LIÊN HỆ:
0907.517.544

Lọc dầu Donaldson P502161

  • SKU - Mã sản phẩm: P502161
  • Thương hiệu Donaldson
  • Xuất xứ: Mỹ
  • Tồn kho: Có sẳn
  • Ứng dụng:
  • Từ khoá tìm kiếm: P502161
# Thông số Chi tiết
1 MEDIA TYPE Cellulose
2 STYLE Cartridge
3 EFFICIENCY TEST STD JIS D 1611
4 EFFICIENCY 50% 16 micron
5 LENGTH 89 mm (3.50 inch)
6 INNER DIAMETER 20.3 mm (0.80 inch)
7 OUTER DIAMETER 50 mm (1.97 inch)
Model Year Type Options Engine Engine option
YANMAR YB551X - EXCAVATOR TRACKED - - - -
YANMAR YB501-2 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
YANMAR YB501 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
YANMAR YB451-2 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
YANMAR YB451 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
YANMAR YB401W-2 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 4TNA78TL-B -
YANMAR YB401-2 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 4TNA78TL-B -
YANMAR YB401 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 4TNA78TL-B -
YANMAR YB351-2 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
YANMAR YB351-1 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
YANMAR YB301-2 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
YANMAR YB301-1 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
YANMAR YB281X-2 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
YANMAR YB281 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 3TN84L -
YANMAR YB271 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
YANMAR YB251-2 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 3TN78L -
YANMAR YB251-1 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 3TN78L -
YANMAR YB251 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 3TN78L -
YANMAR Y21WA-1 - LOADER WHEELED - - - -
YANMAR Y21WA - LOADER WHEELED - - - -
YANMAR V4-4 - LOADER WHEELED - - - -
YANMAR V4 - LOADER WHEELED - - - -
YANMAR B5X - EXCAVATOR COMPACT - - - -
YANMAR B5 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 4TN84E -
YANMAR B37 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
YANMAR B32 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
YANMAR B3 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 3TN82E -
YANMAR B27 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
THOMAS T203HD - SKID STEER LOADER - KUBOTA V2203 -
THOMAS T173HL - SKID STEER LOADER - KUBOTA V2203-E -
TAKEUCHI TB36 - BACKHOE LOADER - - - -
TAKEUCHI TB35 - BACKHOE LOADER - - - -
TAKEUCHI TB145 - BACKHOE LOADER - - - -
SULLAIR 55 - COMPRESSOR - - - -
SULLAIR 125Q - COMPRESSOR - KUBOTA V1902-B -
SAKAI TG19 - COMPACTOR - KUBOTA D1402B -
NEW HOLLAND TCE50 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND TCE45 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND TCE40 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND TC55DA - TRACTOR - IHI 2.2L -
NEW HOLLAND TC48DA - TRACTOR - IHI 2.2L -
NEW HOLLAND TC45DA - TRACTOR - IHI 2.2L -
NEW HOLLAND TC45DA - TRACTOR - IHI N844L -
NEW HOLLAND TC45D - TRACTOR - IHI N844L -
NEW HOLLAND TC45 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND TC40DA - TRACTOR - IHI N844 -
NEW HOLLAND TC40DA - TRACTOR - IHI 2.0L -
NEW HOLLAND TC40D - TRACTOR - IHI N844 -
NEW HOLLAND TC40A - TRACTOR - IHI 2.0L -
NEW HOLLAND TC40 - TRACTOR - IHI 2.0L -
NEW HOLLAND TC35DA - TRACTOR - IHI 1.6L -
NEW HOLLAND TC35D - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND TC35A - TRACTOR - IHI 1.6L -
NEW HOLLAND TC35 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND BOOMER 3050 - TRACTOR BOOMER SERIES CASE/CASE IH N844L -
NEW HOLLAND BOOMER 3045 - TRACTOR BOOMER SERIES CASE/CASE IH N844L -
NEW HOLLAND BOOMER 3040 - TRACTOR BOOMER SERIES CASE/CASE IH N844 -
NEW HOLLAND 3415 - TRACTOR - - - -
NEW HOLLAND 1920 - TRACTOR - - - -
MUSTANG 930A - LOADER - YANMAR 3TN82E -
MUSTANG 2054 - SKID STEER LOADER - YANMAR 4TNV88 -
MUSTANG 2054 - SKID STEER LOADER - YANMAR 4TNE88 -
MUSTANG 2050 - SKID STEER LOADER - YANMAR 4TNE88 -
MUSTANG 2044 - SKID STEER LOADER - YANMAR 4TNV84 -
MUSTANG 2044 - SKID STEER LOADER - YANMAR 4TNE84 -
MUSTANG 2040 - SKID STEER LOADER - YANMAR 4TNE84 -
MUSTANG 2032 - SKID STEER LOADER - YANMAR 3TNE88 -
MCCORMICK GX55-H - TRACTOR GX SERIES YANMAR 4TNV84T -
MCCORMICK GX50-H - TRACTOR GX SERIES YANMAR 4TNE88-ELAN -
MCCORMICK GX45-H - TRACTOR GX SERIES YANMAR 4TNE84 -
MCCORMICK GX40-H - TRACTOR GX SERIES YANMAR 3TNE88-ELAN -
MCCORMICK GM55 - TRACTOR GM SERIES YANMAR 4TNV84T -
MCCORMICK GM50 - TRACTOR GM SERIES YANMAR 4TNV88-KLAN -
MCCORMICK GM45 - TRACTOR GM SERIES YANMAR 4TNV84 -
MCCORMICK GM40 - TRACTOR GM SERIES YANMAR 3TNV88 -
KUBOTA V2203A - ENGINE - - - -
KUBOTA V2203 - ENGINE - - - -
KUBOTA V1903 - ENGINE - - - -
KUBOTA V1902B - ENGINE - - - -
KUBOTA V1502 - ENGINE - - - -
KUBOTA V1200B - ENGINE - - - -
KUBOTA SQ3250SW - GENERATOR SET - - - -
KUBOTA SQ3170 - GENERATOR SET SQ SERIES KUBOTA D1703 -
KUBOTA SQ1200 - GENERATOR SET SQ SERIES KUBOTA V2203 -
KUBOTA SQ1140 - GENERATOR SET SQ SERIES KUBOTA D1703 -
KUBOTA MX5000F - TRACTOR - - - -
KUBOTA MX5000DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA MX5000 - TRACTOR M SERIES KUBOTA V2403 -
KUBOTA M5700 - TRACTOR - - - -
KUBOTA M5400DT-N - TRACTOR M SERIES KUBOTA F2803A -
KUBOTA M5400DT - TRACTOR M SERIES KUBOTA F2803EA -
KUBOTA M4900 SERIES - TRACTOR - - - -
KUBOTA M4800SU - TRACTOR - - - -
KUBOTA L5030HST - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2403MAE -
KUBOTA L5030GST - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2403MAE -
KUBOTA L5030 - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2403MAE -
KUBOTA L48TL - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2403 -
KUBOTA L4850MDT - TRACTOR L SERIES KUBOTA F2503DI -
KUBOTA L4850HDTW - TRACTOR L SERIES KUBOTA F2503DI -
KUBOTA L4850DT - TRACTOR L SERIES KUBOTA F2503DI -
KUBOTA L4850 - TRACTOR L SERIES KUBOTA F2803E -
KUBOTA L48 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4630HST - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2203MAE -
KUBOTA L4630GST - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2203MAE -
KUBOTA L4630DT - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2203MAE -
KUBOTA L4630 SERIES - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4610 SERIES - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4350MDT - TRACTOR L SERIES KUBOTA V220301 -
KUBOTA L4350HDT-W - TRACTOR L SERIES KUBOTA V220301 -
KUBOTA L4350HDT - TRACTOR L SERIES KUBOTA V220301 -
KUBOTA L4350 - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2203E -
KUBOTA L4330HST - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2203MAE -
KUBOTA L4330GST - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2203MAE -
KUBOTA L4330DT - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2203MAE -
KUBOTA L4330 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4310HST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4310GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4310DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4310 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4300F - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4300DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4300 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L4200 SERIES - TRACTOR L SERIES KUBOTA V2203A -
KUBOTA L405 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L39 - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1803ME2 -
KUBOTA L3830HST - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1803ME -
KUBOTA L3830GST - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1803ME -
KUBOTA L3830F - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1803ME -
KUBOTA L3830DT - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1803ME -
KUBOTA L3830 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3710HST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3710GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3710DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3710 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3650GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3650DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3650 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3600GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3600DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3600 - TRACTOR MFWD KUBOTA V1903-E -
KUBOTA L3600 - TRACTOR 2-WHEEL DRIVE KUBOTA V1903-E -
KUBOTA L355S - TRACTOR - - - -
KUBOTA L355 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L35 - TRACTOR - KUBOTA D1703-E -
KUBOTA L35 - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1703TLB -
KUBOTA L3450GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3450DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3450 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3430HST - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1703MAE -
KUBOTA L3430GST - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1703MAE -
KUBOTA L3430DT-F - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3430DT - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1703MAE -
KUBOTA L3410HST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3410GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3410DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3350F - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3350DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3300 - TRACTOR 2-WHEEL DRIVE KUBOTA D1703-E -
KUBOTA L3300 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3300 - TRACTOR MFWD KUBOTA D1703-E -
KUBOTA L3250F - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3250DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3130HST - TRACTOR L SERIES KUBOTA 1503-MAE -
KUBOTA L3130DT-F - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3130DT - TRACTOR L SERIES KUBOTA 1503-MAE -
KUBOTA L3010HST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3010GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3010DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L3000 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2950GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2950F - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2950DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2950 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2900GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2900DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2900 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2900 - TRACTOR 2-WHEEL DRIVE KUBOTA D1703-E -
KUBOTA L2900 - TRACTOR MFWD KUBOTA D1703-E -
KUBOTA L2850GST - TRACTOR L2000 SERIES - - -
KUBOTA L2850F - TRACTOR L2000 SERIES - - -
KUBOTA L2850DT - TRACTOR L2000 SERIES - - -
KUBOTA L2650GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2650F - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2650DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2650 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2550GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2550DT - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2550 - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2250GST - TRACTOR - - - -
KUBOTA L2250F - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1402DL -
KUBOTA L2250DT - TRACTOR L SERIES KUBOTA D1402DL -
KUBOTA KX36-3 - EXCAVATOR COMPACT KX SERIES KUBOTA D722E -
KUBOTA KH191 - EXCAVATOR COMPACT KH SERIES KUBOTA S2800B -
KUBOTA KH170L - EXCAVATOR COMPACT KH SERIES KUBOTA S2600 -
KUBOTA KH170 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KUBOTA KH151 - EXCAVATOR COMPACT KH SERIES KUBOTA V1902BH4 -
KUBOTA GV3170SW - GENERATOR SET GV SERIES KUBOTA V1902B -
KUBOTA GV3170 - GENERATOR SET GV SERIES KUBOTA V1902B -
KUBOTA GV3120 - GENERATOR SET GV SERIES KUBOTA D1402B -
KUBOTA D1402B - ENGINE - - - -
KUBOTA D1402 - ENGINE - - - -
KUBOTA D1302B - ENGINE - - - -
KUBOTA D1302 - ENGINE - - - -
KUBOTA D1301 - ENGINE - - - -
KUBOTA D1102 - ENGINE - - - -
KUBOTA D1101 - ENGINE - - - -
KOMATSU WA40-3 - LOADER WHEELED WA SERIES KOMATSU S3D84E-3B -
KOMATSU WA40-3 - LOADER WHEELED - KOMATSU S3D84-2BA -
KOMATSU WA40-2 - LOADER WHEELED - KOMATSU S3D84-2B -
KOMATSU SK820-5 - SKID STEER LOADER - KOMATSU S4D84E-5KFD -
KOMATSU SK815-5 - SKID STEER LOADER - KOMATSU 4D88E-E1FD -
KOMATSU SK714-5 - SKID STEER LOADER - KOMATSU 4D88E-E1FD -
KOMATSU PC58UUX - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC50UUX - EXCAVATOR TRACKED - YANMAR 4TNE88 -
KOMATSU PC50UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D88E -
KOMATSU PC50UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D88E-3C -
KOMATSU PC50UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D88E-3B -
KOMATSU PC50UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2GA -
KOMATSU PC50UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2 -
KOMATSU PC45R-8 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3D -
KOMATSU PC45-8 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3D -
KOMATSU PC45-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2 -
KOMATSU PC45-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3 -
KOMATSU PC45-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3B -
KOMATSU PC45-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2B -
KOMATSU PC45 - EXCAVATOR - YANMAR 4TNE84 -
KOMATSU PC40R-8 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOMATSU PC40MRX-1 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOMATSU PC40MR-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D88E-3H -
KOMATSU PC40MR-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3E -
KOMATSU PC40-8 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 4D84M -
KOMATSU PC40-7 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 4D82-2 -
KOMATSU PC40-7 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 4D84E-3 -
KOMATSU PC40-7 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84-2A -
KOMATSU PC40-7 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 4D84E-3C -
KOMATSU PC40 - EXCAVATOR - YANMAR 4TNE84 -
KOMATSU PC38UU-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84E-3M -
KOMATSU PC38UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84-2GA -
KOMATSU PC38UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84E-3C -
KOMATSU PC35R-8E - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC35R-8 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84E-3F -
KOMATSU PC35-8 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84E-3F -
KOMATSU PC30UU-3 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84E-3K -
KOMATSU PC30R-8 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84E-3F -
KOMATSU PC30MRX-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84E-3K -
KOMATSU PC30-8 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84E-3 -
KOMATSU PC30-7 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84E-3A -
KOMATSU PC30-7 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84-2E -
KOMATSU PC30-7 - EXCAVATOR TRACKED PC SERIES KOMATSU 3D84-2 -
KOMATSU PC28UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84N-2FA -
KOMATSU PC28UU-2 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC28UU-1 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
KOMATSU PC28UU-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D78-1F -
KOMATSU PC28UU-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D78-1D -
KOMATSU PC27R-8 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D82AE-3F -
KOMATSU PC25R-8 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOMATSU PC25-1 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D82E-3 -
KOMATSU PC25-1 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84N-2 -
KOMATSU PC25-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84-2D -
KOMATSU PC25-1 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84E-3B -
KOMATSU PC20-7 - EXCAVATOR TRACKED - KOMATSU 3D84N-2H -
KOMATSU PC20-7 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84N-2 -
KOMATSU PC15-3 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84N-2 -
KOMATSU PC15-3 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D84N -
KOMATSU PC15-2 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D78-1 -
KOMATSU PC15-1 - EXCAVATOR COMPACT - KOMATSU 3D78-1 -
KOMATSU BM2009C - CRUSHER - - - -
KOBELCO SK045 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOBELCO SK030-S - EXCAVATOR COMPACT - - - -
KOBELCO SK030 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 3TN84L -
KOBELCO SK027 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 3TN84 -
KOBELCO SK024 - EXCAVATOR COMPACT - YANMAR 3TN84L -
KOBELCO 45SR-2 - EXCAVATOR - - - -
KOBELCO 30SR-2 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
JOHN DEERE 990 - TRACTOR - - - -
JOHN DEERE 970 - TRACTOR 900 SERIES - - -
JOHN DEERE 955 - TRACTOR 900 SERIES YANMAR 3TNE84 -
JOHN DEERE 870 - TRACTOR - - - -
JOHN DEERE 7775 - SKID STEER LOADER - JOHN DEERE 220 SERIES -
JOHN DEERE 6675 - SKID STEER LOADER - JOHN DEERE 220 SERIES -
JOHN DEERE 5575 - SKID STEER LOADER - JOHN DEERE 220 SERIES -
JOHN DEERE 50 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
JOHN DEERE 4710 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE88 -
JOHN DEERE 4710 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4700 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE88 -
JOHN DEERE 4610 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4600 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4510 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4500 - TRACTOR 4000 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 4475 - SKID STEER LOADER - JOHN DEERE 220 SERIES -
JOHN DEERE 3235B - LAWN EQUIPMENT TURF SYSTEM II YANMAR 3TNE84 -
JOHN DEERE 3235A - LAWN EQUIPMENT 3000 SERIES YANMAR 3015D -
JOHN DEERE 3225B - LAWN EQUIPMENT TURF SYSTEM II YANMAR 3TNE84 -
JOHN DEERE 3011 - POWER UNIT - - - -
JOHN DEERE 30 - EXCAVATOR COMPACT - - - -
JOHN DEERE 25 - EXCAVATOR - - - -
JOHN DEERE 1620 - LAWN EQUIPMENT - YANMAR 4TNE88 -
JOHN DEERE 1600 - LAWN EQUIPMENT - YANMAR 4TNE88 -
JOHN DEERE 110TLB - BACKHOE LOADER - YANMAR 4TNV88 -
JOHN DEERE 110TLB - TRACTOR 100 SERIES YANMAR 4TNE84 -
JOHN DEERE 110 - BACKHOE LOADER - - - -
JOHN DEERE 1070 - TRACTOR 1000 SERIES - - -
HITACHI ZX50 - EXCAVATOR COMPACT - KUBOTA V2203 -
HITACHI ZX40 - EXCAVATOR COMPACT - KUBOTA V2203 -
HITACHI LX202 - LOADER WHEELED - ISUZU 3LD1 -
HITACHI EX45-2 - EXCAVATOR COMPACT - KUBOTA V2203 -
HITACHI EX45-2 - EXCAVATOR COMPACT - KUBOTA V2203B -
HITACHI EX40UR2 - EXCAVATOR COMPACT - ISUZU 3KR-1 -
HITACHI EX40-2 - EXCAVATOR COMPACT - KUBOTA V2203B -
HITACHI EX30OUR-1 - EXCAVATOR COMPACT - ISUZU 3KC1 -
HITACHI EX15 - EXCAVATOR COMPACT - KUBOTA D1105E -
HITACHI EX121 - EXCAVATOR TRACKED - ISUZU 3KC1 -
GENIE Z-60/34 - BOOM LIFT - DEUTZ F4L1011 -
GENIE S-65 - BOOM LIFT - DEUTZ F4L1011 -
GENIE S-60 - BOOM LIFT - DEUTZ F4L1011 -
GEHL SL3935 - SKID STEER LOADER - YANMAR 3TNE88 -
GEHL SL3635 - SKID STEER LOADER - YANMAR 3TNE88 -
GEHL 3935 - SKID STEER LOADER - YANMAR 3TNV88 -
GEHL 373 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
GEHL 3635 - SKID STEER LOADER - YANMAR 3TNV88 -
GEHL 353 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
GEHL 303 - EXCAVATOR TRACKED - - - -
GEHL 253 - EXCAVATOR COMPACT - KUBOTA D1403 -
FURUKAWA FX-045 - EXCAVATOR - KUBOTA V1902 -
DOOSAN 460 PLUS - SKID STEER LOADER - CUMMINS B3.3 -
DOOSAN 460 - SKID STEER LOADER - CUMMINS B3.3 -
DAEWOO DSL 601 - SKID STEER LOADER - YANMAR 4TNE84 -
DAEDONG DK50 - TRACTOR - - - -
DAEDONG DK45 - TRACTOR - - - -
DAEDONG DK35 - TRACTOR - - - -
CHALLENGER MT 285 - TRACTOR HYDRO - - -
CHALLENGER MT 285 - TRACTOR - - - -
CHALLENGER MT 265 - TRACTOR - ISEKI 1.5L -
CHALLENGER MT 265 - TRACTOR HYDRO - - -
CASE/CASE IH DX45 - TRACTOR - CASE/CASE IH N844L -
CASE/CASE IH DX40 - TRACTOR - CASE/CASE IH N844 -
CASE/CASE IH D45 - TRACTOR - CASE/CASE IH N844L -
CARRIER TRANSICOLD ULTRA - REFRIGERATION UNIT - KUBOTA V2203E -
BUCHER 40 RS - TRACTOR POLYTRAC KUBOTA 4 CYL -
BUCHER 2000 - TRACTOR CITYCAT KUBOTA F2503T -
BOBCAT CT450 - TRACTOR CT SERIES - - -
BOBCAT CT445 - TRACTOR CT SERIES - - -
BOBCAT CT440 - TRACTOR CT SERIES - - -
BOBCAT CT335 - TRACTOR CT SERIES - - -
BOBCAT CT235 - TRACTOR CT SERIES - - -
BOBCAT CT230 - TRACTOR CT SERIES - - -
BOBCAT CT225 - TRACTOR CT SERIES - - -
ATLAS COPCO QAS18 - GENERATOR SET - - - -
ANTONIO CARRARO 4400HST - TRACTOR TTR SERIES YANMAR 3TNE -
ANTONIO CARRARO 4400 - TRACTOR TTR SERIES YANMAR 3TNE88-ECR -
ANTONIO CARRARO 4400 - TRACTOR TTR SERIES YANMAR 3TNE88-CR -
AMMANN AV40K - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88 -
AMMANN AV40 - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88 -
AMMANN AV33K - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88 -
AMMANN AV33E - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88 -
AMMANN AV33 - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88 -
AMMANN AV32K - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88 -
AMMANN AV32E - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88 -
AMMANN AV32 - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88 -
AMMANN AV26K - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88 -
AMMANN AV26 - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88 -
AMMANN AV23K - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88-AMM -
AMMANN AV23 - COMPACTOR AV SERIES YANMAR 3TNE88-AMM -
AGCO ST55 - TRACTOR ST SERIES ISEKI 4 CYL -
AGCO ST52A - TRACTOR ST SERIES ISEKI 4 CYL -
AGCO ST45 - TRACTOR ST SERIES ISEKI 4 CYL -
AGCO ST40 - TRACTOR ST SERIES - - -
AGCO ST35X - TRACTOR ST SERIES - - -
AGCO ST35 - TRACTOR ST SERIES ISEKI 3 CYL -

Hotline bán hàng (24/7) 0907.517.544