Lọc Dầu Donaldson
Lọc Donaldson P550821 - Đại lý lọc Donaldson tại Việt Nam
MÃ LỌC DONALDSON Lọc Donaldson P550821 - Đại lý lọc Donaldson tại Việt Nam
CÓ SẴN Tại đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ
HÌNH ẢNH P550748
TÊN Lọc Donaldson P550821 - Đại lý lọc Donaldson tại Việt Nam
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Outer Diameter 95 mm (3.74 inch)

Inner Diameter 46 mm (1.81 inch)

Length 144 mm (5.67 inch)

Overall Length 184 mm (7.24 inch)

 

MÃ TƯƠNG ĐƯƠNG

FLEETGUARD: FS19869

BALDWIN: PF7986

HENGST: E422KP02, E422KP02D168 - NAPA: 3991 - NAVISTAR: 3004473C91 - WIX: 33991  

CATERPILLAR 3762578

 

ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748
ĐẠI LÝ LỌC DONALDSON - THIÊN PHÚ P550748