Lọc Thủy Lực Donaldson
P567051
MÃ DONALDSON P567051
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Thủy Lực P567051
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Seal Material Viton

Outer Diameter 91.5 mm (3.60 inch)

Inner Diameter 55.4 mm (2.18 inch)

Outlet Diameter 63 mm (2.48 inch)

Overall Length 197.7 mm (7.78 inch)

Efficiency Beta 1000 12 micron

Collapse Burst 10.3 bar (149 psi)

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

MP FILTRI MP4050

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748