LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc dầu Donaldson P550632

  • SKU - Mã sản phẩm: P550632
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P550632
# Thông số Chi tiết
1 LENGTH 100.5 mm (3.96 inch)
2 INNER DIAMETER 27 mm (1.06 inch)
3 OUTER DIAMETER 95 mm (3.74 inch)
4 EFFICIENCY 99% 8 micron
5 EFFICIENCY TEST STD SAE J1985
6 STYLE Cartridge
7 PRIMARY APPLICATION MERCEDES-BENZ 0000901551
Model Year Type Options Engine Engine option
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1023 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1022 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1022 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1018 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1018 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1018 2002 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1017 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1016 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5
MERCEDES-BENZ ATEGO 1015 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ACCELO 915C - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ACCELO 815 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 924 LA -
MERCEDES-BENZ 917 1996 TRUCK LN2/LK SERIES MERCEDES-BENZ OM 904.907 LA -
MERCEDES-BENZ 818D 2006 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC
MERCEDES-BENZ 818D 2002 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ 817 1996 TRUCK LN2/LK SERIES MERCEDES-BENZ OM 904.907 LA -
MERCEDES-BENZ 816D 2006 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC
MERCEDES-BENZ 815D 1998 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ 814D 1996 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ 814 1996 TRUCK LN2/LK SERIES MERCEDES-BENZ OM 904.906 LA -
MERCEDES-BENZ 813D 2006 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC
MERCEDES-BENZ 811 1996 TRUCK LN2/LK SERIES MERCEDES-BENZ OM 904.905 LA -
MERCEDES-BENZ 711 1996 TRUCK LN2/LK SERIES MERCEDES-BENZ OM 904.905 LA -
MERCEDES-BENZ 618D 2002 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ 618D 2006 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC
MERCEDES-BENZ 616D 2006 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC
MERCEDES-BENZ 615D 1996 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ 614D 1996 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC
MERCEDES-BENZ 613D 2006 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC
MERCEDES-BENZ 2733 2009 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ 1833 2009 TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ 1718 M - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ 1718 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ 1517 1996 TRUCK LN2/LK SERIES MERCEDES-BENZ OM 904.907 LA -
MERCEDES-BENZ 1317 1996 TRUCK LN2/LK SERIES MERCEDES-BENZ OM 904.907 LA -
MERCEDES-BENZ 1117 1996 TRUCK LN2/LK SERIES MERCEDES-BENZ OM 904.907 LA -
MAZ 206 - BUS 100 SERIES MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MAZ 203 - BUS 100 SERIES MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MAZ 107 - BUS 100 SERIES MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MAZ 105 - BUS 100 SERIES MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MAZ 1034 - BUS 1000 SERIES MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
GROVE GMK7550 - CRANE MOBILE - - - -
GROVE GMK7450 - CRANE MOBILE - - - -
GROVE GMK6300 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
GROVE GMK6220 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
GROVE GMK5200 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
GROVE GMK5180 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
GROVE GMK5120B - CRANE MOBILE - - - -
GROVE GMK5100 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
GROVE GMK2035 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
FREIGHTLINER MT45 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE900 -
FREIGHTLINER MT45 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE904 -
FREIGHTLINER MB - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
FREIGHTLINER M2 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE460 -
FREIGHTLINER M2 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE906 -
FREIGHTLINER M2 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE904 -
FREIGHTLINER M2 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE900 -
FREIGHTLINER M2 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE926 -
FREIGHTLINER FS65 - BUS - MERCEDES-BENZ MBE900 -
FREIGHTLINER FL80 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE900 -
FREIGHTLINER FL70 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE900 -
FREIGHTLINER FL60 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE900 -
FREIGHTLINER FL50 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE900 -
FREIGHTLINER FL112 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE906 -
FREIGHTLINER C2 - BUS - MERCEDES-BENZ MBE900 -
FAUN 80-4 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 501 LA -
FAUN 70-4 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 501 LA -
FAUN 60-4 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 501 LA -
FAUN 45-3 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
FAUN 30-2L - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
FAUN 200-6 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
FAUN 100-5 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
DOPPSTADT 200 - TRACTOR TRAC MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
DOPPSTADT 180 - TRACTOR TRAC MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
DOPPSTADT 150 - TRACTOR TRAC MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
DOPPSTADT 130 - TRACTOR TRAC MERCEDES-BENZ OM 366 -
DEMAG AC 650 - CRANE MOBILE - - - -
DEMAG AC 500-1 - CRANE MOBILE - - - -
DEMAG AC 50-1 - CRANE MOBILE - - - -
DEMAG AC 350 - CRANE MOBILE - - - -
DEMAG AC 200-1 - CRANE MOBILE - - - -
DEMAG AC 200 - CRANE MOBILE - - - -
DEMAG AC 100 L - CRANE MOBILE - - - -
DEMAG AC 100 - CRANE MOBILE - - - -
DEMAG 650 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
DEMAG 500-1 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
DEMAG 50-1 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
DEMAG 40-1 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
DEMAG 300-1 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
DEMAG 200 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 442 LA -
DEMAG 100 L - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 442 LA -
DEMAG 100 - CRANE MOBILE - MERCEDES-BENZ OM 502 LA -
CLAAS TUCANO 470 - COMBINE TUCANO MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
CLAAS TUCANO 450 - COMBINE TUCANO MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
CLAAS TUCANO 440 - COMBINE TUCANO MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS TUCANO 430 - COMBINE TUCANO MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS TUCANO 340 - COMBINE TUCANO MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS TUCANO 330 - COMBINE TUCANO MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS TUCANO 320 - COMBINE TUCANO MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS MEGA 370 - COMBINE MEGA MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS MEGA 360 II - COMBINE MEGA II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS MEGA 360 - COMBINE MEGA MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS MEGA 350 II - COMBINE MEGA II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS MEGA 350 - COMBINE MEGA MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS MEDION 340 - COMBINE MEDION MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS MEDION 330 - COMBINE MEDION MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS MEDION 320 - COMBINE MEDION MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
CLAAS MEDION 310 - COMBINE MEDION MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
BELL B30D - DUMP TRUCK ARTICULATED B SERIES MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
BELL B25D - DUMP TRUCK ARTICULATED B SERIES MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1024 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1026 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1029 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1215 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1216 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5
MERCEDES-BENZ ATEGO 1217 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1218 2000 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1218 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1218 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1222 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1222 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1223 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1224 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1225 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1226 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1228 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1228 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1229 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1315 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1317 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1318 2000 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1318 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1318 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1322 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1322 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1323 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1324 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1325 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1326 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1328 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1329 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1333 2002 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1418 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1517 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1518 2000 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1518 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1518 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1522 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1522 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1523 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1524 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1525 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1526 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1528 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1529 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1533 2002 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1618 2008 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1622 2008 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1624 2008 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1629 2008 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 1718 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1725 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1728 - TRUCK - MERCEDES-BENZ - -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1823 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1828 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1833 2002 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1923 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 1928 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 2223 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 2228 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 2425 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 2426 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 2428 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 926 -
MERCEDES-BENZ ATEGO 2523 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 2528 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 2533 2002 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 2628 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 2633 2002 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 712 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 712 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 713 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5
MERCEDES-BENZ ATEGO 714 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 715 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 715 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 716 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5
MERCEDES-BENZ ATEGO 717 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 812 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 812 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 813 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5
MERCEDES-BENZ ATEGO 814 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 815 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 816 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA7 -
MERCEDES-BENZ ATEGO 816 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 934 LA1 -
MERCEDES-BENZ ATEGO 816 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5
MERCEDES-BENZ ATEGO 817 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 818 2000 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 818 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 818 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 822 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 822 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 823 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 823 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 824 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 826 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 828 F 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 829 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 914 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 915 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 916 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5
MERCEDES-BENZ ATEGO 917 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 918 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 918 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 904 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 918 2000 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 922 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 922 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 924 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 923 2004 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 923 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 924 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 925 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 926 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATEGO 928 1998 TRUCK ATEGO I MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ATEGO 929 2005 TRUCK ATEGO II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ ATRON 2729 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 926 LA3 -
MERCEDES-BENZ AXOR 1823 2004 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ AXOR 1824 2005 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5
MERCEDES-BENZ AXOR 1826 2005 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5
MERCEDES-BENZ AXOR 1828 2004 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ AXOR 1829 2005 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ AXOR 1833 2005 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 926 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ AXOR 1833 2004 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ AXOR 2523 2004 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ AXOR 2528 2004 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ AXOR 2529 2005 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ AXOR 2533 2004 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ AXOR 2628 2004 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ AXOR 2629 2005 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ AXOR 2633 2004 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ AXOR 2633 2005 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 926 LA BLUETEC 4/5/EEV
MERCEDES-BENZ AXOR 3228 2004 TRUCK AXOR II MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ CONECTO 12 2007 BUS CONECTO II MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ DESTINO O818 D 2006 BUS VARIO O810 MERCEDES-BENZ OM 904 LA EURO 4, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ ECONIC 1823 1998 TRUCK ECONIC MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ECONIC 1824 2006 TRUCK ECONIC MERCEDES-BENZ OM 906 LA EURO 4, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ ECONIC 1828 1998 TRUCK ECONIC MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ECONIC 1829 2006 TRUCK ECONIC MERCEDES-BENZ OM 906 LA EURO 4, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ ECONIC 1833 2004 TRUCK ECONIC MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ ECONIC 2628 1998 TRUCK ECONIC MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ ECONIC 2629 2006 TRUCK ECONIC MERCEDES-BENZ OM 906 LA EURO 4, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ ECONIC 2633 2004 TRUCK ECONIC MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ ECONIC 3233 2005 TRUCK ECONIC MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ INTEGRO 2006 BUS INTEGRO II MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ INTEGRO L 2006 BUS INTEGRO II MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ INTEGRO M 2006 BUS INTEGRO II MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ INTOURO 12.1 2007 BUS INTOURO II MERCEDES-BENZ OM 926.939 EURO 4, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ INTOURO M 12.9 2007 BUS INTOURO II MERCEDES-BENZ OM 926.939 EURO 4, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ L 1318 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ L 1620 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ LO915 - BUS - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ O-500 - BUS - MERCEDES-BENZ OM 457 LA -
MERCEDES-BENZ O-500 - BUS - MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ O345 CONECTO 2001 BUS CONECTO MERCEDES-BENZ OM 906.960 LA -
MERCEDES-BENZ O510 TOURINO 2003 BUS TOURINO MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ O510 TOURINO 2007 BUS TOURINO MERCEDES-BENZ OM 926.939 EURO 4, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ O520 CITO 2002 BUS CITO MERCEDES-BENZ OM 904 LA EURO 3
MERCEDES-BENZ O520 CITO 1998 BUS CITO MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ O530 CITARO 2004 BUS CITARO MERCEDES-BENZ OM 906 LA/HLA EURO 3, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ O530 CITARO 1998 BUS CITARO MERCEDES-BENZ OM 906 LA/HLA -
MERCEDES-BENZ O530 CITARO 2009 BUS CITARO MERCEDES-BENZ OM 926 LA/HLA EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ O530 CITARO G BLUETEC 2010 BUS CITARO MERCEDES-BENZ OM 924.927 HYBRID EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ O815 MEDIO 2000 BUS MEDIO MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ O818 MEDIO 2005 BUS MEDIO MERCEDES-BENZ OM 904 LA EURO 3
MERCEDES-BENZ OF 1418 - BUS - MERCEDES-BENZ OM 904 LA4 -
MERCEDES-BENZ OF 1418 - BUS - MERCEDES-BENZ OM 904 -
MERCEDES-BENZ OF 1519 - BUS - MERCEDES-BENZ OM 924 LA2 -
MERCEDES-BENZ OF 1722 - BUS - MERCEDES-BENZ OM 924 LA -
MERCEDES-BENZ OF 1724 - BUS - MERCEDES-BENZ OM 926 LA2 -
MERCEDES-BENZ OF 1730 - BUS - MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ U300 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ U3000 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ U400 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ U4000 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ U500 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
MERCEDES-BENZ U5000 - TRUCK - MERCEDES-BENZ OM 924 LA -
MERCEDES-BENZ VARIO O810 D 1996 BUS VARIO O810 MERCEDES-BENZ OM 904 -
MERCEDES-BENZ VARIO O813 D 2006 BUS VARIO O810 MERCEDES-BENZ OM 904 LA EURO 4, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ VARIO O814 D 1996 BUS VARIO O810 MERCEDES-BENZ OM 904.906 LA -
MERCEDES-BENZ VARIO O815 D 1996 BUS VARIO O810 MERCEDES-BENZ OM 904 LA -
MERCEDES-BENZ VARIO O816 D 2006 BUS VARIO O810 MERCEDES-BENZ OM 904 LA EURO 4, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ VARIO O818 D 2006 BUS VARIO O810 MERCEDES-BENZ OM 904 LA EURO 4, EURO 5 EEV
MERCEDES-BENZ ZETROS 1833 2009 TRUCK ZETROS MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
MERCEDES-BENZ ZETROS 2733 2009 TRUCK ZETROS MERCEDES-BENZ OM 926 LA -
NEOPLAN N4407 - BUS CENTROLINER MERCEDES-BENZ OM 906 LA -
SETRA S415NF MULTI CLASS 2006 BUS S400 SERIES MERCEDES-BENZ OM 906 HLA EURO 4, EURO 5 EEV
SETRA S416NF MULTI CLASS 2006 BUS S400 SERIES MERCEDES-BENZ OM 906 LA EURO 4, EURO 5 EEV
STERLING ACTERRA - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE900 -
STERLING ACTERRA 5500 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE900 -
STERLING ACTERRA 6500 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE900 -
STERLING ACTERRA 7500 - TRUCK - MERCEDES-BENZ MBE900 -
TERBERG 182 2007 TRUCK BC MERCEDES-BENZ OM 904 -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544