40 - EXCAVATOR COMPACT - KUBOTA V1505TE -
HITACHI FL14E - EXCAVATOR TRACKED - - - -
HITACHI LX210E - LOADER WHEELED - - - -
HITACHI LX210E-2 - LOADER WHEELED - ISUZU 6HK1 -
HITACHI LX80 - LOADER WHEELED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI LX80 - LOADER WHEELED - ISUZU W04DT -
HITACHI LX80-1 - LOADER WHEELED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI TS15B - LOADER - - - -
HITACHI UH014 - EXCAVATOR TRACKED - DETROIT DIESEL 6-71 -
HITACHI UH07-7 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1T -
HITACHI UH083 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH083LC - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH20 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH261 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH30 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HUERLIMANN TRACTORS H 6130 - TRACTOR - - - -
JCB 155T - TRACTOR FASTRAC SERIES - - -
JCB 413 - LOADER WHEELED - PERKINS 6.3544 -
JCB 418 - LOADER WHEELED - PERKINS 6.354 -
JCB 418 - LOADER WHEELED - PERKINS 6.3544 -
JCB 423 - LOADER WHEELED - DAF DK1160 -
JCB 423 - LOADER WHEELED - LEYLAND-DAF UE680 -
JCB 426 - LOADER WHEELED - PERKINS 1006-6T -
JCB 426B - LOADER WHEELED - - - -
JCB 428 - LOADER WHEELED - DAF DKTD1160 -
JCB 428C - LOADER WHEELED - DAF DKTD1160 -
JCB 428C - LOADER WHEELED - LEYLAND-DAF UE690 -
JCB 430 - LOADER WHEELED - PERKINS T6.3544 -
JCB 430WD - DOZER TRACKED - PERKINS T6.3544 -
JCB 807BT - EXCAVATOR - PERKINS 6.3544 -
JCB 808 - EXCAVATOR - PERKINS T6.354 TURBO
JCB 808 - EXCAVATOR - PERKINS T6.3544 -
JCB 808D - EXCAVATOR - PERKINS 6.354 -
JCB 817 - EXCAVATOR - - - -
JCB 818 - EXCAVATOR - - - -
JCB 818S - EXCAVATOR - - - -
JCB 820 - EXCAVATOR - - - -
JCB 820D - EXCAVATOR - - - -
JCB 820S - EXCAVATOR - PERKINS 6.354 -
JCB FASTRAC 135 - TRACTOR - - - -
JCB JS175W - SHOVEL - - - -
JOHN DEERE 760A - SCRAPER - - - -
JOHN DEERE 915 - COMBINE - - - -
KAWASAKI 80 Z - LOADER WHEELED - ISUZU E120PK -
KAWASAKI 80 Z - LOADER WHEELED - NISSAN PD604 -
KAWASAKI KLD 80 - LOADER WHEELED - ISUZU E120 -
KAWASAKI KLD 80Z - LOADER WHEELED - ISUZU E120 -
KAWASAKI KSS 80Z - LOADER WHEELED - CUMMINS NH220 -
KOBELCO 150 - EXCAVATOR - ISUZU 4BD1T -
KOBELCO 907-2 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D31T -
KOBELCO 907B - EXCAVATOR TRACKED - DETROIT DIESEL 4-71 -
KOBELCO 907LC - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOBELCO 907LC-2 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D31T -
KOBELCO 912A - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D22C -
KOBELCO K904LC-2 - EXCAVATOR - ISUZU 4BD1 -
KOBELCO K907C-2 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D31T -
KOBELCO K912A - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D22C -
KOBELCO K912A - EXCAVATOR - - - -
KOBELCO K912ALC - EXCAVATOR - - - -
KOBELCO K912LC - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOBELCO K914 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 8DC8C -
KOBELCO K914 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 8DC8 -
KOBELCO K935 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D22C -
KOBELCO LK400 - LOADER WHEELED - NISSAN FD6 -
KOBELCO LK450 - LOADER WHEELED - - - -
KOBELCO LK700 - LOADER WHEELED - NISSAN PE604 -
KOBELCO MD140CLC - EXCAVATOR - ISUZU 4BD1T -
KOBELCO MD300 - EXCAVATOR - - - -
KOBELCO SK100 - EXCAVATOR COMPACT - ISUZU 4BD1 -
KOBELCO SK120 - EXCAVATOR COMPACT - ISUZU 4BD1T -
KOBELCO SK14 - EXCAVATOR COMPACT - MITSUBISHI 8DC8 -
KOBELCO SK14-1 - EXCAVATOR COMPACT - MITSUBISHI 6D22C -
KOBELCO SK150 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOBELCO SK20 - EXCAVATOR COMPACT - MITSUBISHI 6D22C -
KOBELCO SK200 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D34T -
KOBELCO SK230 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOBELCO SK235 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D34T -
KOBELCO SK45 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 8DC9CT -
KOMATSU BR200J-1 - CRUSHER - KOMATSU S6D95L-1JJ -
KOMATSU BR200R-1 - CRUSHER - KOMATSU S6D95L-1JJ -
KOMATSU BR200S-1 - CRUSHER - - - -
KOMATSU BR300J-1 - CRUSHER - - - -
KOMATSU BR310JG-1 - CRUSHER - - - -
KOMATSU D31A-20 - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D102E-1J -
KOMATSU D31E-20 - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D102E-1J-2 -
KOMATSU D31P-20 - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D102E-1J -
KOMATSU D31P-20A - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D102E-1J -
KOMATSU D37E-5 - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D102E-1K-2 -
KOMATSU D37P-5A - DOZER TRACKED - KOMATSU S4D102E-1K-2 -
KOMATSU D41A-6 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D102E-1 -
KOMATSU D41E-6 - DOZER TRACKED - - - -
KOMATSU D41E-6K - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D102E-1BB-6 -
KOMATSU D41P-6 - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D102E-1-Z -
KOMATSU D41P-6K - DOZER TRACKED - KOMATSU S6D102E-1BB-6 -
KOMATSU H65 - LOADER C SERIES KOMATSU C160 -
KOMATSU H65 - LOADER C SERIES CASE/CASE IH DT407 -
KOMATSU JH65C - LOADER WHEELED - ISUZU DA640 -
KOMATSU PC100-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S4D102E-1D-2 -
KOMATSU PC120-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S4D102E -
KOMATSU PC120-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S4D102E-1E-2 -
KOMATSU PC120-6E - EXCAVATOR - KOMATSU SA4D102E-1 -
KOMATSU PC120LC-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S4D102E-1E-2 -
KOMATSU PC120LC-6E0 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SAA4D102E-2F-4 -
KOMATSU PC128UU-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S4D102E-1G -
KOMATSU PC130-6 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU S4D102E -
KOMATSU PC130-6 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S4D102E-1E-2 -
KOMATSU PC130-6K - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S4D102E-1AE -
KOMATSU PC150-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1GG -
KOMATSU PC200-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L -
KOMATSU PC200-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1U -
KOMATSU PC200LC-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1 -
KOMATSU PC200LC-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1U -
KOMATSU PC200LC-5C - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1U-C -
KOMATSU PC200LC-5T - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU S6D95L-1KK-1 -
KOMATSU PC220-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L-1 -
KOMATSU PC220-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L-1C -
KOMATSU PC220-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L -
KOMATSU PC220-5C - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L-1C-C -
KOMATSU PC220LC-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L-1 -
KOMATSU PC220LC-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L-1C -
KOMATSU PC220LC-5 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L -
KOMATSU PC220LC-5C - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU SA6D95L-1C-C -
KOMATSU PW128UU-1 - EXCAVATOR WHEELED - KOMATSU S4D102E-1G -
KOMATSU WA100-3A - LOADER WHEELED WA SERIES KOMATSU S4D102E-1H -
KOMATSU WA120-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S4D102E-1N-2 -
LEROI LION III - COMPRESSOR - CATERPILLAR 3208 -
LETOURNEAU 888 - GRADER - DETROIT DIESEL 8V-71 -
LIEBHERR A902 - EXCAVATOR WHEELED A SERIES DEUTZ F4L912 -
LIEBHERR A902 - EXCAVATOR WHEELED A SERIES DEUTZ F5L912 -
LIEBHERR A912 - EXCAVATOR WHEELED A SERIES LIEBHERR D904NA -
LIEBHERR R902 - EXCAVATOR TRACKED R SERIES DEUTZ F5L912 -
LIEBHERR R902 - EXCAVATOR TRACKED R SERIES DEUTZ F4L912 -
LIEBHERR R912 - EXCAVATOR TRACKED R SERIES LIEBHERR D904NA -
LINK BELT LS3400 - EXCAVATOR TRACKED - DETROIT DIESEL 4-71N -
MAN TGA 26.480 2005 TRUCK TGA SERIES MAN D2876 LF12 -
MITSUBISHI MS280-2 - EXCAVATOR TRACKED - MITSUBISHI 6D22CT -
MOXY 16B - DUMP TRUCK - - - -
MOXY 5200 - DUMP TRUCK - - - -
MOXY 5222 - DUMP TRUCK - SCANIA DS8 -
MOXY 6200S - DUMP TRUCK - - - -
MOXY D16B - DUMP TRUCK - - - -
NEW HOLLAND 1500 - TRACTOR - CATERPILLAR 3208 -
NEW HOLLAND 1880 - TRACTOR - CATERPILLAR 3160 -
NEW HOLLAND 1890 - TRACTOR - CATERPILLAR 3208 -
NEW HOLLAND 70 - TRACTOR - CATERPILLAR 3208 -
NEW HOLLAND 86 - TRACTOR - CATERPILLAR 3208 -
NEW HOLLAND CROP CRUISER - HARVESTER - CATERPILLAR 3160 -
NEW HOLLAND TF75 - COMBINE - - - -
NEW HOLLAND TR70 - COMBINE TR SERIES CATERPILLAR 3208 -
NEW HOLLAND TR70 - COMBINE TR SERIES FORD 363TD -
NEW HOLLAND TR86 - COMBINE TR SERIES CATERPILLAR 3208 -
NEW HOLLAND TR96 - COMBINE TR SERIES CATERPILLAR 3208 -
NISSAN CK30 - TRUCK - NISSAN PE6 -
NISSAN CPB12E - TRUCK - NISSAN NE6 -
NISSAN CPB12L - TRUCK - NISSAN NE6 -
NISSAN CPB12N - TRUCK - NISSAN NE6 -
NISSAN CW40 - TRUCK - NISSAN PD6T -
NISSAN CW50 - TRUCK - NISSAN RD8 -
NISSAN KKG30 - TRUCK - NISSAN PE6 -
NISSAN KKK30 - TRUCK - NISSAN PE6 -
NISSAN KKW30 - TRUCK - NISSAN PE6 -
NISSAN TFA21G - TRUCK - NISSAN PD6 -
NISSAN TFA21K 1983 TRUCK - NISSAN PD6 -
ORENSTEIN & KOPPEL 11 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL 25 - CONSTRUCTION EQUIPMENT - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL L20 TROPEN - LOADER - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL L35 TROPEN - LOADER - DEUTZ F10L413F -
ORENSTEIN & KOPPEL RH10 - EXCAVATOR - DEUTZ F6L912 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH12 - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH12 SPECIAL TROPEN - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH12B - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH12B SUPER TROPEN - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH12HD-500 - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH12HD-600 - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH12LC - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH9 SPECIAL TROPEN - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH9-600 - EXCAVATOR - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL RH9E - EXCAVATOR - - - -
ORENSTEIN & KOPPEL RH9E SUPER TROPEN - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH9E TROPEN - EXCAVATOR - DEUTZ BF6L913 -
ORENSTEIN & KOPPEL RH9G - EXCAVATOR - - - -
RENAULT VI 103.12RS/TS/TX - TRACTOR - - - -
RENAULT VI 103.14RS/TX - TRACTOR - - - -
RENAULT VI 113-14 TX - TRACTOR - - - -
RENAULT VI 133.14TS/TX - TRACTOR - - - -
RENAULT VI 145-14 TX - TRACTOR - - - -
RENAULT VI JE13 1981 TRUCK JE SERIES RENAULT VI MIDS 06.02.12B -
SANY SY230C - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU CC6BG1TRP -
SANY SY235C - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU CC6BG1TRP -
SANY SY235C-8S - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BG1T -
SANY SY255C8S - EXCAVATOR - ISUZU 6BG1T -
STEIGER BEARCAT - TRACTOR - CATERPILLAR 3160 -
STEIGER BEARCAT - TRACTOR - CATERPILLAR 3150 -
STEIGER BEARCAT II - TRACTOR - CATERPILLAR 3208 -
STEIGER BEARCAT II - TRACTOR - CATERPILLAR 3160 -
STEIGER SUPER WILDCAT - TRACTOR - CATERPILLAR 3160 -
STEIGER SUPER WILDCAT - TRACTOR - CATERPILLAR 3150 -
STEIGER SUPER WILDCAT II - TRACTOR - CATERPILLAR 3160 -
STEIGER SUPER WILDCAT II - TRACTOR - CATERPILLAR 3150 -
STEIGER WILDCAT - TRACTOR - CATERPILLAR 3160 -
STEIGER WILDCAT - TRACTOR - CATERPILLAR 3150 -
SUMITOMO S399 - EXCAVATOR - - - -
TEREX 12.02 - CRANE MOBILE - DEUTZ F6L912 -
TEREX 14.07 - CRANE MOBILE - DEUTZ BF6L912 -
TEREX 15.02 - CRANE MOBILE - DEUTZ F6L912 -
TEREX 18.01 - CRANE MOBILE - DEUTZ F6L912 -
TEREX 18.02 - CRANE MOBILE - DEUTZ F6L912 -
TEREX AMK155 - CRANE MOBILE AMK SERIES DEUTZ F6L413R -
XCMG XE210 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU BB6BG1TRP -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544