LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc dầu Donaldson P550026

  • SKU - Mã sản phẩm: P550026
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P550026
# Thông số Chi tiết
1 OUTER DIAMETER 73.91 mm (2.91 inch)
2 INNER DIAMETER 16 mm (0.63 inch)
3 LENGTH 105.41 mm (4.15 inch)
4 EFFICIENCY 99% 30 micron
5 EFFICIENCY TEST STD SAE J1985
6 STYLE Cartridge
7 MEDIA TYPE Cellulose
8 PRIMARY APPLICATION ISUZU 99885111940
Model Year Type Options Engine Engine option
DAEWOO DH130-2 - EXCAVATOR TRACKED - DAEWOO DB58 -
DOOSAN DD80 - TRACTOR TRACKED - DOOSAN DB58 -
DOOSAN DH130W - EXCAVATOR COMPACT - DOOSAN DB58 -
DOOSAN DH180 - EXCAVATOR COMPACT - DOOSAN D0846HM -
DOOSAN DH180LC - EXCAVATOR COMPACT - DOOSAN D0846HM -
DOOSAN DH200 - EXCAVATOR COMPACT - DOOSAN D0846HM -
DOOSAN DH200LC - EXCAVATOR COMPACT - DOOSAN D0846HM -
DOOSAN SOLAR 130-III - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58T -
DOOSAN SOLAR 170-III - EXCAVATOR TRACKED SOLAR SERIES DOOSAN DB58T -
DYNAPAC WP20 - COMPACTOR - - - -
FURUKAWA FH-40 - LOADER - ISUZU 6BD1 -
FURUKAWA FH-40 - LOADER - ISUZU 6BB1 -
FURUKAWA FH-60 - LOADER - ISUZU D500 -
FURUKAWA FL-120A - LOADER - ISUZU 6BB1 -
FURUKAWA FL-140 - LOADER - ISUZU DA640 -
FURUKAWA FL-160 - LOADER - ISUZU DA640 -
FURUKAWA FL-160A - LOADER - ISUZU 6BD1 -
FURUKAWA FL-170 - LOADER - ISUZU DA640 -
FURUKAWA FL-170A - LOADER - - - -
HINO 306 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO 320 - BUS - HINO EH300 -
HINO 321 - BUS - HINO ER200 -
HINO 390 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO 391 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO 550 - BUS - HINO EG100 -
HINO 561 - BUS - HINO EG100 -
HINO 705 - TRUCK - HINO EF100 -
HINO 750 - BUS - HINO EF100 -
HINO 942 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO AC140 1989 TRUCK - HINO W06D -
HINO FC144 1985 TRUCK - HINO W06D -
HINO FC144KA 1985 TRUCK - HINO W06D -
HINO FD164 1987 TRUCK - HINO W06E -
HINO FD164LA - TRUCK - HINO W06E -
HINO FD166 1987 TRUCK - HINO W06E -
HINO FD166LA - TRUCK - HINO W06E -
HINO FD171 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FD171KA - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FD172 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FD173 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FD173KA - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FD174 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FD174KA - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FD176 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FD176KA - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FF172 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO FF172 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FF172KA - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FF172LA 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO FF173 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO FF173 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FF173KA - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FF173LA 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO FF177 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO FF177 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FF177KA - TRUCK - HINO EH700 -
HINO FF177LA 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO FF192 1986 TRUCK - HINO H06CT -
HINO FF192KD 1986 TRUCK - HINO H06CT -
HINO FF192LD - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FF193 1986 TRUCK - HINO H06CT -
HINO FF193KA 1986 TRUCK - HINO H06CT -
HINO FF193LA - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FF193LD - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FF197 1986 TRUCK - HINO H06CT -
HINO FF197KA 1986 TRUCK - HINO H06CT -
HINO FF197LA - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FG172LD 1988 TRUCK - HINO H07C -
HINO FG173LD 1988 TRUCK - HINO H07C -
HINO FG175LA 1988 TRUCK - HINO H07C -
HINO FG177LA 1988 TRUCK - HINO H07C -
HINO FG177LA - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FG192 - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FG192LD - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FG193LD - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FG195 - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FG195LA - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FG197LA - TRUCK - HINO H06CT -
HINO FT163 1988 TRUCK - HINO W06E -
HINO FT163LA - TRUCK - HINO W06E -
HINO GD164 1987 TRUCK - HINO W06E -
HINO GD164LA - TRUCK - HINO W06E -
HINO GD166 - TRUCK - HINO W06E -
HINO GD166LA - TRUCK - - - -
HINO GD174 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO GD174KA - TRUCK - HINO EH700 -
HINO GD176 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO GD176KA - TRUCK - HINO EH700 -
HINO GT173 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO GT173 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO GT173K - TRUCK - HINO EH700 -
HINO GT173KA - TRUCK - - - -
HINO GT173MA 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO GT175 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO GT175 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO GT175KA - TRUCK - HINO EH700 -
HINO GT175KF - TRUCK - - - -
HINO GT175MA 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO GT175MF - TRUCK - - - -
HINO KB304 - TRUCK - HINO EB300 -
HINO KF702 - TRUCK - HINO EF100 -
HINO KFN280 - TRUCK - HINO EP100 -
HINO KKB501 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO KKF301 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO KKK180 - TRUCK - HINO EL100 -
HINO KKS341 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO KL300 1981 TRUCK - HINO EC100 -
HINO KL340 1981 TRUCK - HINO EC100 -
HINO KRJ170 - BUS - HINO EH700 -
HINO KRL301 - BUS - HINO ER200 -
HINO KRR170 - BUS - HINO EH700 -
HINO KRR172 - BUS - HINO EH700 -
HINO KS341 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO KSD171 - TRUCK - HINO EH700 -
HINO KTC922 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO KTC942 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO KWD300D - TRUCK - HINO EK100 -
HINO KZC121 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO KZM303 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO KZR255 - CRANE - HINO EK100 -
HINO LA - TRUCK - HINO W06E -
HINO LA540 1981 TRUCK - HINO EH100 -
HINO LA560 1981 TRUCK - HINO EH100 -
HINO LB700 - TRUCK - HINO EL100 -
HINO LD 1987 TRUCK - HINO H07C -
HINO PAC140 - BUS - HINO W06D -
HINO PKK198 - TRUCK - HINO H06CT -
HINO PKK199 - TRUCK - HINO H06CT -
HINO PRJ170 - BUS - HINO H07C -
HINO PRJ172 - BUS - HINO EH700 -
HINO PRJ172 - BUS - HINO H07C -
HINO PRR170 - BUS - HINO H07C -
HINO PRR172 - BUS - HINO H07C -
HINO PSD171 - TRUCK - HINO H07C -
HINO RD300 - BUS - HINO EH300 -
HINO WD300D - TRUCK - HINO EK100 -
HINO ZM302 - TRUCK - HINO EK100 -
HINO ZM702 - TRUCK - HINO EF100 -
HINO ZM703 - TRUCK - HINO EF100 -
HITACHI CG100 - CARRIER TRACKED CG SERIES - - -
HITACHI EX100 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 4BD1 -
HITACHI EX200 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1T -
HITACHI EX200-2 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI KH180 - CRANE TRACKED - ISUZU DH100 -
HITACHI KH300 - CRANE TRACKED - ISUZU 8MA1 -
HITACHI KH300-2 - CRANE TRACKED - ISUZU 8MA1 -
HITACHI KH700 - CRANE TRACKED - ISUZU 8MA1 -
HITACHI UH03 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU DA220 -
HITACHI UH03D - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU DA220 -
HITACHI UH03DM - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU DA220 -
HITACHI UH03M-2 - EXCAVATOR TRACKED - HINO EC100A -
HITACHI UH04 - EXCAVATOR TRACKED - HINO EC100 -
HITACHI UH04 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH04 - EXCAVATOR TRACKED - HINO EC100A -
HITACHI UH04-2 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH04-5 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH045-1 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH045-5 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH04M - EXCAVATOR COMPACT - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH04M-2 - EXCAVATOR COMPACT - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH04M-5 - EXCAVATOR COMPACT - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH04S - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH04S-2 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH04S-5 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH04SS - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH04SS-2 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH04SS-5 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH05 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH05 - EXCAVATOR TRACKED - HINO EC100A -
HITACHI UH051 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH051 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
HITACHI UH052 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH052 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
HITACHI UH053 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 4BD1 -
HITACHI UH055 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
HITACHI UH06 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU DA640 -
HITACHI UH061 - EXCAVATOR TRACKED UH SERIES ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH062 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH063 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH063 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH065 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH06D - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU DA640 -
HITACHI UH06Z - EXCAVATOR TRACKED - - - -
HITACHI UH07 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU DA640 -
HITACHI UH07-1 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
HITACHI UH07-1 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH07-3 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI UH083 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI UH10 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH10LC - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH14 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH14-1 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH14-2 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH14D - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH14LC-2 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH171 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH171LC - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU E120 -
HITACHI UH33 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
HITACHI UH62 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI WH03 - EXCAVATOR WHEELED - ISUZU DA220 -
HITACHI WH04 - EXCAVATOR WHEELED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI WH051 - EXCAVATOR WHEELED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI WH051D - EXCAVATOR WHEELED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI WH052 - EXCAVATOR WHEELED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI WH073D - EXCAVATOR WHEELED - ISUZU 6BD1 -
HITACHI WU04D - EXCAVATOR WHEELED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI WU04DS - EXCAVATOR WHEELED - ISUZU 6BB1 -
HITACHI WU04S - EXCAVATOR WHEELED - ISUZU 6BB1 -
ISUZU 15E - TRUCK - - - -
ISUZU 45E - TRUCK - - - -
ISUZU 46E - TRUCK - - - -
ISUZU 55 - TRUCK - - - -
ISUZU 65 - TRUCK - - - -
ISUZU 6BB1 - ENGINE - - - -
ISUZU 6BD1T - ENGINE - - - -
ISUZU 75E - TRUCK - - - -
ISUZU 8MA1 - ENGINE - - - -
ISUZU 91E - TRUCK - - - -
ISUZU BD - BUS - - - -
ISUZU BF - BUS - - - -
ISUZU C223 - ENGINE - - - -
ISUZU D500 - ENGINE - - - -
ISUZU DA640 - ENGINE - - - -
ISUZU FORWARD - TRUCK - ISUZU 6BB1 -
ISUZU FORWARD - TRUCK - ISUZU D500 -
ISUZU FORWARD FX-1 - TRUCK - ISUZU 6BB1 -
ISUZU FORWARD FX-2 - TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU FSR11HA 1987 TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU FSR11KTRA - TRUCK - ISUZU 6BD1T -
ISUZU FSR12FRA 1987 TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU FSR12HA 1987 TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU FSR12HRA 1987 TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU FSR12KRA 1987 TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU FSR12LA 1987 TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU FST11FA 1987 TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU FTR11LTA - TRUCK - ISUZU 6BD1T -
ISUZU FTR12HA 1987 TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU FTR12LA 1987 TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU FTS12HA 1987 TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU FVR11NT - TRUCK - ISUZU 6BD1T -
ISUZU FVR12N - TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU FVR13HRA 1987 TRUCK - ISUZU 6SA1 -
ISUZU FVR13NRA 1987 TRUCK - ISUZU 6SA1 -
ISUZU JCR360 - TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU JCR360 - TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU JCR420 - TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU JCR420 - TRUCK - ISUZU 6DB1 -
ISUZU JCR500 - TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU JCR500 - TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU JCR500 - TRUCK - ISUZU 6DB1 -
ISUZU JCR500S 1984 TRUCK - ISUZU 6BD1T -
ISUZU JCS420 - TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU JSC420 1986 TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU K-TXD23.60 - TRUCK - - - -
ISUZU LT - BUS - - - -
ISUZU MR - BUS - - - -
ISUZU QD130 - ENGINE - - - -
ISUZU QD145T - ENGINE - - - -
ISUZU QD170 - ENGINE - - - -
ISUZU QD170T - ENGINE - - - -
ISUZU SBR372 - TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU SBR422 - TRUCK - ISUZU 6BB1 -
ISUZU SBR422 - TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU SBR422A - TRUCK - ISUZU 6BB1 -
ISUZU SBR482 - TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU SCR370 - TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU SCR420B - TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU SCR480 - TRUCK - ISUZU 6BG1 -
ISUZU SCR480B 1984 TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU SCR480S 1985 TRUCK - ISUZU 6BD1T -
ISUZU SFR SERIES - TRUCK - ISUZU DA640 -
ISUZU SFR330 - TRUCK - - - -
ISUZU SFR420 - TRUCK - - - -
ISUZU SFR460 - TRUCK - - - -
ISUZU SFR500 - TRUCK - - - -
ISUZU SFR600 - TRUCK - - - -
ISUZU SFR6000 - TRUCK - - - -
ISUZU SKW440 - TRUCK - - - -
ISUZU SKW440V8 - TRUCK - - - -
ISUZU SLR360 - TRUCK - ISUZU DH100 -
ISUZU SMR360 - TRUCK - ISUZU DVR145 -
ISUZU SR SERIES - TRUCK - - - -
ISUZU SWG SERIES - TRUCK - ISUZU 8MA1 -
ISUZU SWG590 - TRUCK - - - -
ISUZU TD SERIES - TRUCK - - - -
ISUZU TD35E - TRUCK - - - -
ISUZU TG - TRUCK - - - -
ISUZU TGK55E - TRUCK - - - -
ISUZU TK SERIES - TRUCK - - - -
ISUZU TM SERIES - TRUCK - - - -
ISUZU TM05 - TRUCK - - - -
ISUZU TMK SERIES - TRUCK - - - -
ISUZU TP41 - TRUCK - - - -
ISUZU TR SERIES - TRUCK - - - -
ISUZU TSDA 1981 TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU TWD25 1981 TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU VBR - TRUCK - - - -
ISUZU VBR320 - TRUCK - - - -
ISUZU VCR SERIES - TRUCK - ISUZU 6BD1 -
ISUZU VPR290 - TRUCK - - - -
ISUZU VWR SERIES - TRUCK - - - -
ISUZU VWR340 - TRUCK - - - -
JUNGHEINRICH DFG 75 - FORKLIFT - HINO W06D -
KATO HD1100G - CRANE - ISUZU DH100 -
KAWASAKI 65 ZII - LOADER WHEELED - ISUZU 6BD1T -
KAWASAKI KLD 60Z - LOADER WHEELED - ISUZU 6BB1 -
KAWASAKI KLD 65Z - LOADER WHEELED - ISUZU DA640 -
KAWASAKI KLD 65Z - LOADER WHEELED - ISUZU 6BDI -
KAWASAKI KLD 70 - LOADER WHEELED - ISUZU DA640T -
KAWASAKI KLD 70B - LOADER WHEELED - ISUZU 6BD1T -
KAWASAKI KSS 60Z - LOADER WHEELED - ISUZU 6BB1 -
KAWASAKI KSS 60Z - LOADER WHEELED - ISUZU 6BD1 -
KAWASAKI KSS 65Z - LOADER WHEELED - ISUZU 6BD1 -
KAWASAKI KSS 65Z - LOADER WHEELED - ISUZU 6BB1 -
KAWASAKI KSS 70D - LOADER WHEELED - ISUZU 6BD1T -
KOBELCO KW904 - EXCAVATOR WHEELED - ISUZU 6BD1 -
KOBELCO SK04W - EXCAVATOR COMPACT - ISUZU 6BB1 -
KOBELCO SK05 - EXCAVATOR COMPACT - ISUZU 6BB1 -
KOMATSU 515 - LOADER WHEELED - ISUZU DA220 -
KOMATSU D30A-12 - DOZER TRACKED - ISUZU DA220 -
KOMATSU D30P-12 - DOZER TRACKED - ISUZU DA220 -
KOMATSU D30S-12 - DOZER TRACKED - ISUZU DA220 -
KOMATSU DA50 - FORKLIFT - ISUZU DA640 -
KOMATSU FD20P - FORKLIFT FG SERIES ISUZU DA220 -
KOMATSU FD23P - FORKLIFT FD SERIES ISUZU DA220 -
KOMATSU FD35 - FORKLIFT FD SERIES MITSUBISHI 6DR51 -
KOMATSU FD40 - FORKLIFT FD SERIES ISUZU DA220 -
KOMATSU FD40-3 - FORKLIFT - MITSUBISHI 6DR51 -
KOMATSU FD50-1 - FORKLIFT FD SERIES ISUZU DA220 -
KOMATSU FD50H - FORKLIFT FG SERIES ISUZU 6BB1 -
KOMATSU FD60 - FORKLIFT FD SERIES KOMATSU 4D105 -
KOMATSU FD60H - FORKLIFT FD SERIES ISUZU 6BB1 -
KOMATSU JH308 - LOADER WHEELED - ISUZU DA220 -
KOMATSU JH30B - LOADER WHEELED - ISUZU DA220 -
KOMATSU JH60 - LOADER WHEELED - ISUZU DA640 -
KOMATSU JH63 - LOADER WHEELED - ISUZU DA220 -
KOMATSU JH65C - LOADER WHEELED - ISUZU DA640 -
KOMATSU JH65C-2 - LOADER WHEELED - ISUZU DA640 -
KOMATSU JH90E - LOADER WHEELED - ISUZU 8MAI -
KOMATSU JH90E - LOADER WHEELED - KUBOTA V170 -
KOMATSU JH90EA - LOADER WHEELED - ISUZU 8MAI -
KOMATSU JH90EA - LOADER WHEELED - KUBOTA V170 -
KOMATSU SD25P - LOADER WHEELED SD SERIES ISUZU 6BB1 -
LINK BELT LS2800B - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 6BD1 -
SAKAI SV91 - COMPACTOR - - - -
SAKAI SV91A - COMPACTOR - - - -
SAKAI SV91D - COMPACTOR - - - -
SAKAI SV91DP - COMPACTOR - - - -
SAKAI TS150H - COMPACTOR - - - -
SAKAI TS290 - COMPACTOR - ISUZU 6BD1 -
TCM FD100 - FORKLIFT FD SERIES ISUZU DA120 -
TCM FD115 - FORKLIFT FD SERIES ISUZU DA640 -
TCM FD135L - FORKLIFT FD SERIES ISUZU E110 -
TCM FD150 - FORKLIFT FD SERIES ISUZU DA640 -
TCM FD180 - FORKLIFT FD SERIES ISUZU DA640 -
TCM FD200L - FORKLIFT FD SERIES ISUZU E110 -
TCM FD250L - FORKLIFT FD SERIES ISUZU E110 -
TCM FD35Z4 - FORKLIFT FD SERIES ISUZU DA220 -
TCM FD50Z4 - FORKLIFT FD SERIES ISUZU DA220 -
TOYOTA FD35 - FORKLIFT - ISUZU DA120 / DA220 -
TOYOTA FD50 - FORKLIFT - NISSAN SD20 -
TOYOTA FD50-1 - FORKLIFT - ISUZU DA120 / DA220 -
TOYOTA FD60 - FORKLIFT - NISSAN SD20 -
TOYOTA FG35 - FORKLIFT - NISSAN SD20 -
TOYOTA RD20 - FORKLIFT - NISSAN SD20 -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544