Donaldson Hydraulic Filter
P550695 - HF6206
DONALDSON PART NUMBER P550695
AVALABITILY tại Đại lý lọc Donaldson lớn nhất Việt Nam – Thiên Phú. Kho hàng rộng 1000m2, chứa hơn 20 container hàng. Đầy đủ chứng từ nhập khẩu CO CQ. At Donaldson Distributor in Vietnam – Thien Phu. 1000m2 warehouse contains 20 filter containers with full import doc
IMAGE P550748
NAME HYDRAULIC FILTER P550695
ATTRIBUTES

Outer Diameter 94.74 mm (3.73 inch)

Thread Size 1-12 UN

Length 173.48 mm (6.83 inch)

Gasket OD 71.88 mm (2.83 inch)

Gasket ID 62.23 mm (2.45 inch)

Efficiency Beta 2 26 micron

Bypass Valve Yes

Bypass Valve Setting LR 1.4 bar (20 psi)

Bypass Valve Setting HR 1.7 bar (25 psi)

CROSS REFERENCE

FLEETGUARD: HF6206

 

AC: PF912 - CARQUEST: 85158 - FLEETGUARD: HF6206 - FRAM: P5068 - VMC: HF550695  

DONALDSON DISTRIBUTOR – THIEN PHU P550748