LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc dầu Donaldson P551313

  • SKU - Mã sản phẩm: P551313
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P551313
# Thông số Chi tiết
1 MEDIA TYPE Cellulose
2 STYLE Spin-On
3 TYPE Secondary
4 EFFICIENCY TEST STD SAE J1858
5 EFFICIENCY 99% 3 micron
6 GASKET ID 62 mm (2.44 inch)
7 GASKET OD 72 mm (2.83 inch)
8 LENGTH 174 mm (6.85 inch)
9 THREAD SIZE 1-14 UN
10 OUTER DIAMETER 93 mm (3.66 inch)
Model Year Type Options Engine Engine option
PETERBILT 378 - TRUCK - CATERPILLAR C16 -
PETERBILT 378 - TRUCK - CATERPILLAR C15 -
PETERBILT 377 - TRUCK - PETERBILT 3176 -
PETERBILT 357 - TRUCK - CATERPILLAR 3306 -
INGERSOLL RAND XP1000WCAT - COMPRESSOR - CATERPILLAR 3306TA -
INGERSOLL RAND XHP650WCAT - COMPRESSOR - CATERPILLAR 3306TA -
INGERSOLL RAND XHP600SCAT - COMPRESSOR - CATERPILLAR 3306TA -
INGERSOLL RAND VHP850WCAT - COMPRESSOR - CATERPILLAR 3306TA -
INGERSOLL RAND HP900W - COMPRESSOR - CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR W330B - MATERIAL HANDLER W SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR R1300 - LOADER WHEELED - - - -
CATERPILLAR PS500 - COMPACTOR PS SERIES CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR PR1000C - PLANER - CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR IT28F - INTEGRATED TOOL CARRIER IT SERIES CATERPILLAR 3116 DIT -
CATERPILLAR IT28B - INTEGRATED TOOL CARRIER IT SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR IT28 - INTEGRATED TOOL CARRIER IT SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR IT18F - INTEGRATED TOOL CARRIER IT SERIES CATERPILLAR 3114 DIT -
CATERPILLAR IT18B - INTEGRATED TOOL CARRIER IT SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR IT18 - INTEGRATED TOOL CARRIER IT SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR IT14B - INTEGRATED TOOL CARRIER IT SERIES CATERPILLAR 3114T -
CATERPILLAR IT12F - INTEGRATED TOOL CARRIER IT SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR IT12 - INTEGRATED TOOL CARRIER IT SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR G916 - LOADER WHEELED G SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR D7R XR - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR C9 ACERT -
CATERPILLAR D7R LGP - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR C9 ACERT -
CATERPILLAR D7R - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR C9 ACERT -
CATERPILLAR D7H XR - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D7H LGP - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D7H II XR - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D7H II LGP - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D7H II - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D7H - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D7G II - DOZER TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 DITA -
CATERPILLAR D7G - DOZER TRACKED - CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6R XR - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6R XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6R LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6R - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H II XR - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H II XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H II LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H II - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6H - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6G - DOZER TRACKED - CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6E - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D6D - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D5H XL - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR D5H LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR D5H II - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR D5H - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR D5E - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D5C LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046 -
CATERPILLAR D5C - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3046 -
CATERPILLAR D5B - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D4H LGP - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR D4H III - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR D4H II - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR D4H - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR D4E - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR D4C II - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR D4C - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR D3C II - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR D3C - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR D3B - TRACTOR TRACKED D SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR D35C - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D350D - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D350C - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D30D - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR D30C - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D300E II - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR D300E - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D300D - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D300B - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D25D - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR D25C - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D250E II - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR D250E - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR D250B - DUMP TRUCK ARTICULATED D SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR CS653 - COMPACTOR CS SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR CS643 - COMPACTOR CS SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR CS583 - COMPACTOR CS SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR CS573C - COMPACTOR CS SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR CS573 - COMPACTOR CS SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR CS563C - COMPACTOR CS SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR CS563 - COMPACTOR CS SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR CS553 - COMPACTOR CS SERIES CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR CS533D - COMPACTOR CS SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR CP563C - COMPACTOR CP SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR CP563 - COMPACTOR CP SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR CP553 - COMPACTOR CP SERIES CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR CP533D - COMPACTOR CP SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR CP533 - COMPACTOR CP SERIES CATERPILLAR 3054C -
CATERPILLAR CHALLENGER 65D - TRACTOR - - - -
CATERPILLAR CB634C - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR CB434 - COMPACTOR CB SERIES CATERPILLAR 3114T -
CATERPILLAR AP1050 - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR AP1000 - PAVER AP SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR 994G - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3516BTA -
CATERPILLAR 994F - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3516BTA -
CATERPILLAR 980B - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 973C - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR C9 ACERT -
CATERPILLAR 973 - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 972G - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 970F - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 966R - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 966G - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3306 DITA -
CATERPILLAR 966F II - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 966F - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 966E - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 966D - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 966C - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 963B - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 963 - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 960F - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR 953B - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 953 - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 950F II - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR 950F - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 950E - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 950B - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 943 - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 936F - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 936E - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3304 DIT -
CATERPILLAR 936 - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3304 DIT -
CATERPILLAR 935C II - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 935C - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 931C LGP - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 931C II - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 931C - LOADER TRACKED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 930 - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 928F - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR 926F - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 926E - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 DIT -
CATERPILLAR 926 - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3204T -
CATERPILLAR 920 - LOADER WHEELED 62K3394-62K3394 - - -
CATERPILLAR 920 - LOADER WHEELED 75J1 - - -
CATERPILLAR 920 - LOADER WHEELED 62K1-3389 - - -
CATERPILLAR 920 - LOADER WHEELED 62K11414 - - -
CATERPILLAR 920 - LOADER WHEELED 62K3390-11413 - - -
CATERPILLAR 918F - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3114 -
CATERPILLAR 916 - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 910E - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 910 - LOADER WHEELED 900 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 816F - COMPACTOR 800 SERIES CATERPILLAR 3176C ATAAC -
CATERPILLAR 816B - COMPACTOR 800 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 815F - COMPACTOR 800 SERIES CATERPILLAR 3176C ATAAC -
CATERPILLAR 815B - COMPACTOR 800 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 814F - DOZER WHEELED 800 SERIES CATERPILLAR 3176TAAC -
CATERPILLAR 814B - DOZER WHEELED 800 SERIES CATERPILLAR 3306T -
CATERPILLAR 797B - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3524B -
CATERPILLAR 797 - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3516TAE -
CATERPILLAR 793D - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3516BTA -
CATERPILLAR 793C - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3516BTA -
CATERPILLAR 789C - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3516BTA -
CATERPILLAR 785D - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3512CTA -
CATERPILLAR 785C - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3512BTA -
CATERPILLAR 785 - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3512TA -
CATERPILLAR 784C - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3512TAE -
CATERPILLAR 777F - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR C32TA ACERT -
CATERPILLAR 777D - DUMP TRUCK 700 SERIES CATERPILLAR 3508TAE -
CATERPILLAR 70C - TRACTOR - CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 638G - SCRAPER - CATERPILLAR C9 -
CATERPILLAR 637G - SCRAPER COAL CATERPILLAR C9 -
CATERPILLAR 637G - SCRAPER COAL CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 637G - SCRAPER COAL CATERPILLAR 3408E -
CATERPILLAR 637D - SCRAPER 600 SERIES CATERPILLAR 3306, 3408 -
CATERPILLAR 627G - SCRAPER 600 SERIES CATERPILLAR 3306, C-9 -
CATERPILLAR 627F - SCRAPER - - - -
CATERPILLAR 627E PS - SCRAPER - CATERPILLAR 3406 -
CATERPILLAR 627E - SCRAPER - CATERPILLAR 3406 -
CATERPILLAR 627B - SCRAPER - - - -
CATERPILLAR 615C II - SCRAPER - CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 615C - SCRAPER - CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 613C II - SCRAPER - CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 613C - SCRAPER - CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR 611 - SCRAPER - CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 572R - PIPE LAYER 500 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 545 - FORESTRY EQUIPMENT - CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 545 - FORESTRY EQUIPMENT - - - -
CATERPILLAR 530B - FORESTRY EQUIPMENT - CATERPILLAR 3306T -
CATERPILLAR 528 - SKIDDER - CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 527 - SKIDDER - CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 518C - FORESTRY EQUIPMENT - - - -
CATERPILLAR 518 - SKIDDER - CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 517 - SKIDDER - CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 515 - SKIDDER - CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 508 - SKIDDER - CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 446B - BACKHOE LOADER 400 SERIES CATERPILLAR 3114T -
CATERPILLAR 446 - BACKHOE LOADER 400 SERIES CATERPILLAR 3114 -
CATERPILLAR 3512B - ENGINE - - - -
CATERPILLAR 350L - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3306 ATAAC -
CATERPILLAR 350 - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 3406C - ENGINE - - - -
CATERPILLAR 330LN - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 330L - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 330CFP - FORESTRY EQUIPMENT - CATERPILLAR 3304B -
CATERPILLAR 330C - EXCAVATOR TRACKED - - - -
CATERPILLAR 330BLN - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 330BL - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 330B - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 3306C - ENGINE - - - -
CATERPILLAR 3306B - GENERATOR SET - - - -
CATERPILLAR 3306 - GENERATOR SET - - - -
CATERPILLAR 3304T - MARINE ENGINE - CATERPILLAR 3304T -
CATERPILLAR 3304B - ENGINE - - - -
CATERPILLAR 330 - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 323DLN - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR C6.4 ACERT -
CATERPILLAR 323DL - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR C6.4 ACERT -
CATERPILLAR 321DLCR - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR C6.4 ACERT -
CATERPILLAR 321D - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR C6.4 ACERT -
CATERPILLAR 320D - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR C6.4 ACERT -
CATERPILLAR 320B - EXCAVATOR TRACKED 300 SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR 3208 - ENGINE - - - -
CATERPILLAR 3114 - ENGINE - - - -
CATERPILLAR 235D - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 235C - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 235B - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 231DLC - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR 231D - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR 229D - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 229 - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR 225DLC - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR 225D - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR 225BLC - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3208 -
CATERPILLAR 225B - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 225 - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 224B - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 219D - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 219 - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 215D - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 215C - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3304 -
CATERPILLAR 215BSA - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 215B - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3204 -
CATERPILLAR 215 - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3402 -
CATERPILLAR 214BFT - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 214BFT - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES CATERPILLAR 3116T -
CATERPILLAR 214B - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 213B - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3116 -
CATERPILLAR 212B - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES PERKINS 4.236 -
CATERPILLAR 211B - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES CATERPILLAR 3114 -
CATERPILLAR 206B - EXCAVATOR WHEELED 200 SERIES PERKINS 4.236 -
CATERPILLAR 205B - EXCAVATOR TRACKED 200 SERIES CATERPILLAR 3114 -
CATERPILLAR 163H - GRADER 160 SERIES CATERPILLAR 3176TAA(C) -
CATERPILLAR 160H - GRADER 160 SERIES CATERPILLAR 3176TAA(C) -
CATERPILLAR 160G - GRADER 160 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 14H - GRADER 14 SERIES CATERPILLAR 3306TA -
CATERPILLAR 14G - GRADER 14 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 143H - GRADER 140 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 140H - GRADER 140 SERIES CATERPILLAR C7-190 -
CATERPILLAR 140G - GRADER 140 SERIES CATERPILLAR 3306T -
CATERPILLAR 135H - GRADER 135 SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR 130G - GRADER 130 SERIES CATERPILLAR 3304T -
CATERPILLAR 12H - GRADER 12 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 12G - GRADER 12 SERIES CATERPILLAR 3306 -
CATERPILLAR 120H - GRADER 120 SERIES CATERPILLAR 3116TA -
CATERPILLAR 120G - GRADER 120 SERIES CATERPILLAR 3304 -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544